Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Forststyrelsen: Solpanelsfält ska byggas på Örö

Stenigt strandlandskap på Örö
Bildtext Örö är en del av Skärgårdshavets nationalpark.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Ett solpanelsfält ska byggas på den gamla fortön Örö i ytterskärgården, meddelar Forststyrelsen. En betydande del av öns elbehov ska i fortsättningen fås med solkraft.

Kustens Naturtjänster vid Forststyrelsen vill förbättra energieffektiviteten och ta i bruk mer förnybar energi. Renoveringar görs också i Noux nationalpark och på Mickelsörarna i Kvarken. Det hela är en del av statens klimat- och energistrategi.

Solpanelsfältet som placeras på Örö kustfort är ett system på 70 kilowatt som motsvarar den årliga elförbrukningen i 30 höghustvåor. Solpanelerna tillverkas i Salo, och arbetet utförs under den kommande vintern. Förutom det här installeras också luftvärmepumpar på ön.

– Kulturarvsfrågor och naturvärden ska beaktas noggrant i planeringsarbetet. Ön är i sin helhet ett naturskydds- och fornlämningsområde, säger specialplanerare Marjo Kekki vid Forststyrelsen i ett pressmeddelande.

En Örö-skylt vid hamnen på Örö.

Turism på miljöns villkor: "Besökarna här på Örö respekterar naturen"

Öns unika natur och historia lockar många besökare.

Diskussion om artikeln