Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

HUS lade fram ny sparlista: Förlossningsavdelning och samjourerna räddas men sparkraven är en kalldusch för sjukhusen i Raseborg och Borgå

Från 2022
En dörr i en korridor i ett sjukhus
Bildtext Samjourerna i bland annat Borgå och Lojo är inte längre hotade däremot kan jourande ortopedin försvinna i Borgå och Lojo.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Välfärdsområdena skjuter in 9 miljoner euro, men fortfarande finns en lång sparlista för att balansera underskottet på 95 miljoner euro. Ett förslag är att omorganisera Raseborgs sjukhus.

På måndag, den 17 oktober, ska styrelsen för HUS-sammanslutningen än en gång ta ställning till nya åtgärder för att få sjukvårdsdistriktets ekonomi i balans.

I föredragningslistan som publiceras på onsdagen presenteras några nya åtgärder som ska hjälpa HUS att nå inbesparningarna på 95 miljoner euro. Enligt det nya förslaget är samjourerna i Borgå, Lojo och Malm i Helsingfors inte längre hotade.

– På styrelsens förra möte lyftes ståndpunkten klart fram att samjourerna i Lojo och Borgå inte ska få läggas ner, och inte heller samjouren i Malm, säger styrelseordförande Risto Rautava (Saml).

Närbild på Risto Rautava.
Bildtext Styrelseordförande Risto Rautava (Saml) säger att välfärdsområdena i Nyland har skapats med en rad problem.
Bild: Matti Myller / Yle

Nu har välfärdsområdena skjutit till 9 miljoner euro. Samtidigt ska HUS inte behöva betala ränta på grundkapitalet, vilket sparar nästan 12 miljoner euro. Rautava berättar också att avgifterna för klienter ska höjas måttligt, vilket kan ge intäkter på 4 miljoner euro.

– Priset beror på tjänsten, men det handlar om en höjning på mellan 2 euro och 6,5 euro.

Efter de här intäkterna finns ändå fortfarande en lång lista på sparobjekt. Bland annat föreslås en nedläggning av operationsverksamheten inom ortopedi under jourtid i Borgå och Lojo, medan verksamheten vid Raseborgs sjukhus kan organiseras om.

Styrelsen ska ta ställning till den nya sparlistan på måndag, innan förslagen går vidare till tjänstemännen för behandling.

– Den ledande tanken har hela tiden varit att garantera patientsäkerheten, den prutar vi inte på. Och att personalen ska beröras så lite som möjligt, säger Risto Rautava.

Lojo BB räddas – istället är Raseborgs sjukhus i skottgluggen

Under förmiddagen (12.10) publicerade Helsingin Sanomat en artikel som erfor att samjouren och förlossningsavdelningen i Lojo kunde dra en lättnadens suck, men föredragningslistan blev ändå en kalldusch för Västnyland.

Ingång till sjukhus.
Bildtext En omorganisering av Raseborgs sjukhus är ett alternativ som HUS nu överväger för att spara pengar.
Bild: Patric Ring / Yle

Den nya sparlistan nämner bland annat en omorganisering av HUS-avdelningen på Raseborgs sjukhus i Ekenäs. Henrik Wickström (SFP), som är andra viceordförande i Västra Nylands välfärdsområde, motsätter sig inte en omorganisering av Raseborgs sjukhus som till exempel skulle mynna ut i att välfärdsområdet tar över delar av sjukhusverksamheten, som idag drivs av HUS.

– På sikt är det här en bra idé, men det kan inte genomföras på så här kort varsel. Välfärdsområdet har varken tid eller resurser att ta över delar av Raseborgs sjukhus direkt, konstaterar Henrik Wickström.

Det är bland annat den allmänna läkarjouren på Raseborgs sjukhus som nu kan drabbas av HUS planer på omorganisering, men Henrik Wickström konstaterar att antalet besök på jouren är ett bevis på att den behövs. Wickström hoppas nu att de fyra välfärdsområden och Helsingfors stad, som äger HUS-sammanslutningen, ska se över respektive budget och skjuta till ytterligare medel till HUS.

Henrik Wickström sitter på en trappa.
Bildtext Henrik Wickström motsätter sig inte att Raseborgs sjukhus omorganiseras i framtiden, men på kort varsel funkar förslaget inte.
Bild: Mikko Koski / Yle

Är du nöjd med hur den första tiden och arbetet med välfärdsområdet sett ut?

– Vi visste att särlösningen med HUS-sammanslutningen skulle bli svår. Tidtabellen är väldigt knapp och den har vi lyckats hålla. Däremot är jag besviken på HUS sparlistor och diskussionen och dialogen har varit dålig vilket orsakat mycket extra arbete.

Jourande ortopediska operationer kan upphöra vid Borgå sjukhus

När politikerna beslöt remittera sparlistan den 3 oktober lyckades de stoppa nedläggningen av samjourerna, men enligt HUS styrelsemedlem Elin Blomqvist-Valtonen (SFP) finns det ingen orsak att ropa hej ännu.

– Nu ser det ut som att välfärdsområdena och Helsingfors tillsammans skulle ha kommit fram till en höjning av budgetramarna på ungefär nio miljoner. Vem som helst ser ju att det inte räcker, så på den lista över sparåtgärder som vi kommer att få ta ställning till så finns nog höjda patientavgifter, nedskärningar i olika interna processer, projekt och kostnader. Och tyvärr finns där också omprofileringar eller ändringar i servicenätet, säger Blomqvist-Valtonen.

Inför mötet ser det ut som om Borgå sjukhus får gå genom vissa förändringar.

– Det man nu föreslår är att man skulle avsluta verksamheten inom den jourande ortopedin vid Borgå sjukhus.

En blond kvinna i blå halsduk
Bildtext Elin Blomqvist-Valtonen konstaterar att höjda patientavgifter och nedskärningar blir ett faktum.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Den jourande ortopedin står för kirurgisk vård efter bilolyckor och andra stora skador och har operationsberedskap dygnet runt.

Blomqvist-Valtonen befarar att åtgärden kan ge oönskade följder framöver.

– Jag ser en allvarlig och reell risk i det att om man tar bort en del av kunnandet så leder det till att kirurger söker sig till andra ställen med mer utmanande arbetsuppgifter och omväxling i arbetet.

Enligt Blomqvist-Valtonen handlar det här i grund och botten om att man vill profilera om Borgå sjukhus och en nedskärning kan i värsta fall på lång sikt leda till att sjukhuset på olika medicinska grunder förlorar jourverksamheten och görs om till ett dagsjukhus.

Blomqvist-Valtonen betonar att patient- och vårdköerna fortfarande är långa och det är fel tid att profilera om sjukhus när välfärdsområdena precis ska inleda sin verksamhet. Hon påpekar också att de föreslagna åtgärderna inte sparar in mer än 6,4 miljoner euro och att de borde hittas på något annat sätt.

Korridor med märkta rutter på golvet i ett sjukhus.
Bildtext Borgå sjukhus kan mista sin ortopedjour.
Bild: Leo Gammals / Yle

Också Heikki Vestman (Saml) som är fullmäktigeordförande för Östra Nylands välfärdsområde motsätter sig en nedläggning av de ortopediska operationerna under jourtid.

– Jag anser också att det är oacceptabelt att lägga ner dem för det betyder besparingar på bara några hundra tusen euro, säger Vestman.

Vestman stöder HUS avsikt att spara in på förvaltningskostnader och nå produktivitetsmålen eftersom det är en förutsättning för att HUS och välfärdsområdena i Nyland ska fungera. Vestman ser också att regeringen väl kunde bidra med mera pengar till HUS.

– Det är statens ansvar att också hjälpa i det läget, att bidra med mera pengar till välfärdsområdena i Nyland och HUS. Men om staten inte vill hjälpa så måste välfärdsområdena rycka in, säger Vestman.

Diskussion om artikeln