Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Amnesty-rapport: Lettiska myndigheter har torterat asylsökande och migranter

Händer i dörröppningen till en container försedd med kedja och hänglås.
Bildtext Människorättsorganisationen Amnesty International rapporterar om tortyr och människorättsbrott vid gränsområdet mellan Belarus och Lettland.
Bild: Suphanat Khumsap / Alamy / AOP

Människorättsorganisationen Amnesty International anklagar Lettland för allvarliga människorättsbrott vid gränsen mot Belarus. Enligt Amnesty har lettiska myndigheter torterat och tagit i förvar asylsökande och migranter.

I Amnestys rapport framkommer att lettiska myndigheter också hållit barn i hemliga läger mitt i skogen i gränsområdet.

Många av migranterna har misshandlats – de har blivit slagna eller så har elchockvapen använts mot dem, uppger Amnesty.

”Vi tvingades vara nakna. Ibland blev vi slagna då vi var nakna och efter det tvingade de oss tillbaka till Belarus. Ibland måste vi gå över en iskall flod. De sa att de skjuter oss om vi inte går”, säger irakiska Hassan i Amnestys pressmeddelande om rapporten.

Hassan satt fast i gränsområdet i fem månader.

Migranterna har bollats fram och tillbaka

En del av de som försökt ta sig över gränsen har bollats fram och tillbaka av myndigheterna på vardera sidan om gränsen.

Zaki, en irakisk man som Amnesty intervjuat för rapporten, uppger att han var fast vid gränsområdet i över tre månader och att han tvingades gå fram och tillbaka över gränsen 150 gånger, ibland upp till åtta gånger om dagen.

En del av migranterna har också tvingats tillbaka till sina hemländer utan att de fått möjlighet att söka asyl och det innebär grova brott mot internationell rätt, uppger Amnesty.

En del av asylsökandena och migranterna har också tvingats skriva under dokument där de vidhåller att de ska lämna landet frivilligt.

Personerna som försökt ta sig från Lettland via Belarus kommer främst från Irak och Afghanistan.

Lettland hänvisar till nödläge

”Lettiska myndigheter har gett de som kommer till gränsområdet ett extremt och hotfullt krav: återvänd frivilligt till det land du kom från eller bli fast vid gränsen, där du utsätts för tortyr och tas i förvar”, säger Kaisa Korhonen som är juridisk expert vid Amnesty i Finland i pressmeddelandet.

Lettland hänvisar till det nödläge som utlystes i gränsområdet i fjol höstas då det började komma allt fler människor över gränsen från Belarus.

Den lettiska utrikesministern tillbakavisar anklagelserna som ”falska”, och menar att det här bara ”slutligen förstör Amnestys tidigare fina anseende som människorättsorganisation”.

Amnesty menar att antalet människor som vill ta sig över gränsen har minskat, men nödläget i Lettland gäller fortfarande.

Under början av året kom 275 registrerade asylsökande till Lettland via gränsen till Belarus, enligt Yle Uutiset.

Amnesty kräver att Lettland slopar nödläget och säkrar att asylprocesserna i landet inte strider mot EU:s lagstiftning och internationella människorättsavtal.

Människorättsorganisationen kräver också att EU ska se till att Lettland följer avtalen och ger alla möjlighet att söka asyl oavsett hur de tar sig över gränsen eller varifrån de kommer.

”Rättigheterna hos personer som söker internationellt skydd kan inte påverkas av att de blir mellanhänder i ett sådant läge. Tvärtom är det här en situation där asylsökandes behov av skydd betonas. Rätten att söka asyl är en grundläggande mänsklig rättighet, som i sista hand skyddar rätten till liv. Rättigheten kan inte förbises”, säger Kaisa Korhonen.