Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Den bryter mot mänskliga rättigheter och sjukförklarar friska människor – här är translagens historia och nutid i ett nötskal

Demonstration för transpersoners självbestämmanderätt år 2019.
Bildtext Enligt nuvarande lagstiftning bokför myndigheterna personer som korrigerat sitt kön i befolkningsregistret, något som också skulle slopas om translagen förnyades. Den nya translagen fokuserar på personers självbestämmanderätt.
Bild: Laura Hyyti / Yle

I oktober har riksdagen börjat debattera förslaget om en ny translag. Vi har sammanfattat allt du behöver veta om den internationellt kontroversiella lagen.

Finlands translag är nästan tjugo år gammal, från år 2003.

Enligt den ska en människa vara steriliserad och myndig för att kunna ändra sitt juridiska kön. Dessutom måste hen få en diagnos om mental ohälsa, som bland annat kräver utlåtande av två psykiatrer.

Finland tog ett litet steg framåt mot transpersoners självbestämmanderätt i och med den könsneutrala äktenskapslagen som trädde i kraft i mars 2017. Numera räcker det att en transperson meddelar sin make eller maka då hen korrigerar sitt kön. Tidigare måste transpersoners andra hälft ge tillstånd till korrigeringen.

Många delar av translagen härstammar från en tid då transpersoner ansågs vara psykiskt sjuka och stigmat kring personer som inte var cis var stor.

Några centrala begrepp

Finland enda i Norden med tvångssterilisering

Finland har fått mycket kritik för den nuvarande translagen, också internationellt.

Speciellt kravet på sterilisering för de som vill korrigera sitt juridiska kön har fått mycket uppmärksamhet, och Europadomstolen har slagit fast att det kränker de mänskliga rättigheterna om att inte utsättas för grym, omänsklig och förnedrande behandling.

Den officiella orsaken till tvångssteriliseringen är att en man inte ska kunna föda barn.

I många fall kan det ändå hända att personen som korrigerar sitt kön blir oförmögen till fortplantning på grund av hormonbehandlingar. Aktivister säger att avskaffandet av steriliseringskravet är en fråga om personlig integritet.

Karta över vilka länder som kräver sterilisering för att korrigera ens juridiska kön.
Bildtext Finland är ett av få europeiska länder som kräver sterilisering. De länder som är markerade med rött kräver sterilisering vid könskorrigering, de med grått finns det inte uppgifter om. Källa: Transgender Europe.
Bild: Belén Weckström / Yle

Förenta Nationerna: Emot mänskliga rättigheter

Då FN:s människorättsråd granskade Finland år 2017 kom de med ett tydligt budskap: Uppdatera translagen!

Både människorättsexperter och hela länder ansåg att Finland ska sluta patologisera, alltså sjukförklara, transpersoner. Sverige hörde till dem. Kritikerna uppmanade Finland att övergå till en lag som ger transpersoner självbestämmelserätt.

Behovet av att garantera könsminoriteters rättigheter var stort i Finland, stod det i rekommendationerna.

Finland tog ställning till andra rekommendationer som FN gav samtidigt, men svarade inte på rekommendationerna om translagen. Människorättsorganisationen Amnesty meddelade att de beklagade det här djupt.

Ihmisen pään profiili, taustalla trans-lippu.
Bildtext Sverige slopade sitt motsvarande steriliseringskrav år 2013. De har rekommenderat Finland att följa samma bana.
Bild: Heikki Haapalainen / Yle

Medborgare tog saken i egna händer

Då regeringen Marin tillsattes i slutet av 2019 höll de kvar regeringen Rinnes mål om att uppdatera translagen, eller lagen om fastställande av könstillhörighet, i sitt regeringsprogram.

Regeringen sköt sedan upp beredningen av lagen flera gånger på grund av coronapandemin. Organisationer som satt med i Social- hälsovårdsministeriets arbetsgrupp beskrev arbetet som kaotiskt och planlöst.

I ett försök att snabba på processen skapade organisationen Trans rf ett medborgarinitiativ i april 2021. Initiativet samlade de nödvändiga 50 000 underskrifterna inom loppet av två dygn.

Under prideparaden i juli 2022 meddelade statsminister Sanna Marin (SDP) att lagen skulle behandlas i riksdagen på hösten.

Den här gången höll tidtabellen – i slutet av september blev regeringens lagförslag klart och i början av oktober debatterades förslaget i riksdagen. Riksdagsledamöterna kallade förslaget allt från ett framsteg för mänskliga rättigheter till något som går emot Guds skapelse.

Ett foto av en symbol på en gångväg i Finland: En vuxen siluett som håller ett barn i handen.
Bildtext Barn som hör till sexuella och könsminoriteter är i en särskilt sårbar och ofördelaktig ställning. Deras självbestämmande borde snabbt åtgärdas, har Barnombudsmannen sagt.
Bild: Unsplash

Lagförslaget – och kritiken det fått

Enligt lagförslaget som regeringen överlämnat till riksdagen skulle kravet om sterilisering och medicinsk diagnos slopas. Att korrigera sitt juridiska kön skulle ske genom att man bara meddelar myndigheterna.

Det som blir kvar är åldersgränsen på 18 år.

Att en transperson måste vara myndig för att korrigera sitt juridiska kön går emot medborgarinitiativet, där förslaget lyder att en person ska kunna anmäla om könskorrigering när hen är 15.

Också till exempel Barnombudsmannens byrå och flera människorättsorganisationer anser att ungdomar själva måste ha rätt att definiera sitt juridiska kön. Enligt Barnombudsmannen går åldersgränsen emot FN:s avtal om barns rättigheter.

Utdrag ur Finlands lag om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet

Transgender Europes interaktiva karta kan du se hurdana rättigheter transpersoner har i resten av Europa.