Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Den 3 december får passagerarna börja åka västmetro ända till Stensvik

Uppdaterad 13.10.2022 11:20.
Så ser den nya metrostationen i Finno ut.

Byggarbete och testkörningar är nu på slutrakan, och i början av december tas västmetrons andra skede i bruk.

De fem nya stationerna är Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och ändhållplatsen Stensvik. Det utökar antalet stationer längs hela metrolinjen till totalt 30. Sträckan som metrotågen färdas är som längst 43 kilometer.

”Byggandet av förlängningen av metron gick enligt tidtabellen och vi har hållit kostnaderna på den nivån i enlighet med fullmäktiges beslut i Esbo”, säger Olli Isotalo, styrelseordförande i Länsimetro Oy och Esbo stads stadsmiljödirektör i ett pressmeddelande.

Det första skedet av västmetroförlängningen västerut kantades av många rapporter om att såväl tidtabellen som budgeten överskreds kraftigt.

Den 18 november 2017 kunde metron slutligen börja susa med passagerare ombord till Mattby i Esbo.

Arbetet vid stationerna fortsätter

Datumet lördagen den 3 december offentliggjordes på ett presstillfälle vid metrostationen i Finno.

Vid tiden för offentliggörandet pågår ännu byggarbeten runt omkring metrostationerna. Stationerna utgör knutpunkter i kollektivtrafiken och stad vill därför bygga bostadshus i anslutning till dem.

Finnoon metroaseman ovi.
Bildtext Finno station är en av de fem nya stationerna.
Bild: Matti Myller / Yle

Kring stationen i Finno växer en hel stadsdel fram.

– Stationen i Finno ligger på en ypperlig plats nära havet och i framtiden kan invånarna välja mellan att bo i flervåningshus närmare stationen eller i småhus lite längre bort, säger Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Mäkelä säger att metron för med sig ett utvidgat servicenätverk till de västra delarna av landets näst största stad.

– Urbaniseringen är en global företeelse och Esbo är i en central roll som arbetsgivare och inom informationen, säger han.

Vi besökte stationen i Finno medan arbetet pågick för fullt.

Perrongen är nästan klar på Finno metrostation - enligt tidtabellen ska hela stationen vara färdig 2023 - Spela upp på Arenan

Det är en mycket nöjd Mäkelä som ställer upp på en intervju efter presskonferensen.

– Beskedet gör mig mycket glad eftersom vi har arbetat med att bygga ut metron i nästan två årtionden, säger han.

Mäkelä säger att det allra bästa ögonblicket infaller då metron äntligen får transportera passagerare till Stensvik.

”Tillväxt i hållbara transportmedel”

Mika Nykänen, vd för Helsingforsregionens trafik HRT, är nöjd över att det hårda arbetet börjar vara till ända och att man kan tala om att ha lyckats.

– Att metron utvecklas medför en tillväxt för hållbara transportmedel, säger han.

När metroförlängningens första skede till Mattby togs i bruk lades många busslinjer om. Det gav upphov till en hel del kritik från invånarna. Nykänen säger att det inte sker några omedelbara förändringar i bussnätverket nu i december när trafiken till Stensvik inleds.

– Men vi kommer att anpassa busslinjerna så att passagerarna kan ta sig till och från metron, så jag ser det som att hela trafiksystemet utvecklas till det bättre, säger han.

Enligt Nykänen är HRT nu bättre förberedda och ska lyckas bättre med att informera passagerare om eventuella förändringar i bussnätverket.

Ett årtiondes arbete börjar vara till ända

Redan innan presskonferensen hade man inlett arbetet med att byta ut de skyltar vid stationerna som synliggör metrotågens ändhållplatser.

I maj 2008 fattade fullmäktigen i Esbo och Helsingfors beslut om att förlänga metron från dåvarande ändstationen i Gräsviken till Mattby.

Sex år senare fattade Esbofullmäktige beslut om att förlänga metrolinjen längre västerut, ända till Stensvik och byggarbetet inleddes omgående. De nya stationerna blev klara för omkring ett år sedan.

Sedan den ursprungliga metrolinjen invigdes i Helsingfors för 40 år sedan har passagerarmängderna vuxit enormt. Nu görs omkring 60 miljoner resor med metro varje år.

Artikeln uppdaterades 13.10.2022 kl 10.46 med kommentarer av Olli Isotalo och Jukka Mäkelä.

Artikeln uppdaterades 13.10.2022 kl 11.11 med kommentarer av Mika Nykänen och ytterligare kommentarer av Jukka Mäkelä.