Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Anders Karlsson står framför en Ylebil.

Svenska Yles reporter sätts på prov – kan han minska sin bränsleförbrukning? ”Om du inte behöver stanna behöver du inte heller accelerera”, lyder rådet

Speciellt chaufförer som inte tidigare fått utbildning i ekonomiskt körande kan ha stor nytta av att tänka på hur de gör i trafiken.

Uppdaterad 20.10.2022 13:04.

Bränslekostnaderna utgör ett stort problem i många hushåll, samtidigt som bilismens miljöeffekter är allt mer på tapeten. De flesta skulle gärna spara i bränsleförbrukningen, men tänker inte så mycket på sin körstil, utan gör som de alltid gjort i trafiken.

Med några enkla knep kan vem som helst minska på bilens bränsleförbrukning rejält. Då kan man spara pengar och minska på utsläppen.

Svenska Yles reporter AG Karlsson är en medelmåttig och ytterst vanlig chaufför. Han känner inte till bränsleförbrukningen i sin bil, växlar då det känns bra och erkänner att han kanske ibland gasar och bromsar lite för hastigt.

Ecodrivingutbildaren Esa Mikkola från företaget Ajovarma har utbildat folk i att köra ekonomiskt i tiotals år och haft allt från ministrar till vanligt folk med sig i bilen.

Enligt Mikkola vet de flesta inte hur stor bränsleförbrukning deras bil har. Han ska nu vara med på en åktur och ge goda råd.

På agendan står en god bit stadskörning. Vi kör också på ringvägarna och på motorväg i huvudstadsregionen.

Esa Mikkola ställer frågor om vad andra bilar gör i trafiken och vad chauffören tror ska hända till näst i trafikflödet. Han iakttar bland annat accelererandet, gasandet och bromsandet.

Det blir stor bränsleförbrukning under den första halvtimmen

Det är onekligen lite nervöst att ha en expert bredvid sig i passagerarsätet. Esa Mikkola korrigerar inget i början, utan iakttar bara körandet och ställer frågor. Rutten går från Malm i Helsingfors via Tusbyleden och Ring III till Vandaporten i Vanda.

Vi tar paus på en parkeringsplats invid ett köpcentrum. Enligt bilens mätare är den uppskattade bränsleförbrukningen i medeltal 7,6 liter per 100 kilometer.

Enligt Esa Mikkola skulle det inte behövas stora insatser av chauffören för att sänka bränsleförbrukningen i bilen med 10–15 procent. Ungefär så är det för de flesta som inte aktivt tänker på ekonomin då de kör, säger han.

Enligt Mikkola är det vanligaste felet som folk gör att de ”gasar sig till problem”. Det betyder att de trycker på gasen i onödan och inte tänker på vad som sker längre fram. De blir sedan tvungna att stanna vid trafikljus och då fotgängare ska gå över vägen vid övergångsställen.

Det gäller att iaktta trafiken bättre, sakta ner farten i tid då man ser att det finns ett hinder längre fram, låta motorn bromsa och försöka hålla hjulen i rullning. I bästa fall kan man helt undvika att stanna.

– Acceleration är dyrt. Om du inte behöver stanna behöver du heller inte accelerera!

På dagens bilar lönar det sig enligt Mikkola att växla upp vid ungefär 2000 varv. I bilar med automatväxel behöver man inte själv växla, men i övrigt är principerna de samma.

Accelerationen kan vara effektiv, men inte aggressiv. Man ska inte trycka på kopplingen i onödan.

Det är viktigt att iaktta vad som sker i backspegeln så att man vet när man kan byta fil eller om det sker något annat som kräver uppmärksamhet.

Om man kör för nära föregående bil går det inte att själv reglera takten i körandet. Då blir trafiken som ett dragspel och det blir svårare att köra ekonomiskt.

Chauffören lyckas minska förbrukningen och blir lugn till mods

Under den första halvan av lektionen var den uppskattade bränsleförbrukningen i medeltal 7,6 liter per 100 kilometer. Stadskörning är kostsamt.

Spänningen är stor och direktiven snurrar runt i huvudet då bilen igen startas. Nu ska vi försöka köra enligt direktiven för ekonomiskt körande. Tankarna är på avståndet, accelerationen, närvaron i trafiken och bromsandet.

– Tänk på vad du behöver. Vilken växel är bäst för en viss hastighet? Hur många har du före dig i rondellen? Nu gas! instruerar Esa Mikkola då vi kör iväg.

Med några enkla tips i minnet känns det lättare att köra.

Nu är blicken riktad längre fram och närvaron i trafiken känns bättre. Bilen hålls mer naturligt i rullning och nedförsbackarna utnyttjas också bättre. Foten är på gasen bara så mycket som behövs.

Vi lyckas undvika några röda ljus och andra potentiella hinder genom att bättre planera körningen. Det är inte bråttom att hinna till korsningar, trafikljus och övergångsställen.

Då vi kommer tillbaka till Malm är bränsleförbrukningen 6,5 liter per 100 kilometer i medeltal, jämfört med 7,6 liter innan. Det har skett en klar förbättring.

– Du förstod jättebra vad jag menade! Vi kan dricka kaffe i bilen utan att det skvätter om du kör så här, säger Esa Mikkola.

Den potentiella besparingen beror förstås på hur mycket man kör och hur väl chauffören lyckas följa råden för ekonomisk körning. På månads- och årsbasis kan små förbättringar ge stort klirr i kassan och mindre belastning på miljön.

Bilens servicekostnader blir också mindre och risken för olyckor minskar. För att uppnå allt det här krävs inga svåra konster.

Samma grundprinciper gäller för alla slags bilar, men tillsvidare har vi få elbilar i trafiken

Finlands mål är att halvera trafikens utsläpp fram till år 2030 jämfört med utsläppsnivån år 2005. Det skulle enligt Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) förutsätta att vi år 2030 skulle ha minst 600 000 elbilar på våra vägar.

Grafen visar att en ganska liten andel av finländarnas bilar går på el eller är hybrider.

Under perioden januari-juli i år ökade Finlands bilstam med 100 000 bilar. Av dem var 14 procent elbilar, 20 procent laddbara hybrider och 66 procent går med andra drivmedel.

Enligt VATT kommer vi med nuvarande takt att ha sammanlagt 50 000 elbilar på våra vägar i slutet av år 2022.

Sammanlagt beräknas vi då ha 2,7 miljoner bilar i Finland.

Bilen som användes för den här artikeln var en bensindriven personbil med några år på nacken. Många skulle säkert gärna vilja ha en elbil, men det här exemplet är ändå väldigt representativt för medelfinländarens vardag.

Enligt Esa Mikkola fungerar samma grundprinciper för hur man kan spara för alla bilar, oberoende av teknik.

– Då du höjer hastigheten accelererar du och förbrukar samma mängd energi, säger han.

Svenska Yle letar efter hushåll på olika håll i Svenskfinland som vill testa på att halvera sin bränsleförbrukning under en vecka fram till den 11 november. De får också berätta om vilka lösningar de kommer fram till och hur det påverkar vardagen.

Diskussion om artikeln