Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Så tycker riksdagspartierna om kärnkraften – inte ens De Gröna utesluter en utbyggnad

Uppdaterad 14.10.2022 06:44.
Kärnkaftverket Olkiluoto 3.
Bildtext Med den nya reaktorn Olkiluoto 3 ska kärnkraftens andel av Finlands elproduktion stiga till 40 procent.
Bild: Kimmo Hiltunen / Yle

Svenska Yles kartläggning om vad partierna tycker om kärnkraft pekar på en mer positiv inställning än för bara ett par år sedan. Centern gjorde en helomvändning den här veckan och inte ens De Gröna utesluter nya kärnkraftsprojekt i Finland i dag.

I onsdags meddelade Centern att partiet nu är för en utbyggnad av mer kärnkraft i Finland. En genomgång av partiprogram och intervjuer med gruppordförandena visar att inga partier alls utesluter nya kärnkraftsprojekt i Finland i dag. Inte heller De Gröna:

– Vi talade mycket om kärnkraft när vi uppdaterade vårt linjeprogram i somras. Vi har inte på något sätt uteslutit att bygga ut kärnkraften, säger Atte Harjanne till Svenska Yle.

Harjanne är känd kärnkraftsförespråkare men också gruppordförande för De Gröna som kanske historiskt sett haft svårast med kärnkraftsfrågan. Nu landade formuleringarna i att bortfallet av det problematiska Fennovoimaprojektet behöver ersättas med fossilfri energiproduktion – vilket betyder att både förnybara källor och nya kärnkraftsprojekt accepteras.

Är partiet enigt i sin syn på kärnkraft i dag, Atte Harjanne?

– Vi har säkert många syner på det i partiet men så är det i andra partier också, motståndet har inte bestått av bara De Gröna. Men diskussionen vi förde i våras resulterade i det som står i pappret, vi har utgått från vad läget är nu och hur bråttom vi har med klimatförändringen. Det är viktigt att kunna granska sina utgångspunkter kontinuerligt.

Saml, Sannf, C och RN mest positiva

Hos andra partier har kärnkraften en mer självklar plats i programmen. När gruppordförande Eeva Kalli presenterade Centerns nya energilinje i onsdags sade hon att Centern nu känner väldigt starkt att kärnkraft är ett rent och stabilt alternativ som Finland behöver mera av.

Sannfinländarnas gruppordförande Ville Tavio låter väldigt snarlik när han säger att Sannfinländarna absolut är för att bygga ut kärnkraften.

– Kärnenergin är ett effektivt och säkert alternativt för att producera den energi vi behöver i Finland om vintern, säger Tavio till Svenska Yle.

Som plats för nya reaktorer nämner Centern och Sannfinländarna framför allt Euraåminne och Lovisa där det redan finns reaktorer. Rörelse nus Harry Harkimo säger att det behöver utredas om det finns möjlighet för ett nytt projekt i Pyhäjoki där Fennovoima skulle bygga.

Främsta kärnkraftsförespråkarna Samlingspartiet kritiserar ofta regeringen för att inte ha jobbat hårt nog för kärnkraften. Samlingspartiet önskar rappare tag för att påskynda de förändringar i reglering och lagstiftning som behövs för att föra frågan om små modulära reaktorer SMR framåt.

”Centern och regeringen har varit olidligt passiva i frågan under hela regeringsperioden”, sa Samlingspartiets riksdagsledamot Heikki Vestman i ett pressmeddelande i onsdags, där han kritiserade Centern för dubbla budskap.

Också SDP ser kärnkraften som viktig för att bli kvitt det fossila

Statsministerpartiet SDP ser ändå kärnkraften som en självklar del av Finlands energipalett och är i princip för en utbyggnad, både av större reaktorer och små modulära reaktorer.

– Om nya projekt uppstår till exempel på Fennovoimas tomt eller där grundarbete redan har gjorts så har vi i princip en positiv inställning, säger SDP:s viceordförande Matias Mäkynen till Svenska Yle.

Mäkynen påpekar att alla energiprojekt måste granskas så de inte gör Finland beroende av stater eller makter som kan utnyttja en sådan ställning. Men det största frågetecknet kring nya kärnkraftsprojekt är vem som är intresserad av att bygga.

– För tillfället ser det ut som om stora kärnkraftverk inte är så lönsamma att vi skulle se nya projekt i Finland den närmaste framtiden. Om tekniken utvecklas är det möjligt. Men den nuvarande tekniken verkar inte så billig att den skulle gå ner i samma takt som priset på förnybara energiformer gör.

VF: Nya kärnkraftsprogram inte uteslutna

Till samma läger sällar sig i praktiken SFP och KD, som säger att en utbyggnad inte kan uteslutas.

– Naturligtvis har det rådande världsläget medfört en aktiv diskussion om olika energilösningar, säger KD:s Peter Östman.

SFP:s gruppordförande Anders Adlercreutz gissar att det senaste årets händelser och att Fennovoimaprojektet gick i stöpet kan innebära nya kärnkraftsdiskussioner så småningom.

– Vi har ställt oss positiva till att Lovisa får ett förlängt lov. Personligen hoppas jag Fortum skulle vilja utvidga i Lovisa, säger Adlercreutz.

Vänsterförbundets gruppordförande Jussi Saramo säger att nya kärnkraftsprojekt inte är uteslutna, men inte heller aktuella eftersom det inte finns villiga producenter.

– Om små reaktorer skulle gå att producera tryggt och ändå så snabbt att de skulle kunna vara till nytta för en rättvis grön omställning skulle det vara fint. Men det ska inte användas skattepengar för att bygga kraftverk som är klara först om flera årtionden och går med förlust, säger Saramo.

SMR intresserar när det är brist på kommersiellt intresse för stora reaktorer

Alla riksdagspartier säger sig vara positiva till eller åtminstone nyfikna på möjligheterna med små modulära reaktorer, SMR, och vill att möjligheterna utreds.

De mindre reaktorerna ska kunna serietillverkas för användning världen över, vilket skulle få ner byggkostnaderna. SMR-tekniken skulle framför allt användas för värmeproduktion, men också för el.

– Om det visar sig vara ett relevant alternativ förhåller vi oss säkert öppet till en sådan diskussion. Men hemskt små är de ju inte, de motsvarar en reaktor av den äldre generationen, säger SFP:s Anders Adlercreutz.

De Grönas Atte Harjanne säger att utmaningen är att det i väst inte finns producenter för stora reaktorer.

– Om kärnkraften byggs ut är det troligen SMR som blir det ekonomiskt smartaste alternativet. Det finns ett stort intresse för dem i USA, Storbritannien och i Frankrike så kanske är de det naturliga för Finland också, säger Harjanne.

Så här står det i partiprogrammen

  • Samlingspartiet säger i sitt nya energiprogram att kärnkraften är central för att göra Finland till en stormakt för ren energi. Partiet vill att Finland parlamentariskt och över regeringsperioderna förbinder sig till positiva principbeslut för alla nya kärnkraftsprojekt.

  • Socialdemokraterna poängterar att det är förnybara källor och kärnkraft som ska göra Finland fossilfritt, och utesluter inte nya kärnkraftsprojekt.

  • Sannfinländarna ser kärnkraften som ryggraden i Finlands framtida energiproduktion och vill utforska om det finns intresserade producenter i Japan.

  • Centern har precis presenterat ett nytt energiprogram där de välkomnar nya kärnkraftsprojekt, vid sidan av stora satsningar på förnybara energikällor.

  • De Gröna vill ge de nuvarande reaktorerna förlängt tillstånd, och förnya kärnenergilagen för att göra det smidigt att reglera små modulära reaktorer utan att tumma på säkerheten.

  • Vänsterförbundet utgår från att energiomställningen måste vara rättvis och inte göra inkomstklyftan större. Kärnkraftsprojekt är inte uteslutna, men VF ser att kärnkraften har utmaningar och att Finland i första hand ska satsa på särskilt vind- och solkraft och geotermisk energi.

  • Svenska folkpartiet listar i sitt klimatprogram att partiet ska främja förnybar energi som vindkraft, solenergi, bioenergi och jordvärme.

  • Kristdemokraterna säger i sitt klimat- och energiprogram att en utbyggnad av kärnkraften inte kan uteslutas, trots att den inte är en snabb lösning för att bromsa klimatförändringen.

  • Rörelse Nu förhåller sig positivt till kärnkraft men ser utmaningar i att det ännu tar så länge innan de små reaktorerna når marknaden.

Tre vindkraftverk i ett skogslandskap.

Elproduktionen i Finland ändrar radikalt redan de närmaste åren: Det fossila fasas ut medan kärnkraft och vindkraft tar över

Det investeras så mycket i elproduktion i Finland just nu att vår energipalett kommer att se helt annorlunda ut redan inom ett par år. Först ökar kärnkraften, men den kan gås om av vindkraften redan under det här årtiondet.

Diskussion om artikeln