Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

70 miljoner till utbildningen och högre löner för lågavlönade och anställda inom vården – Helsingfors borgmästare presenterade sitt budgetförslag

Från 2022
Uppdaterad 14.10.2022 10:18.
Helsingfors borgmästarkår presenterade sitt budgetförslag.

Helsingfors gör betydande investeringar för att lösa problemen inom bland annat löneutbetalningen och småbarnspedagogiken. Staden sätter också in extra pengar för att förbereda sig på effekterna av energikrisen och kriget i Ukraina.

Den största enskilda investeringen inom stadens tjänster går till sektorn för fostran och utbildning. Staden investerar 68 miljoner inom sektorn, vilket motsvarar en ökning på dryga fem procent.

Det handlar om en ökning på i snitt 600 euro per barn.

Ett av målen med investeringen är att lösa personalkrisen inom småbarnspedagogiken, speciellt på den svenska sidan.

Personalbrister är vårt största problem, vid sidan om klimatförändringen, då befolkningen blir allt äldre

Borgmästare Juhana Vartiainen (Saml)

Tidigare i höst blev det klart att sektorn för fostran och utbildning står inför besparingar på 17 miljoner euro. Det handlar om lönsamhetsåtgärder, som enligt tjänstemännen kan förverkligas genom att man skär ner i utbildningsutbudet och ökar gruppstorlekarna.

– Det är krig i Ukraina, vi är inne i en energikris, och inflationen ökar... Om inte lönsamhetskravet kan ge efter tycker jag nog det är konstigt, sa Nasima Razmyar (SDP), biträdande borgmästare med ansvar för fostran och utbildning då.

Hon var glad att komma med nyheten att besparingarna försvinner.

– Sedan början av förhandlingarna har viljan varit att vi inte ska spara, utan att vi ska satsa på utbildningen, säger Razmyar.

Löneprogram och lösning på Sarastia-problemen

– Personalbrister är vårt största problem, vid sidan om klimatförändringen, då befolkningen blir allt äldre, säger borgmästare Juhana Vartiainen (Saml).

År 2023 ska Helsingfors förverkliga ett löneprogram på 7 miljoner. Under 2022 stod prislappen för motsvarande löneprogram på 5 miljoner euro.

Löneprogrammet ska speciellt rikta sig till lågavlönade samt branscher där Helsingfors har rekryteringsproblem.

Sedan våren har Helsingfors haft stora problem med utbetalningen av lönen till sina anställda. Många anställda har fått fel lön och flera har också blivit utan lön. Nu investerar Helsingfors 6 miljoner på att se till att löneutbetalningen fungerar.

Vår budgetprocess har fått mycket kritik. Men viktigare än kritiken är att vi nått politisk enighet

Borgmästare Juhana Vartiainen (Saml)

På grund av social- och hälsoreformen kommer medlen till största delen av vårdtjänsterna i fortsättningen från staten. Hur fördelningen kommer att se ut blir klart under början av 2023.

Helsingfors kommer under 2023 att fokusera på mentalvård med låg tröskel, att minska bostadslösheten och tillgången till vård vid vårdcentralerna. Enligt budgetförslaget kommer staden inte att ta i bruk en hälsocentralsavgift under 2023.

Vårdbranschens anställda får också ett eget löneprogram. Programmet finansieras med statliga medel.

De allmänna skyddsrummen ska repareras

Helsingfors allmänna skyddsrum är i dåligt skick, något som uppdagades i vår då kriget i Ukraina började.

– Den här frågan lyftes upp under våra förhandlingar, och vi har lagt till 3 miljoner euro för investeringar i skyddsrummen, säger Anni Sinnenmäki (Gröna), borgmästare med ansvar för stadsmiljön.

Bombsäker dörr med klistermärke som visar att innanför finns ett skyddsrum.
Bildtext Helsingfors investerar sammanlagt 8 miljoner euro på att reparera sina allmänna skyddsrum.
Bild: Lukas Rusk / Yle

– Det blir totalt frågan om 8 miljoner euro. Vi bad räddningsverket och stadsmiljön om en bedömning om hur mycket pengar som behövs. Den här summan borde göra det möjligt att reparera flera skyddsrum samtidigt, säger Daniel Sazonov (Saml), biträdande borgmästare med ansvar för social- och hälsovård.

Stensböle skidhall stänger på grund av energikrisen

Energikrisen, orsakar av Rysslands krig i Ukraina, är ett stort problem som sannolikt påverkar staden under 2023. Helsingfors möter krisen genom att sätta in ytterligare 5 miljoner euro för energikostnader.

Skidentusiaster fick ändå dåliga nyheter. På grund av energikrisen så stängs nämligen Stensböle skidhall.

Kronbergsbron.
Bildtext Helsingfors sätter en miljon euro på färjeförbindelse mellan Kronohagen och Kronbergsstranden, medan Kronbroarna byggs.
Bild: Kruunusillat, Helsingin kaupunki, WSP, Knight Architects

Helsingfors ska också sälja en del mark utanför stadsgränsen – bland annat tomten som Vermo travbana står på i Esbo.

För de som väntar på Kronbroarna mellan Kronohagen och Kronbergsstranden kom en god nyhet: staden satsar en miljon euro på en färjeförbindelse mellan brons ändpunkter tills bron är färdig.

Ogenomskinlig budgetprocess fått mycket kritik

Helsingfors borgmästarkår presenterade budgetförslaget på Helsingfors stadshus på fredagsmorgonen.

Borgmästare Vartiainen (Saml) har fått kritik för att ha gjort budgetprocessen mindre transparent. Under hans tid, alltså i fjol, har budgetförslaget inte diskuterats offentligt innan det presenterats.

– Vår budgetprocess har fått mycket kritik. Men viktigare än kritiken är att vi nått politisk enighet, säger Vartiainen.

Diskussion om artikeln