Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Stugor till salu i närheten av militärområde på Kimitoön – försvarsministeriet kommenterar inte om området är strategiskt viktigt

Uppdaterad 18.10.2022 09:59.
Två tomter i rysk ägo gränsar till Skinnarviks militärområde på Kimitoön.
Bildtext Stugorna som är till salu finns i närheten av militärområdet vid Skinnarviks mindepå på Kimitoön.
Bild: YLE

De senaste veckorna har fyra stugor kommit till försäljning i närheten av Skinnarviks marindepå i Dragsfjärd. Tre av tomterna som nu är till salu finns på norra delen av Storön strax intill militärområdet.

– Jag kan inte kommentera om stugorna som är till salu befinner sig på ett område där statens förköpsrätt kunde aktualiseras, säger Sami Heikkilä som är specialsakkunnig vid Försvarsministeriets avdelning för fastigheter och miljöärenden. Försvarsministeriet kommenterar inte heller om och när något område är försvarsstrategiskt viktigt.

Försvarsministeriets webbsidor kan man ändå läsa att staten har förköpsrätt till fastigheter som helt eller delvis anvisats för Försvarsmakten eller Gränsbevakningsväsendets behov eller om de befinner sig på högst 500 meters avstånd från ett sådant område.

Ett minfartyg utanför Skinnarvik militärområde på Kimitoön.
Bildtext Skinnarviks mindepå sköter underhållet och förvaringen av marinens robotar, minor och andra sprängämnen.
Bild: YLE

Förköpsrätten kan också aktualiseras ifall området som säljs ligger högst 1 000 meter från sådana signalstationer, radarstationer, flygplatser eller hamnar och motsvarande mindre objekt som betjänar Försvarsmaktens eller Gränsbevakningens sjö- och lufttrafik under normala förhållanden, vid störningar eller undantagstillstånd.

Eller om området som säljs ligger på högst 500 meters avstånd från andra fastigheter som används av Försvarsmakten eller Gränsbevakningen och där det krävs ett skyddsområde som tryggar verksamheten som bedrivs i dessa fastigheter.

Staten använde förköpsrätten för första gången i våras

Orsaken till att Yle Åboland nu väljer att granska läget för de fyra stugor som är till salu är det faktum att staten i våras för första gången valde att använda sig av förköpsrätten i just det område där de fyra stugorna finns.

Då gällde det en försäljning av Ölmos semesterby som ligger i närheten av Skinnarviks marindepå. Saken ska ännu behandlas av förvaltningsdomstolen eftersom ägaren anser att statens oro är obefogad.

Karta över Gundvik och Skinnarvik i Åboland.
Bildtext Skinnarvik är beläget på västra sidan av Kimitoöns kommun.
Bild: Google

Kriget i Ukraina verkar ha gjort staten mer uppmärksam på tomtaffärer som sker i närheten av Försvarsmaktens militära områden.

– Man kan nog säga att så är fallet och det förändrade geopolitiska läget har lett till att vi i större utsträckning granskar tomtaffärer där utländska köpare är inblandade samt utreder mer noggrant ifall statens förköpsrätt kan användas, säger Heikkilä. Lagen ger oss goda möjligheter att utreda och ingripa ifall det finns skäl att göra det.

Utländska medborgare synas extra noga

Lagstiftningen som berör fastighetsaffärer som görs av personer eller företag utanför EU eller som inte hör till det europeiska affärssamarbetsområdet skräptes 2020.

Medborgare eller företag som berörs av den skärpta lagstiftningen måste ansöka om tillstånd då man köper fastigheter. Fram till slutet av 2021 hade 1 101 ansökningar kommit in och Försvarsministeriet hade i fem av fallen utrett om staten kan använda sig av förköpsrätten.

Svenska Yles granskning som gjordes i mars visade också att många ryska markaffärer har genomförts under åren.

Speciallov kan behövas för att åka ut till stugorna

Oavsett vem som köper de stugor som nu finns till salu på Kimitoön kan det krävas speciallov för att åka till sin nyförvärvade stuga.

– Om ägaren och andra i samma familj åker med båt till stugan och är tvungna att åka genom militärområdet krävs det ett speciallov, säger Heikkilä. Det är i kraft tillsvidare men måste årligen ansökas på nytt.

Enligt Heikkilä beviljas lovet av kommendören för det andra logistikregementet.

– Den person som har beviljats lovet ska alltid befinna sig i den båt som kör igenom militärområdet, säger Heikkilä. Lovet kan beviljas till stugans ägare och hens familj.

Stugor till salu på Kimitoön kan bli affär för försvaret

6:00

Diskussion om artikeln