Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

I Karleby finns ekonomisk framtidstro trots det osäkra världsläget

Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila seisoo taulun edessä.
Bildtext Karlebys stadsdirektör Stina Mattila leder en stad med stabil ekonomi.
Bild: Niina Koskela / Yle

Ekonomiskt sett mår Karleby bra och framtidsutsikterna fortsätter i positiva toner. När budgeten för 2023 gjorts upp har staden ändå beaktat det osäkra världsläget och håller ett stadigt och kontrollerat grepp om kassan.

Budgeten för 2023 ser positiv ut och det har varit staden tagit fasta vid när budgeten gjorts upp. Stora utmaningar i form av instabilt världsläge, social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet väntar. Staden har även betydande investeringsbehov som väntar inom en nära framtid.

I ett pressmeddelande från staden konstateras att det viktigaste nu är att hitta en ekonomisk balans där det finns spelrum för att handla ekonomiskt ansvarsfullt med tanke på kommande år. Budgeten visar ett överskott på 0,9 miljoner euro för stadens och affärsverkets räkenskapsperiod. Verksamhetskostnader för sammanlagt 207,3 miljoner euro har budgeterats för nästa år.

Stadens och affärsverkets personalkostnader minskar med 5,4 procent kommande år. Det beror på att personal flyttar över till välfärdsområdet samt justeringar inom ekonomiförvaltningens tjänster. Personalkostnaderna beräknas uppgå till 98,6 miljoner euro under 2023.

Eftersom priset på energi-, livsmedels- och byggkostnader har stigit ökade också anslagen med 7,6 procent för dylika material och förnödenheter.

Under kommande år uppskattas skatteinkomsterna uppgå till sammanlagt 116,6 miljoner euro.

Staden reserverar 24,0 miljoner euro för nettoinvesteringar. Största enskilda investeringen i budgeten är renoveringen av Karleby Svenska Gymnasium och Donnerska skolan, som inleds 2023. Mindre investeringsobjekt är bland annat renoveringen av Salutorget och museets förvaringsutrymmen, utveckling av byggnadstillsynens elektroniska system samt investeringar för friluftsleder och huvudbiblioteket.