Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Betydligt färre är bostadslösa i dag, men fortfarande är tusentals finländare utan bostad - "Även unga och kvinnor kan vara hemlösa"

Från 2022
Huvud och axlar på ung person, fotograferad bakifrån.
Bildtext Många bostadslösa svårt att söka hjälp för sina problem och ibland har de kanske inte ens rätt att få hjälp.
Bild: Ronnie Holmberg / Yle

Den 17 oktober ordnas de bostadslösas natt för tjugonde gången. I år uppmärksammas speciellt unga personers bostadslöshet.

Pargasbon Lotta Laaksonen från Vänsterförbundet är en av de som vill jobba för att bostadslösa ska få det bättre. För fyra år sedan var hon en av initiativtagarna för ett medborgarinitiativ som skulle göra det lättare och snabbare för bostadslösa att få bostad.

– Jag har jobbat mycket med hemlösa, bland annat delat ut mat och hjälpt dem att fylla i blanketter. Det var då vi planerade de bostadslösas natt, som vi tänkte att det kunde passa bra att göra ett medborgarinitiativ om, säger Laaksonen.

Även om Laaksonen och de andra personerna som stod bakom medborgarinitiativet gjorde en hel del jobb för att samla underskrifter var intresset för att stöda initiativet lågt.

– Det var svårt att få människor att skriva under. Många gånger verkade det som att många tyckte att det är de hemlösas eget fel att de hamnat i den här situationen, säger Laaksonen.

Drygt 3 000 färre bostadslösa i dag

Även om merborgarinitiativet inte fick tillräckligt med stöd för att behandlas i riksdagen, så valde regeringen att ta som mål att halvera bostadslösheten före år 2023.

Då Laaksonens medborgarinitiativ skrevs 2018 visade dåvarande statistik att det fanns 7 112 bostadslösa i Finland. Enligt Finansierings- och utvecklingscentralen Aras siffror fanns det i slutet av fjolåret 3 948 bostadslösa i Finland.

I Åbo fanns det i fjol ungefär 350 personer som räknades som bostadslösa. Speciellt de långvarigt bostadslösas andel har minskat.

En stor oro är ändå bostadslösheten bland personer som är under 25 år. För även om bostadslösheten bland unga ser ut att minska, så visar verkligheten ute på stadens gator något annat, meddelade Diakonissanstalten förra veckan.

– Det är inte endast en typ av människor som är hemlösa, även unga personer och kvinnor kan vara hemlösa. Det är viktigt att vi visar vänlighet och förståelse mot de här personerna, att se ner på dem är det värsta vi kan göra, säger Laaksonen.

Lotta Laaksonen.
Bildtext Lotta Laaksonen tycker att det är viktigt att se personen, för det finns många olika typer av bostadslösa.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Bostadslöshet har ofta sociala orsaker

En utmaning för flera bostadslösa är att de ofta har olika problem som är relaterade till social- och hälsovård. Många av dem har ofta svårt att söka hjälp för sina problem och ibland har de kanske inte ens rätt att få hjälp.

– En del hjälp kan du inte få om du aktivt använder alkohol och narkotika. Köerna är också långa och det är inte sagt att du får hjälp då du själv är redo för att ta emot den, säger Laaksonen.

Laaksonen, som själv sitter i Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktige, tror att välfärdsområdena i framtiden kommer att ha en viktig roll i att minska och förebygga bostadslöshet.

– Vi behöver mera resurser på många olika plan. Vi behöver mer vårdpersonal och fler bostäder, men det är också viktigt att få terapi och stöd av vänner för att kunna låta bli att bruka alkohol och droger, säger Laaksonen.

Diskussion om artikeln