Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Arbete efter pensionsåldern blir vanligare – men kräver att inställningen mot äldre i arbetslivet förändras

En hand som tillhör en äldre person håller i en datormus.
Bildtext Det verkar finnas intresse att arbeta också efter att man beviljats ålderspension, och arbete i hög ålder lär blir allt vanligare.

Föreställer du dig pensionsår fyllda av golf- och fiskeresor, ändlösa kaffemuggar och lässtunder? Idyllen kommer sannolikt att varvas med arbete – åtminstone till en del.

Finlands befolkning blir äldre i snabb takt: En femtedel av befolkningen utgörs redan av personer som är äldre än 65 år, och de yngre årskullarna är små. Det är svårt att hitta ersättare för dem som går i pension.

Om lite mer än 20 år kan andelen äldre vara lika stor som hälften av befolkningen i arbetsför ålder.

– Om vi inte lyckas öka arbetskraftsinvandringen och invandringen av studerande kommer vi att ha ett stort problem. Vi ser det redan nu, och det kommer att bli ännu mer uppenbart i framtiden, säger Minna Ylikännö, specialsakkunnig vid Arbets- och näringsministeriet.

Vi borde ta modell av Japan, tycker Teppo Turkki som har arbetat som diplomat och forskare i Asien.

I Japan utgörs nästan en tredjedel av befolkningen av personer som är 65 år gamla och äldre. Där har man varit tvungen att förnya sin syn på vad det innebär att åldras.

Istället för att försjunka permanent i gungstolen är befolkningen en aktiv del av samhället fram till att de har fyllt 80. Det kan handla om att man deltidsjobbar eller engagerar sig i frivilligarbete, menar Turkki.

Antalet personer som är äldre än 65 förväntas vara drygt 1,7 miljoner år 2070.

Många äldre ivriga att arbeta – inte en fråga om pengar

Pensionsåldern stiger i takt med att livslängden gör det, och i framtiden kommer vi att se en större andel äldre i arbetslivet

Medan de som har fyllt 60 kan få ålderspension redan vid 65 års ålder, får dagens 30-åringar förbereda sig på att behöva jobba fram till att de är 68 år gamla.

Arbetsivern sträcker sig utöver arbetsför ålder, visar statistiken. År 2020 arbetade mer än 10 procent av 65–74-åringarna, enligt Statistikcentralen. Tio år tidigare arbetade drygt 7 procent av de som fick ålderspension.

Vi behöver betrakta äldre som kompetenta arbetstagare, även om de utför sina uppgifter på ett annat sätt eller rör sig långsammare

― Teppo Turkki

I undersökningen från år 2020 uppgav ungefär var sjätte person i åldern 63–74 att de utför åtminstone någon form av arbete under året, och ungefär lika många uppgav att de skulle vilja jobba, berättar Susan Kuivalainen, som är avdelningschef vid Pensionskyddscentralen.

Det är lönsamt att arbeta som pensionär. Det finns nämligen inget inkomsttak för pensionen, i motsats till arbetslöshets- och studiestödet.

De flesta som arbetar som pensionärer har ändå en djupare drivkraft.

– De upplever arbetet som meningsfullt, och arbetsplatsen blir ett ställe för viktiga sociala relationer. Ungefär en femtedel arbetar av ekonomiska skäl.

Personporträtt på Suvi-Anne Siimes, vd för Tela.

Suvi-Anne Siimes: Jag är orolig för att Finlands mänskliga kapital ska minska

Färre än 37 procent av 25–37-åringarna har högskoleexamen.

Värdiga arbetstagare

Trots att det finns en vilja att jobba upplever många att åldern gör det svårt att få jobb, eller att det inte finns lämpliga lediga tjänster.

Det krävs ett attitydskifte i arbetslivet, säger Teppo Turkki. Folk behöver vidga sin syn på hurudan en arbetstagare ska vara.

– Vi behöver betrakta äldre som kompetenta arbetstagare, även om de utför sina uppgifter på ett annat sätt eller rör sig långsammare.

– De som nu går i pension eller nyligen har pensionerats har högre utbildning än tidigare. De är friska och pigga, och många är ivriga att deltidsjobba eller utföra säsongsarbete. Det är en flexibel och kunnig arbetskraft, intygar Kuivalainen.

Rullstol och en man som står i bakgrunden.
Bildtext Till integreringen av äldre i arbetslivet hör också att se till att arbetsmiljön är tillgänglig.

En färsk undersökning visar att arbetsgivare förhåller sig positivare än tidigare till arbetstagare som är äldre än 55 år. Bilden av vad som är en lämplig ålder för en arbetstagare håller på att förändras i takt med att befolkningen blir äldre, säger Kuivalainen.

Den här förändringen är till en del ett resultat av att man inte lyckas fylla de öppna tjänsterna.

– När det inte finns arbetstagare är man tvungen att acceptera att också äldre kan arbeta, säger Minna Ylikännö, specialsakkunnig vid Arbets- och näringsministeriet.

För att locka äldre arbetstagare är det viktigt att arbetsförhållandena och lönen är fördelaktiga. Ifall arbetet tär på hälsan eller lönen är dålig stannar man hellre hemma, säger Turkki.

Artikeln är en bearbetad översättning av artikeln Maailman vanhin väestö jätti kiikkustuolin ja lähti töihin – onko tämä edessä myös Suomen nuorilla tulevaisuudessa? som publicerades först av Yle Uutiset.