Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

HUS drar tillbaka planerade sparåtgärder – inga nedskärningar vid sjukhusen i Raseborg, Lojo och Borgå nästa år

Uppdaterad 17.10.2022 14:29.
En sjukhusbyggnad
Bildtext Servicen på bland annat Lojo sjukhus får fortsätta som hittills också nästa år.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Styrelsen för HUS sammanslutning var enig om att sjukhusen inte ska röras då de under måndagen tog ställning till åtgärder för att få sjukvårdsdistriktets ekonomi i balans.

Det betyder i praktiken att verksamheten vid sjukhusen i Lojo, Borgå och Raseborg fortsätter som vanligt nästa år, förklarar Mikko Piirtola (Saml) från Lojo som sitter med i styrelsen.

Det innebär enligt Piirtola att Västra Nylands välfärdsområde kommer att ha ett underskott på 100 miljoner euro i nästa års budget. Välfärdsområdet räknar i sin tur med mera pengar från staten.

Med på den senaste sparlistan fanns bland annat en nedläggning av den jourande ortopedin på Borgå och Lojo sjukhus. På samma sparlista fanns också en omorganisering av Raseborgs sjukhus, medan psykiatriavdelningar i Helsingfors skulle slås ihop eller läggas ner.

Enligt styrelsens budgetlinje ska HUS inte göra några ändringar i servicenätet.

”I praktiken kommer ägarna, det vill säga de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad, bli tvungna att diskutera en ökning av HUS budgetram för att undvika nedskärningar”, skriver Henrik Wickström (SFP) i ett pressmeddelande.

Under nästa år ska ändå servicenätverket ses över som helhet och göra konsekvensbedömingar av möjliga förändringar.

Högre patientavgifter

– Vi godkände de flesta punkterna på åtgärdslistan beredningen presenterade, men vi valde ändå att inte godkänna, åtminstone i det här skedet, nedskärningar i forskningsfinansieringen. Forskningen är en väldigt betydande del av HUS och vårt universitetssjukhus och en del som måste tryggas, säger Elin Blomqvist-Valtonen som är SFP:s styrelsemedlem från Östra Nyland.

Målet är att lyckas balansera HUS underskott på 95 miljoner euro. Välfärdsområdena skjuter in 10 miljoner euro och klart är också att HUS inte ska behöva betala ränta på grundkapitalet vilket sparar nästan 12 miljoner euro.

– Vi har fortfarande ett budgetunderskott på dryga 13 miljoner som vi måste hitta någon annanstans. I paketet vi godkände idag finns tyvärr en höjning av patientavgifterna, lite nedskärningar i personalförmåner och projektfinansieringar samt besparingar i ICT-kostnader, säger Blomqvist-Valtonen.

Med dagens beslut riktar styrelsen åter blicken mot ägarna, det vill säga staten och välfärdsområdena.

– Det gör vi nog. Vi måste fortsätta diskutera budgetramarna. Stämman sammankallas den 26 oktober och då förväntar vi oss en diskussion om att man förhoppningsvis höjer ramarna lite till, säger Blomqvist-Valtonen.

Med på en ursprunglig sparlista fanns också en nedläggning av samjourerna i Lojo och Borgå.

– Det som för mig är viktigt är att vi enhälligt beslöt att inte gå vidare med beredningen av sjukhusens profilering och nedskärningar i servicenätet. Det betyder konkret att vi vann, i alla fall tillsvidare, kampen för Borgå och Lojo sjukhus och Raseborg, säger Blomqvist-Valtonen.

Enligt Blomqvist-Valtonen skulle en nedläggning av de ortopediska jourerna i Lojo och Borgå ha haft omfattande konsekvenser. Och en omorganisering av Raseborgs sjukhus skulle ha varit en förhastad åtgärd att ta till, säger Karin Cederlöf som representerar Västra Nylands välfärdsområde.

”Omorganiseringen skulle i praktiken ha betytt en överföring av avdelningen och jouren från HUS till Västra Nylands välfärdsområde. En överföring hade i det här skedet varit förhastad. Vi måste också se till att dygnet runt-jouren och laboratoriet i Raseborg tryggas också framöver”, säger Cederlöf.

17.10.2022 klockan 13.10. Artikeln har uppdaterats med citat av HUS styrelsemedlem Elin Blomqvist-Valtonen.

17.10.2022 klockan 14.29. Artikeln har uppdaterats med uppgifter om att psykiatriavdelningarna i Helsingfors får fortsätta och att HUS ska göra en utredning om servicenätverket nästa år.