Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas vill ordna stora mässor och evenemang i ny 3 miljoners hall – stadens nya livskraftschef väljs nästa vecka

Från 2022
Uppdaterad 18.10.2022 12:04.
Personer på möte i en fullmäktigesal.
Bildtext Kollektivtrafik var temat för ett par av kvällens motioner.
Bild: Carmela Johansson / Yle

På Pargas fullmäktigemöte på måndagen behandlades främst frågor som handlade om företagande och kollektivtrafik. Exempelvis efterlystes bättre kollektivtrafik till förbindelsebåtarna i skärgården.

Vänsterförbundets Lotta Laaksonen var inte helt nöjd med den förklaring som getts kring hennes motioner om kollektivtrafik och förslogs att ärendet bordläggs tills staden fått en ny livskraftschef.

Fullmäktige konstaterade att de tillsatt en arbetsgrupp, som bland annat ska fundera på strategin för kollektivtrafiken. Tanken är att arbetsgruppen ska presentera konkreta förslag senare i år. Efter omröstning valde fullmäktige att förklara motionen slutbehandlad, enligt stadsstyrelsens förslag.

Fyra kandidater kvar

Många av kvällens ärenden hör under det som staden från och med årsskiftet ska placera i den nya sektorn Livskraft och välfärd. Och då återkommer vi oundvikligen till stadens nya livskraftchef. Tanken är att valet av livskraftschef ska ske på stadsstyrelsens möte på måndag den 24 oktober.

– Vi har sovrat ner till fyra kandidater. Förutom vår egen arbetsgrupps intervjuer har vi även haft utomstående hjälp av en konsult, som har gjort tester och djupintervjuer och som hjälper oss att vaska fram just den profil som vi behöver för det här arbetet, säger Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén.

En fråga som ställts är om det inte är stadsdirektörens jobb att jobba med livskraft. Hur kommenterar du det?

– Absolut ska stadsdirektören jobba med livskraft också i fortsättningen, men sedan är vi två som jobbar med de här frågorna. Vi får två huvud och flera händer. Jag kommer antagligen att jobba mycket nära den nya livskraftschefen, säger Nygrén.

En man
Bildtext Patrik Nygrén kommer att samarbeta mycket med stadens nya livskraftschef.
Bild: Carmela Johansson / Yle

De egna enheternas chefer behövs också i framtiden

Vid årsskiftet går staden in för tre huvudsakliga sektorer, med varsin sektorchef. De två andra chefsposterna har sökts internt inom staden eftersom de tjänsterna redan finns. Livskraftschefen är däremot en nyinrättad tjänst. Inom livskraft ingår bland annat planläggning, kultur och näringsliv vilket gör området väldigt brett.

– Det här är en satsning på livskraft genom att ta in ytterligare en resurs för att jobba med de här frågorna. Livskraftschefen kan omöjligt vara insatt i alla de områden som hör inom området, så jag är övertygad att alla de nuvarande chefernas insats kommer att behövas också i framtiden, säger Nygrén.

Idrottshallen gör det möjligt att ordna större evenemang i Pargas

På mötet konstaterades även att byggandet av stadens kreativa lärcenter är cirka två veckor försenat, men att möjligheterna är goda att skolcentret står klart den sista maj nästa år, så att man under sommaren kan möblera skolbyggnaden och eleverna kan flytta in till skolstarten nästa höst.

Staden har även haft diskussioner med ministeriet om finansiering för den nya idrottshallen som planeras byggas intill idrottshallen PIUG. Tanken är att PIUG och den nya idrottshallen ska gå att förena så att hallen kan användas mer mångsidigt.

– När man gör en så här stor satsning, en över 3 miljoners satsning, så är det viktigt att man får en så mångsidig användning som möjligt. En stor hall gör det möjligt att ordna mässor och stora evenemang, som kräver stora enhetliga utrymmen. Sådana utrymmen har vi inte att erbjuda i Pargas just nu, säger Nygrén.

Finansiering för den nya idrottshallen söks i höst, bygglov söks i vinter och finansieringsbeslutet kommer i april-maj. Om finansiering beviljas, kan byggandet inledas i augusti nästa år.

Diskussion om artikeln