Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Samlingspartist ville utestänga personer med dubbelt medborgarskap från vissa statliga tjänster

Från 2022
Uppdaterad 18.10.2022 15:44.
Samlingspartiets riksdagsledmot Jari Kinnunen.
Bildtext Riksdagsledamot Jari Kinnunen (Saml).
Bild: Petteri Bülow / Yle

Samlingspartisten Jari Kinnunen vill skärpa kraven på dem som söker statliga tjänster. Han beslöt ändå att dra tillbaka sitt lagförslag efter massiv kritik.

I den befintliga lagstiftningen räknas ett antal tjänster upp där kravet är att innehavaren är finsk medborgare. Till exempel gäller det här ministrar och höga ämbetsmän, men också ministermedarbetare och polistjänster.

Samlingspartisten Jari Kinnunen ville ändra på skrivelsen så att också sådana med dubbelt medborgarskap utesluts. Dessutom föreslog han ett krav på att tjänsteinnehavaren aldrig tidigare haft nåt annat än finskt medborgarskap. I ett lagförslag talar han om ”en finsk medborgare som inte har och inte har haft annat lands medborgare”.

Motstånd också inom egna partiet

Lagförslaget väckte genast upprörda reaktioner, också inom Kinnunens eget parti. Riksdagsgruppens ordförande Kai Mykkänen talar om att det finns ”privattänkande” i lagförslaget. Det visar sig att en av underskrivarna, Timo Heinonen (Saml), snabbt tagit bort sitt namn från förslaget. De två andra samlingspartisterna som skrivit under, Pauli Kiuru och Jukka Kopra, finns tills vidare kvar när Svenska Yle träffar Jari Kinnunen i riksdagen.

Kinnunen berättar vilka situationer han vill gardera sig för då man enligt honom måste utesluta också finska medborgare som tidigare i livet haft annat medborgarskap:

– Det skulle kunna handla om någon som ursprungligen skickats hit men sedan fått finskt medborgarskap. Då kanske den personen ger upp sitt gamla medborgarskap för att sedan ha en täckmantel för sin verksamhet.

Det betyder väl också att alla andra medborgare som någon gång haft annat medborgarskap utesluts?

– Det blir svartvitt när man skriver ett lagförslag. Men alla förstår att man måste skriva in undantag i en färdig lagtext. Där måste finnas möjlighet till flexibilitet.

Hur skulle såna undantag skrivas in?

– Man kunde nämna att det ska finnas individuell prövning. Då undviker vi att bli anklagade för att diskriminera vissa nationaliteter.

Hur skulle en sådan formulering låta som ändå godkänner hederliga medborgare?

– Det är just problemet, hur skulle man skriva det. Kunde man tänka sig att kräva en sorts ”track record” där personen bevisar att den egna bakgrunden är ren.

Men du önskar alltså en bättre skriven lagtext än vad som nu finns i ditt förslag?

– Jo, och i själva verket har jag tänkt på att dra tillbaka hela förslaget och i stället skicka in en åtgärdsmotion till ansvariga ministern i stället. Det betyder att ministeriet ombeds förbereda en sådan här lag, och då kan man bättre gå igenom lagtexten så den tar mångfalden i beaktande.

I kommentarerna till ditt lagförslag har bland annat nämnts Ben Zyskowicz som sitter i din egen riksdagsgrupp och som föddes som polsk medborgare ...

– Jo det stämmer och det finns säkert flera exempel. Det här menar jag med att det inte får bli svartvitt, vi hittar en vettig lösning. Det är ändå en så viktig sak att vi måste våga diskutera den.

Tror du att du har stöd i din egna grupp, Samlingspartiet?

– Nå jag fick inte så många underskrifter på mitt lagförslag. Det beror säkert på att språket i ett lagförslag är så exakt, men om jag hade gjort en åtgärdsmotion hade det säkert fått mer stöd.

Om man ser till kända spioner i modern tid i Finland och Sverige så är det ju främst personer som är födda och uppväxta i sitt eget land, och av någon orsak börjar jobba för främmande makt ...

– Jo, visst, det stämmer. Men med det här vill jag väcka en diskussion om att täppa åtminstone en kanal för främmande makt.

Men förstår du att många nu upprört kommenterar ditt förslag för att det riktar sig mot dem personligen?

– Jo jag förstår nog mycket bra. Men nu ska vi komma ihåg att jag väntar mej förmildrande omständigheter i det färdiga lagförslaget. Det skulle bara gälla vissa av de viktigaste tjänsterna, tillexempel högre polistjänster, som alla inte skulle kunna söka.

En kort stund efter intervjun med Svenska Yle twittrar Jari Kinnunen att han drar tillbaka lagförslaget.

I tweeten medger han att det är problematiskt att kräva att till exempel poliser är infödda medborgare.

Artikeln uppdaterades 15.34 med att lagförslaget dras tillbaka.

Diskussion om artikeln