Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inte bara oljan – statligt stöd ska få också naturgashushåll att förnya sina värmesystem

Ett bostadsområde i Nurmijärvi.
Bildtext Gasvärme har varit ett attraktivt alternativ för hushåll som råkar ligga i anslutning till naturgasnätverket. Nu vill Miljöministeriet att de ska förnya sina system.
Bild: Nella Nuora / Yle

I två år har hushåll med oljevärme kunnat ansöka om statligt stöd för att byta värmsystem. Nu kan småhusägare som värmer upp sitt hem med naturgas göra samma sak.

Understödet är en del av Miljöministeriets målättning om att minska på användningen av fossila bränslen.

Jämfört med andra fossila bränslen är koldioxidutsläppet från naturgas litet. Däremot resulterar naturgasläckor i metanutsläpp som har en betydligt större miljöpåverkan.

– Den pågående energikrisen understryker behovet av att snabbt avveckla den dyra och riskabla fossila energin. Detta gäller även hemmen, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo i ett pressmeddelande.

Ohisalo har tidigare kommenterat läckorna i gasledningen Nordstream 2 och sagt att det bästa man kan göra är att fortsätta övergången till grönare energi.

Säkerhetsläget i Europa stärker behovet av att snabbt trygga försörjningsberedskapen, säger också Miljöministeriets byggnadsråd Pekka Kalliomäki. Därför vill man nu genom understödet påskynda övergången till alternativa värmekällor.

Ett fåtal hushåll är gasuppvärmda

Naturgas är en förhållandevis ovanlig uppvärmningsform i Finland. År 2019 fanns det 4 000 småhus som använde sig av naturgas, och ytterligare 750 bostadshöghus. Utöver det hade drygt 25 000 hushåll gasspis, enligt en undersökning gjord av Motiva. Naturgas används också delvis i produktionen av fjärrvärme.

De några tusen privata hushåll som använder sig av naturgasuppvärmning finns alla i anslutning till det naturgasnätverk som grenar ut sig till från Ingå till bland annat Helsingfors, Tammerfors, Lojo och österut mot Imatra.

Efter gasstoppet från Ryssland sker gastillförseln till Finland via ledningen Balticconnector som löper mellan Estland och Finland. Den kommande LNG-terminalen ska vidare säkerställa gastillförseln för industrin.

Gastillförseln till småhusen är tryggad, menar Lea Gynter, specialist på Motiva. Man behöver alltså inte vara orolig av den anledningen. Dessutom kan ansökningsprocessen ta tid.

Ett stort fartyg vid en hamn intill fasinfrastruktur. På det blåa fartyget står det "Exemplar".
Bildtext Den flytande LNG-terminalen som Finland och Estland ska hyra tillsammans ska täcka bortfallet av rysk energi.
Bild: Excelerate Energy

Följer samma modell som stödet för att byta ut oljeuppvärmningen

Ohisalo önskar ändå att de som fortfarande värmer upp sitt hem med naturgas ska tänka till.

– Jag uppmanar alla att fundera på om nu vore ett lämpligt tillfälle att byta ut uppvärmningssystemet i det egna hemmet mot ett hållbarare system.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja stödet åt småhus, det vill säga byggnader som innehåller en eller max två lägenheter. Understödssumman varierar mellan 2 500 och 4 000 euro beroende på det värmesystem man byter till. Man kan få stöd för utgifter som har inträffat tidigast den 7 april i år.

Understödet följer ungefär samma modell som stödet för att förnya oljeuppvärmningssystem. Inom loppet av två år har det lockat mer än 25 000 hushåll att överväga att byta till hållbarare värme.

Du kan diskutera ämnet i kommentarsfältet fram till klockan 23:00

Diskussion om artikeln