Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Så här vill EU-kommissionen trygga gastillgången: prisreglering, solidaritetsavtal och gemensamma inköp

Uppdaterad 19.10.2022 15:57.
Hamn í Spanien för flytande naturgas
Bildtext Hamnen i spanska Cartagena är central för importen av flytande naturgas till Europa.
Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Det senaste förslaget kommer efter veckor av dödläge mellan medlemsländerna i energifrågan. EU-kommissionens plan går nu vidare till statscheferna som samlas till ett toppmöte i slutet av veckan.

För tillfället är de europeiska naturgaslagren fyllda till över 90 procent, men situationen riskerar att vara en annan då våren kommer och därför behövs en mera långsiktig plan.

Den svåraste frågan har varit om man ska införa så kallat pristak på naturgasen, och i så fall exakt hur och till vilken omfattning.

Flera EU-länder stöder olika former av pristak medan andra, som till exempel Tyskland, menar att det hotar tillgången på naturgas då andra aktörer utanför EU kan bjuda högre pris.

EU-kommissionen säger att man med följande åtgärder ändå kan förbättra möjligheterna att skaffa gas till ett rimligt pris.

Här är de centrala punkterna som presenterades under tisdagseftermiddagen:

1. Prisreglering med olika metoder men inte ett direkt pristak

Det behövs ett nytt riktmärke för priset på flytande, så kallad LNG-gas. Det nuvarande riktmärket för europeisk naturgas TTF (Title Transfer Facility) var tänkt för en tid då rysk olja via rörledningar dominerade, konstaterar kommissionen och föreslår därför att man tills det nya riktmärket har etablerats använder sig av en tillfällig prismekanism för att dämpa stora prissvängningar inom TTF.

2. Gemensamma inköp av naturgas

Kommissionen vill att man utreder de olika medlemsländernas behov av naturgas och tillsammans söker distributörer som kan möta behovet. Den bakomliggande tanken är att EU med hjälp av gemensamma stora inköpsvolymer också kan förhandla fram ett fördelaktigt pris. På så sätt vill man också undvika att EU-länderna bjuder över varandra.

3. Solidaritet mellan medlemsländerna

Ett annat förslag är att EU-länder ska sluta solidaritetsavtal för att garantera att en medlemsstat som drabbas av akut energibrist blir hjälpt av andra till ett skäligt pris. Det ska också gälla transport av flytande gas till den utsatta medlemsstaten.

4. Krav på att spara naturgas

Kommissionen konstaterar att preliminära resultat visar att konsumtionen av naturgas inom EU var 15 procent lägre under augusti och september, jämfört med samma period för fem år sedan. Motsvarande spar krävs också i fortsättningen, och enligt planen skall EU-länderna regelbundet rapportera hur man har lyckats hålla nere förbrukningen, samtidigt som man också ska se till att reducera icke-nödvändig gaskonsumtion.

5. Omfördelning av EU-fonder

Utkastet handlar också om en mera flexibel användning av den så kallade Sammanhållningsfonden, som riktar sig till stater med lägre bruttonationalprodukt än genomsnittet. Det skulle enligt beräkningarna frigöra omkring 40 miljarder euro för att stödja utsatta hushåll och små- eller medelstora företag.

Efter att stats- och regeringscheferna har diskuterat planen under toppmötet i Bryssel den 20–21 oktober ska ärendet ännu gå vidare till de olika medlemsländernas energiministrar för ytterligare jämkning.

En öppning till ett gasrör syns i vattnet.

Exklusivt videomaterial visar sprängda Nord Stream 1 – minst 50 meter av röret saknas

Tidningen Expressen filmade 80 meter under ytan – se video.