Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

”Under all kritik” – slamtransporterna väcker starka känslor i Pargas

Uppdaterad 19.10.2022 09:06.
Jan Lindholms företag Drink-King i Pargas tömmer slambrunnar.

Bolaget Lassila & Tikanoja ska ta över tömningen av alla slambrunnar i Pargas. Prisökningen har väckt starka reaktioner hos fastighetsägare och ändringen ses som ett hot av de småföretagare som hittills skött jobbet.

Jan Lindholms företag Drink-King i Pargas tömmer slambrunnar. Han säger att han den senaste veckan haft arbete upp till öronen då alla vill tömma sina slambrunnar.

Många undrar hur det ska gå med Lindholms företag då Lassila & Tikanoja ska ta över slamtransporten i Pargas. Lindholm har cirka 1 800 regelbundna kunder.

– Så småningom ser det ut som att jobbet kommer att ta slut. Tidigare har kunderna själva fått bestämma vem som ska tömma slambrunnarna och när det ska ske. Om lantbrukare får samla in slammet för att använda det till gödsel, förstår jag inte varför vi inte skulle få föra det till avloppsreningsverket. Vi kommer hur som helst att fortsätta jobba, säger Lindholm.

Jan Lindholm har på sig en reflexjacka och har skogen i bakgrunden.
Bildtext Jan Lindholms har cirka 1 800 kunder som regelbundet använder hans tjänster.
Bild: David Fagerudd / Yle

Lindholms kunder har också varit oroliga över hur verksamheten fortsätter. Under en och samma dag hade Lindholm fått cirka 50 samtal från oroade kunder.

– De vet inte vad som ska hända och de vill inte bli beordrade att använda just en viss tjänst för ett visst pris. Jag är nog inte alls för den här förändringen, säger Lindholm.

Efter att slammet levererats till avloppsreningsverket i Pargas berättar Lindholm att han inte har några planer på att lägga ner sitt företag.

– Varför sluta med ett bra jobb? Vi fortsätter så länge det går. Myndigheterna har väl hotat med någon böteslapp, men det var oklart vem som skulle dela ut den. Så vi får se, säger Lindholm.

Baksidan av en slamtömningsbil.
Bildtext Många har valt att tömma sina slambrunnar innan Lassila & Tikanoja tar över verksamheten.
Bild: David Fagerudd / Yle

”De som fattat besluten har lyst med sin frånvaro” – Sydvästra Finlands Avfallsservice ordnade informationsmöte

Sydvästra Finlands Avfallsservice kallade fastighetsägare till ett informationsmöte i Pargas stadshus på tisdagen. Kön var lång och besökarna var ytterst missnöjda över mötet, bland annat Nisse Norrgård.

– Tyvärr måste jag säga att jag är väldigt ledsen. Jag har räknat ut att jag måste betala 70 procent mer för min slamtömning när Lassila & Tikanoja tar över. Jag vill själv kunna välja vem jag köper tjänster av. Frihet framför allt, det ska inte vara ”putinism” här, säger Norrgård.

Eivor Nyqvist säger att hennes förväntningar på informationsmötet var helt annorlunda än vad mötet slutligen visade sig vara.

– Kön har varit jättelång och de svarar bara på en persons frågor åt gången. Det är inget informationsmöte. Mina kostnader för slamtransporten har också stigit med 50 procent. Det nya systemet verkar väldigt byråkratiskt. Det här är under all kritik, säger Nyqvist.

En grupp människor på rad i Pargas Stadshus
Bildtext På bild syns (från vänster) Nisse Norrgård och Eivor Nyqvist tilsammans med Anu Kiiski (andra från höger). De två andra damerna kom med i bilden som ett sätt att skriva under de andras kommentarer.
Bild: David Fagerudd / Yle

Fastighetsägarna har redan mottagit tidtabeller för när slamtömningen kommer att ske.

Anu Kiiski besökte också informationsmötet. Hon är skeptisk över hur väl Lassila & Tikanoja kommer att lyckas med slamtömingarna i enlighet med den tidtabell de har gett.

– Alla årstider passar inte för slamtömning. Jag skulle bra vilja se hur väl de stora tömningsbilarna kan ta sig över en lerig åker utan att åkern har fått frysa så att den hårdnar. Som företagare själv så ser jag det som en rättighet att få välja sina tjänsteleverantörer själv, säger Kiiski.

På gården utanför stadshuset träffar Yle Åboland också Pargasbon Kim Isaksson. I ett inlägg på social media hade han berättat om sin frustration kring det att exklusivt Lassila & Tikanoja ska sköta slamtransporten i Pargas. På tisdagskvällen hade inlägget gillats 120 gånger.

– Det var några andra som tydligen tyckte lika som jag. De som fattat besluten har lyst med sin frånvaro här i dag. Det hela verkar som en kartell för mig. Jag hoppas att våra lokala politiker verkligen börjar jobba för oss Pargasbor nu, säger Isaksson.

Kim Isaksson ser rakt in i bild. Svart jacka. Utanför Pargas stadshus.
Bildtext Kim Isaksson tycker att Pargas politiker inte har hört på sina invånare
Bild: David Fagerudd / Yle

Sydvästra Finlands Avfallsservice svarar på oron

Yle Åboland ringde servicedirektör Cati Huhta vid Sydvästra Finlands Avfallsservice för att få svar på Pargasbornas oro och frågor.

Huhta säger att det enligt avfallslagen finns två sätt som insamlingen av slam kan ske på. Det första är att varje fastighet själv bestämmer vilket företag som för bort slammet. Då måste ändå fastighetsägaren själv se till att alla de kriterier som finns för hanteringen av avfallet fylls. Det här kan vara väldigt svårt att övervaka, menar Huhta.

Det andra alternativet är att kommunerna sköter avfallshanteringen. Det här är vad som, enligt lag, ska ske i första hand.

– Myndigheterna har gjort undersökningar i hur slamtransporterna har skötts och kommit fram till att kriterierna inte uppfylls. Därför går vi nu över till det system som lagen i första hand stipulerar, säger Huhta.

Enligt Huhta har Finland varit något udda i jamförelse med andra europeiska länder, då fastighetsägare själva fått bestämma om sin avfallshantering.

– Avfall ses som en miljö- och hälsofråga. Görs det inte rätt så har det stora konsekvenser och därför faller ansvaret oftast på kommunerna och städerna.

Cati Huhta.
Bildtext Cati Huhta är servicedirektör vid Sydvästra Finlands Avfallsservice.
Bild: Yle / Mattias Simonsen

Vad gäller tidtabellen för Lassila & Tikanojas slamtömningar säger Huhta att det alltid finns möjlighet att påverka tidtabellerna.

– Vi har 35 000 brunnar som måste tömmas inom vår region. Vi har bett fastighetsägare att berätta om sina behov, men endast hälften har svarat. Slambrunnarna i fastigheter där man bor året runt måste ändå tömmas varje år. Det är inget nytt. Därför har vi gjort upp färdiga rutter för att göra logistiken så smidig som möjlig. Allt kan man ändå ändra på vid behov, säger Huhta.

Nekar att konkurrentsutsättningen skulle skada mindre företagare

Att konkurrensutsättningen skulle ha skadat mindre företagare säger Huhta att inte stämmer.

– Det har till och med hänt att nya företag kunnat etablera sig som ett resultat av kommunala konkurrensutsättningar.

De höjda priserna för slamtransport beror, enligt Huhta, på det att en kommun eller stad måste ha samma taxa för alla.

– Tidigare har säkert priserna skiftat på grund av var man är bosatt. Nu har prissättningen ändå jämnats ut över hela området. Sopor och slam väcker alltid känslor. Hittills har de inte skötts som de ska, men Sydvästra Finlands Avfallsservice kan göra det.

Cati Huhta vid Sydvästra Finlands avfallsservice svarar på kritiken om slamhanteringen

5:28

Pargasbor är arga på de nya bestämmelserna över slamtransporter

4:39

Diskussion om artikeln