Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Muddringen av den nya delen av småbåtsfarleden utanför Vasklot inleds nästa vecka

Jessica Ekström står med varseljacka vid hamnen i Vasa en höstdag. I bakgrunden ses ett lastfartyg.
Bildtext Jessica Ekström säger att staden har planerat projektet i flera år. Nu har de fått tillstånd och muddringen beräknas pågå till årsskiftet.
Bild: Rasmus Karlsson / Yle

Småbåtsfarleden utanför Vasa hamn på Vasklot ska flyttas. Det är en del i projektet med att fylla ut området från kolkajen fram till vågbrytaren.

Jessica Ekström, som är enhetschef vid projektverksamheten på Vasa stad, säger det är en yta på ungefär 12 000 kvadratmeter som ska muddras.

– Muddringen beräknas pågå till årets slut, men allt beror förstås på hur snabbt vintern kommer och hur isförhållandena blir, säger hon.

Man har planerat för projektet i flera år, eftersom tillståndsansökningarna enligt Ekström tar länge.

Det blir en hel del muddringsmassa som ska tas om hand om, närmare bestämt 13 000 kubikmeter. Massan ska användas som utfyllnad vid hamnen, där det större utfyllnadsområdet blir.

– Det är inget jättestort projekt, men det beror på vad man jämför med. Offerten för projektet är på 377 000 euro, säger Jessica Ekström.

Muddringen av den nya delen av småbåtsfarleden inleds nästa vecka. Den blir enligt planerna 4,8 meter djup och det innebär att det ska muddras ned 1,8 meter.

Muddringsarbetet ska inte påverka den befintliga farleden, men när den nya delen är klar flyttas sjömärkena och den befintliga delen stängs sedan av.

Mikael Still, Kommodor vid Wasa Segelförening, säger att 4,8 meters djup låter okej för tillfället. Han hoppas att småbåtsfarleden blir tillräckligt bred, så att man kan kryssa med segelbåt i området. Han noterar också att enslinjen mellan fyrarna Edvard och Nikolai på Sundomlandet inte längre kan användas vid övningar i nattnavigation.

En annan förändring, förutom att man får vänja sig med den nya delen, är att Wasa Segelförening med flera får anpassa sina segelbanor efter den nya farledssträckningen.

– Vi får hoppas att det här blir en bra och framkomlig farled för småbåtar också i framtiden. En positiv sak man kan nämna är att man får en liten genväg när man inte längre behöver runda vågbrytaren, säger Still.