Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangöborna får bekanta sig med planerna för Tulludden på nytt

Vintrig Tulluddstarndi Hangö.
Bildtext Detaljplanen görs för att det ska vara klart och tydligt vad som får göras på den långa sandstranden på Tulludden.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

I Hangö har man arbetat på en ny detaljplan för Tulluddens strand för att slå fast vad som kan göras på den populära långa sandstranden.

Processen började redan 2016 och efter många svängar finns nu ett planförslag som kan läggas till allmänhetens påseende.

Utgående från tidigare respons har en gatubeteckning och ett gatunamn lagts till planens nordöstra del, gatan ska heta Tulluddens strandstig.

Militärhistoriska platser och arkeologiska lämningar som ska skyddas behöver tydligare beskrivas och märkas ut.

Den del där man kan parkera fordon ska på kartan benämnas ”Del av område, där parkering kan tillåtas”, så att det är klart att man inte kan parkera hur som helst.

Man har också beaktat att tallarna är viktiga för fladdermössen och att man i deras korridor ska undvika artificiell belysning.

Dessutom kommer man att ta bort en markering av en friluftsled från plankartan. I stället ska skötsel- och användningsplanen som är under arbete tydligare definiera hur rekreationsområdet ska användas.

När materialet läggs fram har allmänheten 30 dagar på sig att ta del av det.

Diskussion om artikeln