Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Många tyskar satsar nu på solenergi – boomen bromsas ändå upp av brist på yrkeskunnigt folk

Solpaneler på en balkong i Monheim am Rhein, Tyskland
Bildtext Solpaneler på en balkong i Monheim am Rhein, Tyskland.
Bild: Robert Poorten/imageBROKER/Shutterstock/All Over Press

I Tyskland har de stigande energipriserna lett till att många söker alternativa lösningar för att komma billigare undan. Det här betyder en boom för solenergin, men problemet är att man kan få vänta länge innan den egna anläggningen blir verklighet.

Fjorton framtida montörer sitter på skolbänken. Vid solenergiakademin i Nürnberg råder bråda dagar då man vidareutbildar folk för branschens behov.

De personer som nu sitter i klassrummet ska förhoppningsvis en dag kunna vara med om att fylla den enorma lucka som har uppstått när det gäller att installera solenergi.

Det finns för tillfället helt enkelt inte tillräckligt med folk som kan och hinner göra jobbet.

Söker man på nätet märker man snabbt att många firmor inte ens tar emot nya uppdrag. Bara för rådgivning och planering tvingas man vänta i månader.

– För tillfället är så gott som alla våra kurser fullbokade. Vi har en mycket stor efterfrågan som vi knappt klarar av att täcka, säger Stefan Seufert som leder akademin.

Seufert betonar att man är med i ett större nätverk av skolor och att man också via nätverket försöker erbjuda alla intresserade den utbildning de vill ha.

– Hos oss utbildar vi förstås också montörer, men för det mesta är våra kurser riktade till företagens kontorspersonal och ledning. Vi koncentrerar oss på juridik, ekonomisk lönsamhet, finansiering, beskattning och affärsmodeller.

– Det rör hela tiden på sig gällande regler och lagstiftning, så här finns ett stort utbildningsbehov, fortsätter Seufert.

Stefan Seufert i ett klassrum där det pågår en kurs för montörer av solpaneler.
Bildtext Stefan Seufert leder solenergiakademin i Nürnberg.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Arbete med balkongpaneler intresserar

Med i klassrummet sitter också Steffen Dittmar. Han kom för första gången i kontakt med solenergi då han år 2014 lät installera en egen anläggning där hemma.

Under årens lopp har anläggningen blivit större och utrustats med batterier. Nu är han ute efter att göra sin hobby till ett yrke och det är främst energirådgivning som intresserar.

– För mig är det panelerna man kan installera på balkongen som för tillfället ligger närmast hjärtat. Jag ser det här som ett bra ställe att börja då de rent tekniska utmaningarna i de här fallen är rätt så begränsade.

– Det här är dessutom ett fält där jag ser stor potential. Det finns många människor i Tyskland som nu verkar vilja ha balkongpaneler för att få ner elräkningarna, säger Dittmar.

Han berättar vidare om att han brukar vara med om att organisera så kallade ”solenergipartyn” där folk får sin första information om hur man kan satsa på en egen anläggning. Enligt Dittmar finns det bland folk ofta en rädsla för byråkratin som hänger ihop med solenergin.

– För tillfället ser man att det finns stor brist på yrkeskunnigt folk i synnerhet när det kommer till rådgivning gällande de mindre anläggningarna. Företagen koncentrerar sig främst på de stora anläggningarna och kunderna, det vill säga där det finns mest pengar att hämta, säger Steffen Dittmar.

Flera år i djup svacka

Men egentligen skulle Tyskland inte ha behövt vara i ett läge där det råder brist på folk som kan solenergi. Utbyggnaden gick snabbt och branschen växte starkt fram till ungefär år 2013.

Trots att förbundskansler Angela Merkels regering två år tidigare hade slagit fast att man ska avstå från kärnkraften och satsa på förnyelsebar energi i stället, valde man ändå att samtidigt skära ner subventionerna till solenergin.

Det var alltså inte längre lönsamt att bygga anläggningar, även om panelerna plötsligt blev mycket billigare då statligt subventionerade kinesiska paneler såldes till dumpingpriser på den europeiska marknaden.

Det här slog ut den inhemska produktionen och antalet anställda inom den tyska solenergibranschen minskade med tiotusentals personer under de kommande åren. Det handlar här om utbildade personer som skulle ha behövts idag.

– Marknaden bröt samman, firmor gick i konkurs och många som redan jobbade i branschen sadlade om. Det här har igen vänt, men de som lämnade branschen är svåra att få tillbaka. Här försöker vi nu locka folk som är intresserade att byta från andra branscher, säger Stefan Seufert.

Till den pågående boomen bidrar också att den tyska regeringen under våren och sommaren beslutade om att höja tarifferna för den el som inte används på plats utan matas ut i nätet.

Meningen är att solenergin fram till år 2030 ska byggas ut från nuvarande 59 gigawatt till 215 gigawatt. Hälften av utbyggnaden ska ske på tak och den andra hälften på fria ytor.

Också brist på material

Men också för en instans som har tagit det till sin uppgift att utbilda folk för branschens behov är tiderna svåra.

– Vi måste ju egentligen också växa, men som en vidareutbildande institution lider vi också av personalbristen. Det är inte värst lätt att värva fler kompetenta lärare, då många behövs ute på fältet, fortsätter Seufert.

Till personalbristen kommer dessutom en brist på material. På grund av coronapandemin har företagen under de senaste åren haft problem med att få in det material och de komponenter man behöver.

Där många tyskar nu alltså funderar på hur man snabbt ska kunna sänka sina energikostnader, så är realiteten ändå den att det knappast går i en handvändning även om man skulle vara beredd att betala stora summor pengar för investeringen.

– Det tar nog två till fem år innan man har tillräckligt med folk i branschen och det bara om man utbildar konsekvent, bedömer Steffen Dittmar.