Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

I framtiden kanske du har solceller på din ryggsäck – forskare vid Åbo Akademi undersöker hur solceller kunde bli effektivare och billigare

Från 2022
Solpaneler.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Susanna Pesonen / Yle

På grund av energikrisen diskuteras nya och alternativa energilösningar vitt och brett. Vid Åbo Akademi har det redan i många år pågått ett projekt där man undersöker en ny typ av solceller, som ska vara mer lönsamma än de som finns på marknaden nu.

Jan-Henrik Smått är universitetslektor i fysikalisk kemi vid Åbo Akademi, han ingår i ett forskningsteam där man utvecklar en ny typ av solceller som är baserade på perovskitmaterial.

Perovskit är ett ljusabsorberande material som ersätter kisel i traditionella solceller. Nästan alla solceller som man ser i dagens läge är gjorda av kisel.

– Problemet med solceller av kisel är att det krävs ett ganska tjockt lager för att de ska vara effektiva. Dessutom krävs det en hel del processering för att få fram rent kisel, och det här kräver mycket energi. Perovskitsolceller är lättare att framställa, vilket gör processen billigare. Dessutom krävs det inte lika tjocka lager av perovskit, säger Jan-Henrik Smått.

En man med glasögon står i en aula.
Bildtext Jan-Henrik Smått.
Bild: Maj Lundström / Yle

Även om forskningen ser mycket lovande ut, så finns det fortfarande en del problem att lösa före perovskitsolceller kan komma ut på marknaden. Yle Åboland uppmärksammade forskningen också för fem år sedan, och sedan dess har det gjorts stora framsteg, men det är ännu en bit kvar.

– Ett problem vi måste lösa med perovskitsolcellerna är stabiliteten, och att de har en mycket kortare livslängd än kiselsolceller. Just nu har det visat sig att bly är den metall som fungerar bäst när man tillverkar perovskitsolceller, och vi undersöker nu om det skulle finnas något annat ämne som skulle fungera lika bra som bly. Bly är en tungmetall, så vi skulle hellre använda ett annat ämne, säger Smått.

Det finns just nu runt 15 startup-företag som jobbar med perovskitsolceller, men det är fortfarande ganska nischat. Det kan ännu dröja ett tag innan cellerna kan användas till exempel på hustak.

– Just nu testar man till exempel att använda perovskitsolceller i fönster och i elektronik. En annan sak man har testat är att lägga solceller av perovskit ovanpå kiselsolceller, det har visat sig vara ganska effektivt. Jag tror nog att det kommer finnas någon typ av perovskitsolceller på marknaden inom några år, säger Smått.

Man har även undersökt hur solceller av perovskit kunde användas i textilier. Jan-Henrik Smått berättar att det kunde handla om en ryggsäck med solceller på, som gör det möjligt att ladda sin dator medan man är ute och går. Det kunde också fungera i vanliga kläder, men då måste man också utreda hur kläderna ska tvättas.

Solenergi löser inte energikrisen, men det finns fortfarande utvecklingspotential i Finland

De senaste åren har solenergi blivit mer populärt också i Finland. Även om solceller kanske inte är lika effektiva i Norden som vid Medelhavet, så kan de ändå fungera relativt bra här också, säger Smått.

– Men solenergi kommer nog inte lösa alla våra energiproblem, det krävs andra former av energi också.

Det finns enligt Jan-Henrik Smått fortfarande utvecklingspotential när det gäller användningen av solenergi i Finland. Faktorer som måste tas i beaktande när man funderar på att använda solenergi är till exempel materialanvändning och kostnader.

– Det krävs mycket energi för att framställa kiselsolceller i dagsläget. Enligt beräkningar måste de användas på full effekt i ett år för att man ska få tillbaka energin som användes vid tillverkningen. Där kunde perovskitsolceller vara ett bättre alternativ i framtiden.

– Däremot finns det mycket råmaterial som kan användas för att tillverka kiselsolceller - kisel finns ju i sand. Jag tycker att man kunde utnyttja solenergi i större grad, till exempel vid fabriker där man behöver mycket energi och också kan ta tillvara på energin.

Diskussion om artikeln