Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa skateboardförening önskar mer hjälp och mindre byråkrati av staden

Uppdaterad 24.10.2022 17:56.
En skateboardramp och andra skateboardredskap på en asfaltsplan. I bakgrunden syns Lovisa kyrka och andra hus.
Bildtext Skateboardparken i Lovisa ligger nära centrum men ändå lite undangömd.
Bild: Mira Bäck / Yle

Skateboardföreningen i Lovisa tycker samarbetet kunde fungera bättre.

I ett inlägg på föreningens Facebooksida skriver ordförande Jaakko Aalto att han fått intrycket av att stadens tjänsteinnehavare och politiker har en negativ inställning till skateboardåkning.

Aalto skriver att man inte får hjälp från staden, men nog klagomål över negativa sidoeffekter så som klotter på skejtplatserna. Han upplever att läget varit lika så länge han skejtat, i över 20 år.

I sommar har skejtarna fått använda ishockeyrinken nära Lovisavikens skola, och enligt Aalto har feedbacken av användarna varit bra. Däremot skriver han att en anställd vid staden på ett bryskt och ovänligt sätt ska ha meddelat att föreningen måste föra bort sin utrustning när rinken ska höststädas.

– Stans jappe ringde mig och sa att grejerna ska åt helvete därifrån nu. Det var ursprungligen tal om hösten, inget datum för när sakerna ska bort. Attityden att de ska bort meddetsamma eller så åker de i soporna, det är inte riktigt roligt, säger Aalto till Yle Östnyland per telefon.

Himlen speglas i vattenpölar inne i en tom ishockeyrink.
Bildtext Rinken där skejtarna fått hålla till i sommar. Nu har den tömts och putsats inför vintersäsongen.
Bild: Mira Bäck / Yle

Personen från staden hade också undrat varför rinken blivit nedklottrad efter att skejtarna fått vara där.

– Där det finns människor och liv kan det hända allt möjligt. Jag kan inte svara på varför det kladdats och klottrats. Jag är inte socionom, men om man läser tidningarna och ser omkring sig så märker man att ungdomarna inte mår så bra. Det finns inte så många alternativ för unga i Lovisa, säger Aalto.

En skateboardramp i närbild.
Bildtext Skateboardföreningen har 50 medlemmar, men alla som brukar vara i skejtparken hör knappast dit.
Bild: Mira Bäck / Yle

Upprustning behövs

Lovisa Lions Club byggde en skejtpark på bangårdsområdet i Lovisa 2010, vilket Aalto är tacksam för. Den nya banan lockade många intresserade ungdomar, men nu börjar den bli gammal och sliten. Enligt Aalto vill staden inte lägga ner pengar på att rusta upp skejtparken, och han tycker att orsakerna han hört är dåliga.

Bland annat ska staden ha sagt att det är onödigt att renovera eftersom man ska flytta skejtparken och bygga en ny annanstans. Aalto tycker det bra kan finnas två skejtparker i staden. Att ordagrant flytta den gamla är ganska omöjligt eftersom skejtredskapen är fast i asfalten.

Oavsett så tycker Aalto att man borde se till så att det finns bra förutsättningar att skejta i Lovisa också innan den nya skejtparken blir klar, eftersom det verkar dröja ganska länge.

Närbild på asfalten i en skateboardpark. En ditmålad vit pil pekar mot en lång spricka.
Bildtext Asfalten är egentligen för grovkornig för att vara bra för skejtande, och den har sprickor lite här och var. Jaakko Aalto och andra skejtare har själva gjort en del av redskapen. Det är vanligt inom skateboardkulturen.
Bild: Mira Bäck / Yle

Staden har bytt ut sönderslagna lampor vid skejtparken och emellanåt ansat buskaget. Det är Aalto tacksam för, men han säger att det inte hjälper mot att banan överlag är i dåligt skick. Asfalten är grov och har sprickor, och det finns inte mycket utrustning.

Föreningen sköter om skejtparken men man har haft problem med vandalism. Skejtparken ligger lite undanskymd från förbipasserandes blickar och Aalto säger att han hört att vissa yngre barn inte vill besöka den eftersom det känns otryggt.

En omkullvält soptunna invid en skejtramp.
Bildtext Skejtparkens undangömda läge lockar till fuffens.
Bild: Mira Bäck / Yle

När föreningen själv byggde nya skejtredskap av trä förstördes de nästan genast. Efter att de flyttades till rinken nära Lovisavikens skola har redskapen fått vara i fred.

Aalto skulle vilja göra skejtparken till en plats där människor i olika åldrar kunde spendera tid tillsammans, gärna så att området kunde användas för olika hobbyer. Han föreslår till exempel att man kunde skaffa odlingslådor på hjul och placera dem på asfaltsområdet invid skejtparken. Om fler personer rörde sig i området skulle förmodligen också vandalismen minska och trivseln öka. Aalto har flera gånger föreslagit att staden kunde städa och ansa buskaget runt skejtparken för att ge mer insyn.

Ny skejtpark på kommande

Aalto är missnöjd över hur kommunikationen med staden fungerat kring planerandet av en ny skejtpark.

I våras funderade staden på att använda den gamla korgbollsplanen invid Lovisavikens skola som skejtställe, men politikerna kom fram till att man ska skjuta på saken så man hinner ansöka om statligt bidrag.

– Vi har också varit och sett på en plats för skejtbanan nära bostadsmässområdet. Jag har inte fått någon officiell information men det senaste ryktet jag hörde var att man skulle vilja ha skejtbanan någonstans nära Lovisavikens skola, nära stranden, säger Aalto.

Lovisa skateboardpark fotograferad från Helsingforsvägens bro. Till vänster i bild syns tågbanan.
Bildtext Skejtparken (till höger) sett från Helsingforsvägens bro.
Bild: Mira Bäck / Yle

Han säger att inspirationen för att bolla idéer med staden börjar ta slut eftersom det känns som ett snurrande ekorrhjul där man inte kommer någon vart. Saker går inte framåt och föreningen får inte information om vad som är på gång.

– Det är på något sätt svårt, allt blir så byråkratiskt och går inte framåt. Det ska palaveras hit och dit för minsta lilla. Allt går via en eller två personer som redan har fullt upp med annat, hela organisationsstrukturen känns monolitisk, säger Aalto.

Han säger att föreningen vill samarbeta med staden och påpekar att han inte vill bråka eller peka ut någon person.

Aaltos Facebookinlägg verkar ha burit frukt. Dagen efter den första intervjun ringer Aalto och berättar att han och en representant från staden haft en bra diskussion om föreningens upplevelser, och från stadens håll har man bett om ursäkt för tonen i samtalet om att tömma rinken.

– Vi ska jobba vidare tillsammans i positiv anda, säger Aalto.

Olika ramper och lådor, skejtboardredskap på hög bakom ett skjul.
Bildtext Staden flyttade till slut skejtredskapen från rinken i samförstånd med Aalto. De ska föras tillbaks till skejtparken.
Bild: Mira Bäck / Yle

Tungrodd organisation

Kirsi Kinnunen som är chef för centralen för bildning och välfärd säger att skejtarnas känslor är relevanta, men att hon tror att problemet i grunden kanske ligger i att föreningen hoppas på snabbare och synligare lösningar än vad staden kan stå till tjänst med.

– Det politiska beslutsfattandet går inte så snabbt och Infrastrukturcentralen, som svarar för stadens byggnader och byggande, har personalbrist, säger Kinnunen.

I mars föreslog Kinnunen för nämnden för fostran och bildning att staden ska bygga en ny skateboardpark vid Lovisavikens skola.

Under hösten 2021 hade skateboardföreningen, en utomstående arkitekt och representanter för staden tillsammans kommit fram till att den tidigare basketplanen mellan idrottshallen och skolan skulle vara det bästa stället.

En asfaltsplan utanför en gul byggnad med texten Lovisavikens skola.
Bildtext Den före detta korgbollsplanen är påtänkt som ett ställe där man kunde ställa flyttbara skejtredskap. Hur det går med den planen är oklart.
Bild: Mira Bäck / Yle

Där finns redan plan asfalt som behövs för en skateboardramp, och stället är synligt. En orsak till att man hellre vill ha skejtparken vid skolan än undangömd på bangården är just att man hoppas klottret och förstörandet ska minska.

En skateboardpark byggd med flyttbara element uppskattas kosta 30 000 euro. I mars var politikerna inte redo att klubba igenom summan ur stadens kassa.

Ärendet återremitterades för ny beredning så att man ska hinna planera projektet bättre och ansöka om Regionförvaltningsverkets understöd för byggande av idrottsanläggningar. Ansökningstiden för understödet är i slutet av året.

Stadens politiker håller på med att göra upp budgeten för nästa år. Både välfärdsnämnden och nämnden för fostran och bildning har med en skateboardpark bland sina investeringsförslag.

Enligt förslaget ska man lägga undan 10 000 euro för skateboardparkens planering 2023 och ytterligare 110 000 euro för byggandet 2024. Stadsstyrelsen och stadsfullmäktige ska behandla budgeten senare i höst.

En liten ramp i betong.
Bildtext Aalto gjöt en liten skejtramp av betong i somras. Den ska växa till sig nästa år.
Bild: Jaakko Aalto

Ny skejtpark kanske byggs 2024

Infrastrukturchef Markus Lindroos förklarar att skejtparken som nämns i budgetförslaget är en större helhet än skejtbanan som planerades till korgbollsplanen vid Lovisavikens skola, därför uppskattas den kosta så mycket mer.

– Korgbollsplanen var en tillfällig lösning dit man skulle köpa några grejer. Om det byggs en ny skejtpark till Drottningstrandsområdet så talar vi över 100 000 euro, helt klart. I den planeringen är det klart att skejtföreningen tas med, men planeringen är inte i gång ännu.

Lovisas infrastrukturchef Markus Lindroos.
Bildtext Infrastrukturchef Markus Lindroos fotograferad på byakväll i Pernå tidigare i år. Arkivbild.
Bild: Hanna Othman / Yle

I det här skedet bollar man mest kring var skejtparken kan placeras.

– Ett ställe har varit Drottningstrandens nya område i samband med en ny idrottshall, säger Lindroos.

Han säger att staden nog gjort saker också för skejtare de senaste åren, främst i byarna. Den nya närmotionsplatsen i Strömfors har en skejtplats och närmotionsplatsen som byggs i Isnäs ska också ha en.

Enligt Aalto kontaktade staden inte föreningen angående Strömfors eller Isnäs skejtplatser. Han tror syftet var gott, men säger att skejtplatsen i Strömfors inte fungerar eftersom den är i två nivåer och för liten.

En skateboardplats intill ett hus. Det finns en asfaltsplan och några olika ramper och bänkar.
Bildtext Strömfors skejtpark.
Bild: Jaakko Aalto

– Staden satsar ju på olika fritids- och idrotssanläggningar och -områden över hela Lovisa och skejtplatserna är en del av det. Vi kör med de pengar och resurser vi har. Jag anser att läget är ganska bra när man ser från skejtarnas sida. Kanske inte här i centrum, men det kommer med tiden. Det finns ljus i tunneln, säger Lindroos.

Enligt honom har staden absolut inget emot skejtare.

– När jag läste Facebookinlägget så tror jag det handlar mer om missförstånd, och om förståelse för hur en stad fungerar med planering och budgetbehandlingar. Jag ser det mer som sådant och kanske lite informationsbrist, säger Lindroos.

Olika redskap i en skateboardpark.
Bildtext På fredagseftermiddagen var skejtparken i Lovisa tom och öde.
Bild: Mira Bäck / Yle

Det bryska telefonsamtalet från stadens anställda till Aalto, om att tömma ishockeyrinken på skejtutrustning, var droppen som fick bägaren att rinna över och Aalto att skriva om läget på Facebook. Lindroos har inte hört samtalet, men han tror det kan ha rört sig om ett missförstånd.

– Jag har diskuterat med personen och det har handlat om att staden redan en gång tömt rinken för att sätta i skick den för vintern. Följande dag var grejerna tillbaka. Därför var tonfallet som det var, men adressen var inte riktigt rätt, säger Lindroos.

Det var inte skejtföreningen som förde tillbaka grejerna, utan förmodligen någon enskild skejtare.

Det att staden inte gör några större förbättringar i den nuvarande skejtparken beror enligt Lindroos på att staden som bäst underhandlar med staten om att få köpa ett större område där skejtparkens tomt ingår.

– Efter att vi får området köpt ska det detaljplaneras. Det bestämmer vad som kommer på området och före det lönar det sig inte att göra några större grejer. Men nog har där de senaste åren fixats en hel del, säger Lindroos.

Diskussion om artikeln