Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen vill skärpa lagstiftningen för utländska fastighetsköp

Värnpliktiga står bredvid två pansarfordon under en övning
Bildtext Lagförslaget siktar på att ytterligare försvåra utländsk underrättelseverksamhet i Finland.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Lagförslaget skapar verktyg för att stoppa fastighetsaffärer och utreda deras betydelse för den nationella säkerheten. Det handlar om utländska köp av fastigheter i Finland.

Frågan om suspekta, främst ryska, fastighetsköp i närheten av till exempel försvarets anläggningar har väckt debatt under de senaste åren.

Nu har regeringen överlämnat sitt förslag till hur lagstiftningen om övervakning av fastighetsägande ska skärpas. Regeringen föreslår bland annat att fastighetsköp inte ska få hota den nationella säkerheten.

Staten ska också få förköpsrätt på fastigheter som ligger ligger närmare en kilometer från försvarsmaktens eller gränsmyndigheternas fastighet.

Bredare hot

Regeringssekreterare Joona Lapinlampi vid Försvarsministeriet säger att förslaget är en klar förbättring jämfört med nuläget.

‒ Det är sant att man i de här tillståndsfrågorna inte tidigare tagit frågor som enbart berör nationell säkerhet i beaktande, säger han.

Det har däremot varit möjligt att stoppa affärer i vissa fall. Men det har handlat om specifika direkta hot.

Den nuvarande lagen slår fast att ”tillstånd för förvärv av en fastighet kan beviljas, om förvärvet inte bedöms försvåra ordnandet av landets försvar, övervakningen och tryggandet av den territoriella integriteten eller säkerställandet av gränsbevakningen, gränssäkerheten eller försörjningsberedskapen.”

Spionage och terrorism

Lapinlampi ger ett exempel på en situation där den nuvarande lagen inte skulle räcka till för att hindra ett fastighetsköp.

‒ Det kunde till exempel vara så att någon nationell aktör köper en fastighet så att affären inte direkt hotar hotar till exempel försvarsmakten, men att fastigheten däremot kunde användas till omfattande underrättelseverksamhet eller till att förbereda terrordåd.

‒ Med andra skulle hotet inte vara omedelbart utan utvecklas under en längre tidsperiod, säger han.

Målet är att den nya lagen ska träda i kraft vid årsskiftet.