Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Det behövs närmare miljöutredningar innan Hangö hamn kan fortsätta med sina planer i Koverhar

Högar av svart kol som heter antracit Koverhar hamn.
Bildtext Hangö hamn vill utvidga hamnen i Koverhar och ändra farleden.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Det ser ut som att Hangö hamn får vänta ännu ett tag på ett miljötillstånd för sin planerade verksamhet i Koverhar hamn.

Det behövs nämligen närmare undersökningar angående den belastning muddringen kan orsaka samt hur sprängningsarbetena kan störa djuren i området.

Det krävs också mera uppgifter kring vad som händer med muddringsmassorna; om de går att utnyttja i byggandet, delvis dumpas i havet eller om de måste fraktas någon annanstans.

Det anser Hangös miljönämnd.

Projektet har förändrats sedan sommaren

Hangö hamn har planer på att förvara och hantera avfall i hamnen i Koverhar. De vill därför utvidga hamnen och ändra farleden.

För att förverkliga bolagets planer krävs ett miljötillstånd från Regionförvaltningsverket i södra Finland.

Bolaget lämnade in ansökan i somras men regionförvaltningsverket önskade en komplettering.

Orsaken är att projektet förändrats sedan de ursprungliga planerna och därmed även miljökonsekvensbedömningen.

Bolaget har sedan dess kompletterat ansökan.

Regionförvaltningsverket ville också ha ett utlåtande av stadens miljönämnd.

Sprängningar kan störa djuren

Hangö hamn vill ha mottagning, lagring och hantering av asfalt- och betongavfall på området.

I sin ansökan skriver de att verksamheten inte normalt förorsakar utsläpp i miljön eller inverkar på människors hälsa. Vad gäller orosmomenten från regionförvaltningsverket handlade det ändå främst om den belastning själva byggarbetet kan orsaka miljön.

Koverhar hamn där det bland annat lagras skrot.
Bildtext Miljön i Koverhar är redan belastad.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Miljönämnden behandlade begäran från regionförvaltningsverket på sitt möte i torsdags (20.10) och miljöchef Ville Wahteristo konstaterarade inför mötet att en ytterligare komplettering är önskvärd i de punkter som myndigheten listat.

Till exempel bör man utreda närmare vilka risker byggarbetet innebär för fåglar och däggdjur i området.

– När man fördjupar farleden och spränger under vattenytan så orsakar det förstås buller. Det handlar om byggnadsarbetet i sin helhet, förklarar miljöchef Ville Wahteristo.

Wahteristo säger att han inte kan uppskatta hur lång process det är att komplettera ansökan.

– Där är en del saker, till exempel om det ska tas nya prov, som tar sin tid. Men jag kan inte uppskatta hur länge det tar. Men det är en hel del jobb och det kostar förstås också.

Hangö hamn konstaterar också, i sin komplettering till regionförvaltningsverket, att nya sedimentprov inte kan anses ändamålsenliga och blir oskäligt dyra för bolaget.

Wahteristo konstaterar ändå att det är viktigt att göra en ordentlig utredning eftersom havsmiljön på platsen redan är väldigt belastad.

Det finns också en möjlighet att tillståndsmyndigheten, alltså regionförvaltningsverket, listar en del av kompletteringen som ett tillståndsvillkor. Det betyder att lov kan beviljas med villkoret att kompletteringen görs innan arbetet inleds.

Diskussion om artikeln