Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå kan få länge väntad inkvartering

Någon läser en bok i sängen med glasögonen liggande i boken.
Bildtext Byggnaderna ska gå att bo i alla årstider.
Bild: ellieelien/Unsplash.com

Ingåföretagarna Heidi Kiuru och Catrine Hagström vill placera fem till tio byggnader för att bedriva inkvarteringsverksamhet vid Fjärdvägen, mellan Café Wilhelmsdal och Mekaniska Marin.

Kiuru driver boden Kiurunpesä i centrum av Ingå.

Företagarnas initiativ glädjer Ingå kommun som under flera års tid hoppats på mera inkvartering i centrum och försökt hitta företagare intresserade av området.

Det har visat sig vara utmanande trots att platsen ligger centralt. Orsaken är att området är mycket låglänt. Dessutom klassas det som byggd kulturmiljö och det begränsar byggandet.

En planläggningskarta som visar var en viss byggplats finns vid Fjärdvägen i Ingå. På platsen planeras invartering.
Bildtext Inkvarteringsbyggnaderna ska finnas på den plats vid Fjärdvägen som kartan visar.
Bild: Ingå kommun

Vinterbonade byggnader

Kiuru och Hagström är medvetna om områdets begränsningar och planerar därför tillfälliga byggnader på området. De ska lämpa sig för inkvartering året om och vara lätta att flytta då hyresavtalet går ut.

Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte i måndags (24.10) att göra en reservering av området så att Kiuru och Hagström har tid att anhålla om nödvändiga lov för att upprätta byggnader. Om de beviljas lov för att upprätta byggnader ska kommundirektör Robert Nyman göra upp ett femårigt jordlegoavtal med dem.

Diskussion om artikeln