Hoppa till huvudinnehåll

Pensionsstiftelsen

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indexen för arbetspensionsskyddet för år 2023.

Från 2022
social och hälsovårdsministeriet
Bild: Markku Rantala / Yle

Arbetspensionsindexet stiger med 6,8 procent och lönekoefficienten men 3,8 procent jämfört med år 2022.

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsindex till 2874 och lönekoefficienten till 1,558 för år 2023.

Jämfört med år 2022 höjs arbetspensionsindex med cirka 6,8 procent och lönekoefficienten med cirka 3,8 procent.

I arbetspensionsindex utgör förändringen av lönerna 20 procent och förändringen av prisnivån 80 procent. De löpande arbetspensionerna som började senast 1.12.2022 justeras med arbetspensionsindexet.

Lönekoefficienten räknas så att förändringen i lönerna väger 80 procent och förändringen i prisnivån 20 procent. När en ny arbetspension räknas ut justeras årsinkomsterna med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar.

Läs också

SHM:s pressmeddelande

Information till dig som planerar att gå i pension vid årsskiftet 2022-2023