Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU-ledarna överens om hur energikrisen ska bromsas – Sanna Marin: Ett steg framåt men mycket arbete återstår

Sanna Marin bakom ett podium i Bryssel, framför Finlands flagga
Bildtext Statsminister Marin var nöjd att man hade ett tagit steg framåt trots det svåra utgångsläget i energifrågan
Bild: Alexandros Michailidis

Efter förhandlingar långt in på efternatten lyckades EU-ledarna till slut enas om en slutdeklaration om nya åtgärder för att stävja energikrisen. Det är i första hand fråga om en politisk signal, och detaljerna ska ännu finslipas de kommande veckorna.

– Vi har en väldigt bra och stabil vägkarta för att fortsätta arbeta med energipriserna, sa kommissionsordförande Ursula von der Leyen när hon vid en presskonferens presenterade resultaten av förhandlingarna.

Slutdeklarationen formades in på småtimmarna, och resulterade i att man nu förordar gemensamt inköp av naturgas, men det ska ske på frivillig basis. Med finns ändå en klausul att 15 procent av de obligatoriska gaslagren ska fyllas med gemensamma inköp.

När det gäller den mycket omtvistade prisregleringen, kommer man att gå vidare med kommissionens förslag att införa ett nytt riktmärke för den flytande LNG-gasen. Medan arbetet pågår med att skapa det riktmärket, ska man att ta till en tillfällig prisreglering av naturgasen för att begränsa stora prissvängningar.

Frågan om ett pristak för gas som används till elproduktion behöver däremot analyseras närmare, konstaterade von der Leyen om slutresultatet av diskussionerna.

Man och kvinna går och diskuterar med varandra
Bildtext Europeiska rådets ordförande Charles Michel och kommissionsordförande Ursula von der Leyen presenterade på efternatten förhandlingsresultatet.
Bild: European Union

Också i Finlands intresse att gaspriset pressas ner

Statsminister Sanna Marin var nöjd med förhandlingsresultatet, speciellt med tanke på att de olika länderna har så olika utgångslägen när det gäller energipolitiken.

– Vi visste på förhand att speciellt frågan om pristak delar medlemsländerna mycket kraftigt, och väcker oro i vissa länder om att det kan leda till att naturgastillgången upphör eller minskar avsevärt, konstaterade Marin.

Det är framför allt Tyskland och Nederländerna som har hört till den mycket kritiska fronten, medan en gruppering på ett femtontal länder, bland annat Italien, Belgien och Spanien, har förordat ett tak för hur mycket gasen ska få kosta.

Förhandlingsresultatet har också betydelse för Finland, som trots allt inte är en stor gaskonsument,

– Det är i Finlands intresse att Europas energimarknad stabiliseras och att speciellt priset på gas fås ner, sa Marin och poängterade att de höga priserna inverkar också på oss i form av en hög inflation.

Men toppmötets slutdeklaration är ingen fullständig lösning på den energikris som är resultatet av det ryska anfallskriget mot Ukraina och den strypta energitillförseln från Ryssland.

– Vi tog ett steg framåt och det är betydelsefullt. Men vi måste också ärligt medge att det återstår ännu mycket arbete. Helheten är ännu inte i mål, utan mycket arbete återstår, konstaterade Marin.

De första som får fortsätta det svåra arbetet med energipaketet är EU-ländernas energiministrar, som samlas till möte på tisdag.

Du kan diskutera ämnet i kommentarsfältet till klockan 23:00