Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Miljöhänsyn och hållbar utveckling borde genomsyra hela förvaltningen” – klimatorganisation sågar tanken på att slopa miljöministeriet

Berndt Nordman ler framför en gran
Bildtext Bernt Nordman är klimatansvarig vid världsnaturfonden WWF. Han säger att miljöministeriet behövs för att bereda lagstiftningen utifrån ett miljöperspektiv.
Bild: Iiris Mattsson

På torsdag uppstod en diskussion om att Finlands Miljöministerium borde slopas och verksamheten ställas under Jord- och skogsbruksministeriet. Det här efter att Sveriges nya regering meddelade om beslutet att lägga ner Sveriges miljödepartement.

Bernt Nordman är klimatansvarig vid världsnaturfonden WWF. Han säger att det inte handlar om någon ny idé, utan om ett förslag som med jämna mellanrum ploppar upp.

– Centern har länge ansett att miljöpolitiken borde underställas naturresurspolitiken. Jag tror inte det kommer att genomföras i Finland och väntar med stor oro på besked om hur det kommer att gå i Sverige.

Enligt Nordman anser många miljöorganisationer att energi- och industripolitiken istället borde underställas klimatpolitiken inom förvaltningen.

Vad skulle det ha för följder i praktiken om förslaget om att slå ihop Miljöministeriet med Jord- och skogsbruksministeriet skulle genomföras?

– Om man slår ihop två olika förvaltningsenheter betyder det i allmänhet att mångfalden i perspektiv minskar. Ett självständigt miljöministerium behövs, eftersom det då finns tjänstemän som analyserar samhällsutvecklingen och som bereder lagstiftningen utifrån ett miljöperspektiv. Den slutliga avvägningen mellan olika perspektiv görs sen på regerings- och riksdagsnivå.

Varför är det viktigt att vi har ett miljöministerium?

– Det behövs ett ministerium vars huvuduppgift är att bevaka den ekologiska hållbarheten. Det finns en avlägsen dröm att miljöhänsyn och hållbar utveckling skulle genomsyra hela förvaltningen, men så är det inte just nu.

– Vi har starka närings- och markanvändningsintressen inom jordbruksministeriet. I dagens läge är Miljöministeriet ett väldig litet ministerium jämfört med de andra ministerierna. Ser man på budgeten och personalmängden så är miljöperspektivet i underläge för tillfälle i Finland.

Skogslandskap med en bild av reporter Magnus Swanljung

Analys: Sveriges beslut att slopa Miljödepartementet river upp gamla sår i Finland

Den svenska regeringens beslut att lägga ner miljödepartementet väcker en starkt ideologisk diskussion till liv även i Finland, skriver Magnus Swanljung.