Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Myndigheterna granskade människohandel inom lantbruket – närmare 30 missförhållanden uppdagades

Två gränsbevakare och en polis står bredvid en bil.
Bildtext Myndigheterna granskade 117 gårdar och 753 personer i augusti.
Bild: Centralkriminalpolisen

Tröskelpengar för att få arbeta och avsaknad av arbetstillstånd var några av oegentligheterna som upptäcktes i myndigheternas granskning. Enligt Centralkriminalpolisen är läget i Finland ändå bra överlag.

I augusti granskade polisen, Regionförvaltningsverket och Gränsbevakningen bland annat bärgårdar och växthus i en intensifierad övervakning av brottslighet relaterad till människohandel.

I övervakningen kom det fram fyra misstänkta fall där arbetare tvingats betala så kallade tröskelpengar för att få jobb. Man upptäckte också 20 fall där personer jobbade utan arbetstillstånd och tre fall där man anlitat utländsk arbetskraft utan tillstånd.

”Alla uppgifter har ännu inte granskats helt, så det är möjligt att nya saker kommer fram. Det är också bra att komma ihåg att den arbetsrelaterade människohandeln är förenad med mycket dold brottslighet”, säger kriminalkommissarie Johannes Siirilä från Centralkriminalpolisen i ett pressmeddelande.

Enligt Siirilä är läget i Finland ändå bra på det hela taget.

Säsongarbetare i ett växthus.
Bildtext Enligt Europol är säsongsarbetare i riskzonen att bli utnyttjade. (Arkivbild)
Bild: Tiina Karppi / Yle

Säsongsarbetare utsatta

Sammanlagt granskades 117 gårdar, 753 personer och 777 handlingar under övervakningen. En stor del av de personer som granskades är säsongsarbetare som flytt undan kriget i Ukraina.

Övervakningen var en del av en större insats där myndigheter i 16 länder deltog. Sammanlagt upptäcktes knappt 900 fall där personer hade blivit utsatta för arbetsrelaterade förseelser.

Enligt Europol riskerar särskilt säsongsarbetare att bli offer för arbetsrelaterad exploatering och människohandel i Europa.

I Närpes uppdagades en ockerhärva i januari i år. Fallet gick till åtalsprövning i slutet av september. En parallell utredning om människohandel pågår fortfarande.