Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dalande psykisk hälsa bland ungdomar syns i antalet som avbryter sin militärtjänstgöring

Anita Korva gör sin militärtjänstgöring i Kajanalands brigad.
Bildtext Trots rekordhög försvarsvilja avbryter lika många sin militärtjänstgöring nu som tidigare år. Arkivbild.
Bild: Mikael Oivo / Yle

Försvarsviljan har aldrig varit högre, men ändå avbryter lika många beväringar sin militärtjänst. Försvarsmakten menar i sin tur att antalet avhoppare är ett tecken på att ungdomar mår allt sämre.

En opinionsundersökning från i våras visar att försvarsviljan bland finländarna aldrig varit högre. Planeringskommissionen för försvarsinformation, som är en parlamentarisk kommitté som lyder under Försvarsministeriet, stod bakom undersökningen.

Men den rekordhöga försvarsviljan i landet syns inte när det kommer till antalet beväringar som väljer att avbryta sin militärtjänstgöring. Ungefär lika många beväringar avslutar tjänstgöringen nu som de senaste åren.

Nylands Brigad fick inte själv kommentera avbrytarstatistiken på truppspecifik nivå. Istället är det sektorchef Tommi Sikanen på Huvudstaben i Helsingfors som kommenterar siffrorna.

En skylt där det står Nylands brigad på svenska och finska. I bakgrunden syns porten till garnisonsområdet.
Bildtext Under vården 2022 avbröt mer än var fjärde ny beväring sin militärtjänst vid Nylands Brigad.
Bild: Malin Valtonen / Yle

– Alla truppförband är unika, men när det kommer till avbrytarstatistik så följer Nylands Brigad samma mönster som resten av landet, säger Tommi Sikanen, sektorchef på Huvudstaben i Helsingfors.

Depressioner och drogmissbruk

Omkring var femte beväring som påbörjar sin militärtjänst vid Nylands Brigad på vintern, avbryter.

För sommarkontingentens del ligger antalet avhoppare på mellan 13 och 15 procent.

De flesta som avbryter sin militärtjänst gör det på grund av hälsoskäl, men mellan 30 och 60 beväringar vid Nylands Brigad ansöker årligen om civiltjänst.

Graf över antalet avhopp i procent.

Överstelöjtnant Tommi Sikanen menar att antalet beväringar som avbryter militärtjänsten reflekterar att ungdomarna i samhället generellt mår allt sämre.

– Trenden är att beväringar som avbryter sin tjänstgöring på grund av psykisk ohälsa har ökat de senaste tio åren.

Det är framför allt ångest, återkommande depressioner och drogmissbruk som enligt Tommi Sikanen ökat märkbart bland beväringarna som rycker in.

– Vi vill såklart helst att ungdomarna berättar om sin problematik redan under uppbådet, men få vågar vara ärliga med sina problem och när militärtjänsten sedan börjar blir det uppenbart att de inte klarar av den nya vardagen.

Stapeldiagram över orsaker till avbruten militärtjänst.

Coronapandemin har sitt finger med i spelet

Även Corona-åren har satt sin prägel på statistiken över antalet personer som avbryter sin militärtjänst, menar Tommi Sikananen. De senaste åren har livet på kasernen inneburit specialarrangemang för att minska smittspridningen. I praktiken har detta inneburit att beväringar spenderat fyra veckor i oavbruten tjänstgöring för att sedan ha permission i två veckor.

– Det är tydligt att alla inte klarade av så lång tjänstgöring utan avbrott och dessutom fanns det många osäkra moment i den militära vardagen då exponering eller smitta kunde ställa in permissionen, säger Tommi Sikanen.

Försvarsmakten frångick specialarrangemangen kring permissionerna i somras.

En mjukare landning in i det militära

För att fler ska klara av omställningen som militärtjänstgöringen innebär och färre ska avbryta sin tjänstgöring berättar Tommi Sikanen att Försvarsmakten utvecklar uppbådet, men man har också gjort om rekrytperioden så att fler ska hinna anpassa sig till den nya vardagen.

– Under uppbådet och inför starten informerar vi betydligt mera om hur man ska skjuta fram sin inryckning ifall tidpunkten är dålig.

Men Tommi Sikanen berättar också att omställningen med tidiga morgnar och tydliga rutiner kan vara en stor förändring för en del. Framför allt om personen inte har haft tydliga rutiner tidigare i livet.

- Rutinerna kan Försvarsmakten inte förändra, men vi har ändå mjukat upp den första tiden i militären så att fler ska kunna anpassa sig. Till exempel har vi inga tunga stridsövningar de första veckorna och vi vill också ge de nya beväringarna tillräckligt med fritid så att de hinner ringa hem.

militär övning på holme
Bildtext För att hjälpa nya beväringar att anpassa sig till den militära vardagen så undviker man tunga stridsövningar i början av tjänstgöringen.
Bild: Yle / Monica Slotte

Övertalar ingen att stanna

Omkring 3/4 av de som avbryter sin militärtjänst gör det under rekrytperioden, alltså de första sex veckorna.

Enligt Tommi Sikanen skulle Försvarsmakten såklart föredra att alla beväringar slutför sin militärtjänst, men han konstaterar också att det är ett orealistiskt mål.

Han vill däremot inte säga att Försvarsmakten försöker övertala någon som vill avbryta att istället stanna kvar i det militära.

- Att vi övertalar någon är en fel beskrivning, men vi informerar såklart vad beslutet innebär i praktiken, säger Tommi Sikanen.

Han nämner till exempel den rådande rusningen till Civiltjänstcentralen, som i värsta fall kan skjuta fram civiltjänstgöringen med flera år.

- Det är så lätt i stunden säga att man inte orkar med det militära mera, men man tänker inte på vad det beslutet innebär på riktigt, säger Sikanen.

25.10.2022 klockan 12.55 korrigerades mental hälsa till psykisk hälsa.

Diskussion om artikeln