Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Anställda inom småbarnspedagogiken i Lojo får inte gratis kläder

Några barn leker i en sandlåda.
Bildtext Det behövs ordentliga kläder för alla väder på dagis.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Lojo stad kommer inte att erbjuda gratis kläder till de anställda inom stadens småbarnspedagogik. Det har Lojo stadsfullmäktige beslutat.

Det var SDP:s fullmäktigegrupp, samt några från De Gröna och Vänsterförbundet som i våras lämnade in en motion där de föreslog att Lojo stad som arbetsgivare skulle ta ansvar för lämpliga utomhuskläder för personalen inom småbarnspedagogiken. De hänvisade bland annat till att det skulle öka Lojos attraktivitet som arbetsgivare.

Men fullmäktige beslutade i oktober att bidrag för arbetskläder inte införs inom småbarnspedagogiken. Staden försöker istället på annat vis tackla rekryteringsutmaningarna inom småbarnspedagogiken.

Det motiverades bland annat med att klädbidrag av engångsnatur är svårt att genomföra på grund av den höga personalomsättningen.

I bland annat Hangö får de anställda inom småbarnspedagogiken arbetskläder. Raseborg har infört en klädpeng för de anställda inom småbarnspedagogiken.

Diskussion om artikeln