Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö ska förbättra trafiksäkerheten på flera ställen - ännu inget beslut om parkeringsplatser vid Appelgrensvägen

Bild av skylt som tillåter snedparkering.
Bildtext Staden planerar flera parkeringsplatser vid Appelgrensvägen, men tekniska nämnden har inte ännu fattat beslut i ärendet.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

I Hangö planeras några mindre förbättringar av trafiksäkerheten. Korsningen mellan Appelgrensvägen och Korsmansgatan ska få ett förhöjt övergångsställe som ska förhindra att bilister kör för fort.

Vid anslutningen mellan Kadermogatan och Esplanaden ska sikten förbättras genom att fälla ett träd i det nordöstra hörnet bredvid övergångsstället.

Vid Rilaxgatan planerar tekniska sektorn sänka hastighetsbegränsningen från 40 till 30 kilometer per timme vid Tita-Marias specialskola.

Tekniska nämden godkände de här planerna på sitt möte den 19 oktober.

Dessutom planerar staden mera parkeringsplatser vid Appelgrensvägen, men tekniska nämnden godkände ännu inte parkeringsfrågan.

Appelgrensvägen i Hangö har varit eneklriktad sommaren 2020.
Bildtext Appelgrensvägen hade specialarrangemang under sommaren som väckte mycket diskussion.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Staden fick in några anmärkningar gällande parkeringsplatserna vid Appelgrensvägen då planerna var till påseende. Bland annat ansåg Hangö miljöförening att en utbyggnad av parkeringsplatser vid Appelgrensvägen är kontraproduktivt eftersom de inte minskar på trafikmängden under sommartid.

Tekniska sektorn konstaterar i sitt genmäle att bristen på parkeringsplatser leder till att människor i onödan kör av och an då de letar efter någonstans att parkera.

Diskussion om artikeln