Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Resursbrist försvårar specialundervisningen i skolorna – fem av sex lärare säger att inkludering är omöjlig

Från 2022
Två elever sitter vid en bord och gör läxor.
Bildtext Inkludering innebär att alla elever ska få gå i skola på lika villkor och få stöd enligt sina behov.
Bild: Antro Valo / Yle

Inkludering går inte att ordna med de resurser skolan har i dag. Det framgår av en enkätundersökning som OAJ har låtit göra bland lärare och rektorer i grundskolan.

Fem av sex lärare och rektorer i grundskolan säger att inkludering inte är möjlig med de resurser skolan har i dag. Det framgår av en enkätundersökning som Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har låtit göra.

Med inkludering menas att alla elever har rätt att gå i skola på lika villkor. Det innebär att också elever med specialbehov ska ha möjlighet att delta i undervisningen med övriga elever.

”En förutsättning för det är att eleven får tillräckligt stöd och att det finns ett tillräckligt antal speciallärare och specialklasslärare”, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto i ett pressmeddelande.

Murto påminner om att det ibland kan vara bäst för en elev att gå i specialklass. Nio av tio av de som svarade stöder inkludering där elever får stöd i rätt tid och det finns tillräckligt med resurser.

OAJ:s ordförande Katarina Murto i närbild.
Bildtext OAJ:s ordförande Katarina Murto säger att byråkratin måste förenklas.
Bild: Toni Määttä / Yle

Ämneslärarna mest kritiska

De lärare och rektorer som svarade på enkäten fick också bedöma hur väl stödet av inlärningen fungerar i dag. Mest kritiska var ämneslärarna, där 22 procent ansåg att stödet fungerar dåligt eller mycket dåligt. Bland klasslärarna var siffran 16 procent och bland rektorerna fem procent.

Enligt Murto är ett problem att byråkratin i fråga om elever med specialbehov måste göras enklare.

”Ett dokument för att utreda behovet av stöd och ett för att förverkliga stödet skulle vara tillräckligt. Dessa kan man uppdatera när elevens situation och behovet av stöd förändras”, säger Murto i pressmeddelandet.

Över 2 200 klasslärare, ämneslärare och rektorer svarade på enkäten.

Källa: OAJ