Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

”Då man är ung så ska man verkligen få vara ung” – Unga scenkompaniet gör teater om barns och ungas verklighet

Tre kvinnor och en man sträcker ut sina händer mot kameran
Bild: Erik Åhman

Unga scenkompaniet grundades år 2012, med syftet att göra teater utgående från barns och ungdomars perspektiv. Nu är teatergruppen aktuell med pjäsen ”Lovlig frånvaro av hälsoskäl”.

– Vi är en fri teatergrupp som gör teater från ett barn- och ungdomsperspektiv. säger Alexandra Mangs. Föreställningarna baserar sig på ungdomars egna tankar och upplevelser.

Alexandra Mangs och Annika Åman grundade kompaniet år 2012. Det hela började då de studerade tillsammans och hade en gemensam vision om att de ville utmana barn- och ungdomsteaterfältet.

– Vi ville också våga ta upp svårare teman och lyfta fram vad ungdomarna känner, upplever och tänker på, säger Annika Åman.

Att åka ut på fältet och ta reda på hur det är fungerar som utgångspunkt då nya pjäser skrivs. Kärnan i verksamheten är att så gott som det går som vuxen skildra barns och ungdomars verklighet.

– Det har vi sett under åren att vi verkligen också gör det – det märks i de kommentarer vi får efter föreställningarna, säger Alexandra. ”Det här handlar verkligen om oss”.

Baseras på ungdomars egna berättelser

Den nu aktuella pjäsen, ”Lovlig frånvaro av hälsoskäl”, baseras delvis på texter som kom in via texttävlingen ”Ung 2021”, som scenkompaniet var en av arrangörerna bakom.

– Där märkte vi tidigt att det som ungdomarna skriver om är både högt och lågt, väldigt mycket vardagligt liv: Skola, kompisar och fritid. Det har vi velat få med, säger Annika Åman.

Två kvinnor och en man står på gräsmattan bredvid en grå byggnad
Bildtext Annika Åman, Alexandra Mangs och Joel Forsbacka från Unga scenkompaniet.
Bild: Roger Källman / Yle

De ungas livssituation förändras snabbt, säger Annika. Fenomen kommer och går, därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad genom att hålla kontakt med målgruppen.

Förutom att prata med ungdomar så har man också intervjuat seniorer om hur de upplevde sin barn- och ungdomstid.

– Det här materialet har kommit att betyda mycket för oss, för de här seniorerna har verkligen något att berätta. Trots att samhället har förändrats så är det ändå långt samma saker man funderar på: Kompisar, pressen hemifrån, känslor av ensamhet...

Vuxna karikatyrer

Skådespelaren Joel Forsbacka är en av de medverkande i pjäsen. Även om han själv är ung så är det ändå en utmaning att spela en ungdom.

– Det påminns man om hela tiden att här handlar det om olika verkligheter. Man får inte göra sig skyldig till någon slags ”exotifiering” av tonårstiden.

De vuxna rollerna i pjäsen är något av karikatyrer – det här är ett genomgående grepp för Unga teaterkompaniet, säger Annika.

– Barn och ungdomar ska vi alltid ta på allvar och skildra så äkta som möjligt och utan överspel. Däremot kan vi driva med de vuxna och dra dem till sin spets, säger hon.

Fyra personer står och skriver med vit märkpenna på fönsterglas
Bild: Erik Åhman

Maktobalansen mellan barn och vuxna är något som tas upp i pjäsen. Där förstärks ungdomarnas upplevelse av att de ständigt blir tjatade på och kommenderade.

– Vi har några återkommande scener med namnet ”Vuxna säger”. Där har vi bett ungdomarna berätta om vad det är som vuxna säger:

”Kom och ät”, ”Gå och lägg dig”, ”Sluta vara på telefonen”, ”Gå ut i solen”... det är sånt som vuxna i all välmening säger.

– Men när det kommer från alla håll och hela dagen så känns det som att man har en ordningsvakt på sig hela tiden. Det här är ungdomar så trötta på.

– Pjäsen tar också upp det att då man är ung så ska man verkligen få vara ung. Det är ingen transportsträcka till att vara vuxen, säger Alexandra.

Ungdomstiden handlar mycket om beslut: Vad göra i framtiden, vad ska man studera... vad gör man efter det? Det här borde ungdomarna veta redan i högstadiet i dag.

Riktar sig också till föräldrar

Pjäsen riktar sig till högstadieelever och kommer att turnera i skolorna. Men det kommer också att ges öppna föreställningar – och pjäsen har också mycket att ge till föräldrar och andra vuxna.

– Våra föreställningar riktar sig alltid till en vuxen publik, för att ge förståelse för barn och ungdomar hur de tänker och känner, säger Annika.

På en pedagogträff i samband med ”Lovlig frånvaro...” var det många lärare som sa att den här pjäsen borde föräldrar och politiker se.

– I förra veckan hade vi en provföreställning på Borgaregatans skola och där sa också eleverna att det här borde våra föräldrar se för att förstå hur jag har det.

Pjäsen innehåller också mycket humor och ger en möjlighet för föräldrar och barn att tillsammans skratta åt hur det kan vara, ge perspektiv.

”Lovlig frånvaro av hälsoskäl” har premiär lördagen den 22.10 på Vasas medborgarinstitut Alma.