Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Marcus Grönholms bolag vill skriva om avtalen för Ingås nya centrumbostadsområde igen

Uppdaterad 24.10.2022 17:07.
Två hus.
Bildtext IKK vill se över avtalet för bostadsområdet igen.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Planerna för Ingås nya fina bostadsområde, Ingåstrand i kommuncentrum, borde ses över igen. Det önskar företaget Inkoon Keskustakehitys IKK som håller i projektet. I praktiken handlar det om att se över avtalsvillkoren som IKK förbundit sig till.

Styrelseordföranden för IKK är tidigare rallyföraren, Ingåföretagaren Marcus Grönholm.

IKK meddelar kommunen att deras ekonomiska situation är bättre än tidigare eftersom de har fått ett kapitalstarkt investeringsbolag som ny delägare.

IKK vill ändra på tre centrala avtalspunkter

Bolaget har skrivit ett brev till Ingå kommun där de förklarar vilka förändringar de vill ha. IKK önskar att villkoren ändras på grund av “stora ändringar i världen, vilka lett till oförväntade utmaningar också för fastighets- och byggbranschen”.

IKK vill ändra på tre viktiga punkter i avtalen med Ingå kommun som fortfarande äger en del av området och som också har investerat märkbara summor på områdets kommunalteknik: vägar, vatten, avlopp.

1. Ge oss mer tid att bygga

För det första vill IKK förlänga tidsfristerna för byggnadsskyldigheten. Kommunen önskar att området blir färdigt så snart som möjligt. Men kommundirektören Robert Nyman föreslår ändå att kommunen går med på IKK:s begäran och att tidsfristen förlängs med drygt två år, till 30 juni 2026 för en del av området och till 30 september 2026 för en annan del.

2. Låt oss sälja områden vidare innan de är bebyggda

För det andra vill IKK upphäva villkoret som förbjuder dem från att överlåta eller sälja projektet eller delar av det till någon annan. Det skulle vara naturligast och snabbast att utveckla områdets radhuslängor och småhus tillsammans med husfabriker och enskilda bostadsbyggare, motiverar IKK sin önskan. Det skulle med andra ord handla om att till exempel sälja enskilda byggplatser till småhusbyggare.

Ingå kommun ser inte att det här strider mot deras mål: “området ska byggas klart inom en skälig tid och dessutom är målet att det på Ingåstrand skapas en enhetlig och kvalitativ helhet av boende och affärsutrymmen”, skriver kommundirektören i sin beredning till kommunstyrelsen som på måndag (24.10) ska ta ställning till IKK:s önskelista.

3. Sänk pantsummorna

Det tredje villkoret IKK vill ändra på gäller säkerhetssummorna. Ingå kommun krävde i början av projektet betydande summor som pant för projektet. Om IKK skulle bryta mot avtalet med kommunen eller inte kunna slutföra Ingåstrand, skulle kommunen få behålla pantsumman.

Nu när projektet har kommit i gång och de första husen står klara och har invånare, tycker IKK att pantsummorna kan slopas eller i alla fall justeras nedåt. Kommunen föreslås gå med också på det här önskemålet. Robert Nyman föreslår ändå att säkerhetssumman fortsättningsvis ska hållas rätt hög. Han tycker att 100 000 euro är lämpligt.

Avtalsvillkoren har varit på bordet också tidigare

Det är inte första gången som Ingåstrand stöter på utmaningar av det här slaget. Också 2019 ville IKK ändra på villkoren och det ledde till att den planerade och väntade minibostadsmässan på området inte kunde ordnas.

Kommunen förhandlade sedan fram nya avtal med IKK.

IKK är numera ägare till en del av marken som Ingåstrand byggs på. Men en del ägs fortfarande av Ingå kommun som med hjälp av olika avtalsvillkor velat försäkra sig om att IKK inte får köpa marken utan att den också bebyggs.

Ingåstrand har fått en ny ägare

I sitt brev till kommunen berättar IKK att riskerna för projekthelheten nu är betydligt mindre än i början. En orsak till förbättringen är finansieringsläget som blivit bättre i och med att Inkoon Keskustakehitys och Ingåstrand-projektet har fått “en ny solvent delägare” i bolaget Kusinkapital.

Kusinkapital är enligt företagets egen webbplats ett privat familjeägt investeringsbolag. Familjen som äger Kusinkapital är Hartwall. Bolagets vd är Paul Hartwall och styrelseordföranden heter Berndt Blomqvist.

På Kusinkapitals webbplats hittar man olika projekt där de är med. Ett av dessa är Ingåstrand.

Kusinkapital hade 2021 en omsättning på 26 miljoner euro och gjorde en vinst på 8 miljoner euro.

Vill hyra ut övre våningen på sitt köpcentrum till Ingå kommun

Kommunstyrelsen får på måndag också ta ställning till ett förslag att hyra övre våningen eller delar av den i köpcentrumet Strand som också ägs av Grönholms. Det handlar om gymmet och resten av lokalerna som finns på köpcentrumet. Ägarna tycker att kommunen kunde grunda att välfärdscentrum i köpcentrumet.

Övre våningen är cirka 700 kvadratmeter stor och årshyran skulle landa på cirka 135 000 euro. Men också andra lösningar kan diskuteras enligt ägarna.

Kommundirektören föreslår att styrelsen tackar nej till förslaget. Motiveringen är att kommunen äger egna byggnader som i första hand ska användas för den egna verksamheten. Ett kommunalt gym planeras i gamla Kyrkfjärdens skola som blir ett välfärdscentrum när skoleleverna snart flyttar till nya Kyrkfjärden.

Källor: Ingå kommunstyrelses föredragningslista för mötet 24.10.2022 där också brevet från IKK och avtalsutkastet som gäller Ingåstrand finns som bilagor.

Diskussion om artikeln