Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu skissas framtiden för Wärtsiläs gamla fabriksområde fram – mer än bara urbant boende

Wärtsiläs gamla fabriksområde i Vöråstan i Vasa.
Bildtext Helt nya vyer kommer att öppna sig då det slutna fabriksområdet öppnas upp och införlivas med resten av staden.
Bild: Joni Kyheröinen / Yle

Nu börjar planeringen av Wärtsiläs område i Vöråstan på allvar. Både invånare och myndigheter kommer snart åt att påverka i planeringsarbetet. Visionen innehåller bostäder för uppemot 2 000 invånare.

Snart inleds omvandlingen av ett centralt område i Vasa, då Wärtsilä avslutar den sista kvarvarande delen av sin verksamhet i Vöråstan. Uppskattningsvis år 2025 frigörs fabriksområdet på 10 hektar, samt området intill Metviken som består av såväl park, strandlinje och ett nätverk av gator omkring.

Idag är fabriksområdet stängt, men då det öppnas upp är tanken att skapa en helhet som kombinerar bostäder och andra verksamheter.

I planläggningsarbetet har man nu kommit så långt att det finns en plan för deltagande och bedömning. Allmänheten kommer snart att kunna ge sina första synpunkter via planläggningens webbsidor.

Wärtsiläs gamla fabriksområde i Vöråstan i Vasa.
Bildtext I den gamla fabriksmiljön ingår fem byggnader som är skyddade.
Bild: Joni Kyheröinen / Yle

Senare, när det finns ett utkast till ny detaljplan för området, kommer staden också att ordna publika diskussionstillfällen.

Stort antal bostäder

Området ska få en hel del bostäder. Inledningsvis är tanken att bygga bostäder för mellan 1 500 och 2 000 invånare.

Den exakta omfattningen klarnar ändå först under planeringsarbetets gång. Också efterfrågan inverkar på slutresultatet.

Wärtsiläs gamla fabriksområde i Vöråstan i Vasa.
Bildtext Wärtsilä äger marken, men den sista delen av bolagets verksamhet avslutas i området inom några år.
Bild: Joni Kyheröinen / Yle

Det är också än så länge öppet hur högt och tätt man bygger i området. Med många bostäder följer också krav på parkering, trafikarrangemang och gårdsutrymme. Redan nu finns också tankar på att satsa stort på områdets trivsel, men små torg och en park.

Både planeringen och genomförandet av projektet är omfattande. Byggarbetet kommer att ske kvartersvis och takten i byggarbetet avgörs inte minst av hur stor efterfrågan på bostäderna är.

Till glädje för alla Vasabor

Det är med iver som planläggningschef Päivi Korkealaakso ser fram emot att ta till vara på alla möjligheter som området erbjuder.

Korkelaakso är övertygad om att området ska kunna bli till glädje för alla Vasabor, inte bara för de som bosätter sig där. Området har strålande naturvärden och nu är rätt tillfälle att visionera vad mer området kunde erbjuda.

– Det här ska absolut inte endast bli ett bostadsområde, det finns all orsak att planera in också andra slags utrymmen. Vad de exakt kunde vara får tiden utvisa, säger Korkealaakso.

Wärtsiläs gamla fabriksområde i Vöråstan i Vasa.
Bildtext I området kommer det i framtiden också att finnas leder för fotgängare, cyklister och annan lätt trafik. Enligt de första skisserna går en av dem längs med järnvägen.
Bild: Joni Kyheröinen / Yle

Detaljplanen tas fram av staden i samråd med Wärtsilä – som äger området – och den arkitektbyrå som bolaget anlitat, Helamaa & Heiskanen.

Det finns en hel del frågor att enas kring.

– Gamla fabriksområden är klassiska föremål för förnyelse, något av det gamla blir bestående men det uppstår också något nytt.

På området finns fem skyddade byggnader, som inte är tänkta för boende. Det är enligt Korkealaakso enklare att planera bostäder som nybyggen.

Wärtsiläs gamla fabriksområde i Vöråstan i Vasa.
Bildtext Trafikarrangemangen i området kommer att kräva en egen planeringsprocess.
Bild: Joni Kyheröinen / Yle

Den här texten är en översättning och bearbetning av artikeln Wärtsilän vanhan konepaja-alueen uusi elämä alkaa pian hahmottua: tavoitteena urbaania asumista ja lisäarvoa myös muille kaupunkilaisille skriven av Sari Möller / Yle Pohjanmaa. Översättning av Moa Mattfolk / Yle Österbotten.