Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Aktiebolaget bakom Raseborgs ishall vill ha extra pengar av staden ”för att kunna överleva vintern”

Uppdaterad 24.10.2022 16:03.
Ishallen i Karis
Bildtext Akiebolaget bakom Raseborgs ishall ansöker om ett verksamhetsbidrag av Raseborgs stad. (Arkivbild)
Bild: Yle/Maria Wasström

Aktiebolaget bakom ishallen i Raseborg ansöker om understöd av staden för att klara de kommande månaderna. På sikt måste verksamheten byggas om.

Enligt ansökan behövs understödet för att verksamheten ska kunna överleva vintern 2022-2023 och för att undvika en stängning av ishallen som finns i Karis.

I ansökan nämner ishallsbolaget att ishallens ekonomi de tre senaste säsongerna påverkats negativt av coronapandemin. Bolagets ekonomi säsongen 2022–23 kommer att påverkas av förhöjda energipriser och räntekostnader. Ishallen i Karis är inte ensam om de utmaningarna.

Det är stadsutvecklingssektionen i Raseborg som först ska ta ställning till ishallens trångmål.

Ishallsbolaget uppskattar att de höjda energipriserna och räntekostnaderna förorsakar en kostnadsökning på ungefär 100 000 euro.


Det är den summan, 100 000 euro, som hallbolaget i sin ansökan daterad den 4 oktober önskade i verksamhetsbidrag av staden. Tio dagar senare (14.10.2022) kom en ny ansökan där hallbolaget fortfarande talar om kostnadsökningar på 100 000 euro. Men nu ansöker Raseborgs Ishall om en mindre summa, 60 000 euro, och det antingen som verksamhetsbidrag eller kapitaltillskott.


Stadsdirektören Petra Theman skriver i sin beredning till stadsutvecklingssektionen att bolaget ”har inkommit med en ansökan om understöd, i form av verksamhetsbidrag eller kapitaltillskott, om 60 000 euro”.

Vill ha snabbt beslut – 60 000 euro hjälper endast ett par månader

Ishallsbolaget säger också att understödet behövs i brådskande takt, ännu under det här året.

För att trygga verksamheten i ishallen också på sikt, föreslår bolaget att en gemensam diskussion ska startas för att omstrukturera verksamheten i ishallen, skriver stadsdirektören i sin beredning.

Stadsutvecklingssektionen behandlar ärendet på sitt möte på måndag (24.10). Stadsdirektören föreslår att staden beviljar Raseborgs Ishall Ab ett understöd i form av ett kapitaltillskott om 60 000 euro.

Vad omstruktureringen beträffar, föreslår stadsdirektören att staden ber ishallsbolaget komma med en plan för hur ishallens framtid på lång sikt kan tryggas.

Porträttbild på Jan Lindholm.
Bildtext Jan Lindholm är styrelseordförande för aktiebolaget Raseborgs Ishall. Det är han som har undertecknat brevet där bolaget nu ansökar om nya stöd av staden. Arkivbild.
Bild: Bubi Asplund / Yle


Staden ser verksamheten som viktig för sina barn och unga. Men utmaningarna är också stora. Så här skriver stadsdirektören i sin beredning:

”Raseborgs Ishall Ab:s ekonomiska situation på såväl kort som lång sikt är dock mycket utmanande, vilket medför att ett understöd om 60 000 euro endast bedöms lösa situationen i ett par månader framöver.
Analysen är därmed att Raseborgs Ishall Ab behöver snabbt en mera långsiktig lösning och ett nytänk gällande verksamheten. Att så är fallet har även lyfts fram av bolaget då de i understödsansökan föreslår en gemensam diskussion gällande en möjlig omstrukturering av bolaget. Olika alternativ för långsiktiga lösningar för Raseborgs Ishall Ab:s framtid är något som staden ser som en oundvikliga, men initiativen för dessa bör komma från Raseborgs Ishall Ab.”

Tyhjä luistelukaukalo Liedon Ilmarisissa.
Bildtext Innan ishallen i Karis blev klar 2012 kunde raseborgare antingen träna utomhus eller åka till en annan kommun för att träna i en ishall. Arkivbild, inte från Raseborg.
Bild: Kalle Mäkelä / Yle

Har behövt hjälp också tidigare

Det här är inte första gången Raseborgs stad behöver rycka in för att hjälpa det icke-vinstdrivande ishallsbolaget.

Stadsdirektören påminner att staden gick in med 400 000 euro när ishallsbolaget körde i gång. Och när ishallen 2017 hade en likviditetskris sköt staden till 250 000 euro i kapitaltillskott.

Utöver det har staden årligen stött hallen med 50 000 euro så att hallen har kunnat erbjuda billigare istider för barn i stadens skolor och daghem. Staden har också återbetalat fastighetsskatten till ishallen, årligen knappt 30 000 euro.


Artikeln bygger på uppgifter i föredragningslistan för Raseborgs stadsutvecklingssektion 24.10.2022.

Uppgifterna om ishallsbolagets stödansökan kompletterades 24.10.2022 vid 16-tiden sedan staden meddelat att den stödansökan av hallbolaget som tidigare fanns på stadens webbplats var gammal. Staden hade under dagen ersatt hallbolaget stödansökan från 4.10 men en nyare version av ansökan som var daterad 14.10.2022.

Diskussion om artikeln