Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Diskussionskulturen i dagens Finland oroar fortfarande – projektet Bra sagt skapar förutsättningar för bättre möten

En man ligger på soffa och tittar på sin telefon.
Bildtext Bra sagt är ett femårigt projekt som syftar till att stärka de bästa sidorna av den finländska diskussionskulturen.
Bild: Kaapo Kamu / Yle

Yles och Dialogpaus-stiftelsens gemensamma projekt Hyvin sanottu – Bra sagt fortsätter sitt arbete för att förbättra den finländska diskussionskulturen.

Enligt en färsk undersökning är situationen beträffande den finländska diskussionskulturen fortfarande oroande: 58 procent av finländarna upplever att diskussionskulturen har försämrats. År 2021 var motsvarande siffra 63 procent, år 2020 60 procent.

Undersökningen visar att majoriteten av finländarna anser att lyssnande, respekt för den man diskuterar med och koncentration hör till en god dialog. Trenden att vara av samma åsikt i de här frågorna är dock aningen nedåtgående. Exempelvis ansåg 98 procent av finländarna år 2020 att förmågan lyssna hör till en god diskussion. I år var däremot motsvarande siffra 93 procent. Projektet undersöker årligen finländarnas erfarenheter av diskussionskulturen.

Undersökningen fungerar som en utmärkt grund för hela projektet. Den åskådliggör finländarnas attityder, hur finländarna tänker och vad de saknar för att förbättra diskussionskulturen. Utifrån undersökningen har man skapat projektets mål, spelregler och strategi. På diskussionsfestivalen Bra sagt i Tavastehus fick vi mycket inspirerande och uppmuntrande respons från deltagarna om evenemanget och dess nödvändighet. Det finns ett tydligt behov av trygga diskussioner som respekterar andra, säger Markus Liimatainen, projektets huvudproducent på Yle.

Under året har bland annat webbplatsen Apua vaikeisiin keskusteluihin samt spelet Toisen saappaissa publicerats i anslutning till projektet Hyvin sanottu – Bra sagt. Projektet har fokuserat på hatretorikens orsaker och verkan samt pratat om tabbar och känslor. I Yles finskspråkiga Politiikkaradio fortsatte Bra sagt-diskussionerna och Bra sagt-diskussionsfestivalen, som ordnades för första gången, debuterade under hösten i Tavastehus. Dessutom har projektets samarbetspartner ordnat egna evenemang runtom i Finland.

“Projektet Hyvin sanottu – Bra sagt är redan inne på sitt andra år och har ökat i omfattning. Vi har fått med oss ett antal nya partner och upplevt en otroligt glädjande efterfrågan. Även internationellt har rundradiobolagen varit intresserade av projektet och vi har fått sprida vårt glädjebudskap bland annat om diskussionsfestivalen Bra sagt. Att stärka den finländska diskussionskulturen är allas sak och utgör en del av en fungerande demokrati. Därför är Bra sagt också en viktig del av Yles public service-verksamhet”, säger Yles verkställande direktör Merja Ylä-Anttila.

Hyvin sanottu – Bra sagt är ett femårigt projekt som strävar efter att stärka de bästa sidorna av den finländska diskussionskulturen och skapa trygga samtalsmiljöer. Samtidigt stärks finländarnas förståelse och förtroende för varandra. I projektet deltar sammanlagt 158 företag och organisationer.

Information om undersökningen:

Undersökningens sampel är 1 553 personer och målgruppen 15 år fyllda personer som är bosatta på det finska fastlandet. Materialet har samlats in 16.-29.9.2022. Materialets statistiska felmarginal är som störst 2,5 procentenheter åt vardera håll. Vid jämförelse av resultaten för 2020 och 2021 är felmarginalerna för åren 3,2 procentenheter åt båda hållen. Undersökningen genomfördes av IRO Research.

På andra språk