Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Mera tågtrafik längs kustbanan är möjligt – men då måste ”någon” skjuta till pengar

Uppdaterad 27.10.2022 06:27.
Ett passagerar tåg i vita och gröna färger kör fram i en svag kurva genom ett grönt och lummigt landskap. Järnvägen har bara ett spår.
Bildtext Det går att utöka tågrafiken längs kustbanan med enstaka turer redan så snart elektrifieringen av Hangöbanan blir klar. För att göra trafiken smidig skulle det behövas nya mötesplatser, uppger VR.
Bild: VR-Group

Fler tågturer längs kustbanan och direkt tågförbindelse mellan Hangö och Helsingfors kan bli verklighet. Nu väntar de västnyländska kommunerna på prislappen.

Elektrifieringen av Hangöbanan väntas vara färdig i slutet av nästa år. Det här öppnar möjligheter för flera tågturer direkt mellan Hangö och Helsingfors. Tåg som stannar i Ingå kunde bli verklighet igen. Men det krävs förstås att någon betalar för kalaset. Dessutom är det redan nu rätt så trångt på kustbanan.

En enkelspårig järnväg i solnedgången.
Bildtext Kustbanan är enkelspårig. För att få tätare turer krävs mötesplatser mellan stationerna.
Bild: Maria Wasström / Yle

– Enstaka turer går att lägga till. Men dagens kapacitet på kustbanan är begränsad. Om man gör kustbanan dubbelspårig eller åtminstone bygger några mötesplatser så går det att få flera turer, säger Juho Hannukainen, planeringsdirektör på VR.

Köptrafik är det som gäller

VR har sedan början av året avtal om köptrafik med Kommunikationsministeriet. Det löper ut först om åtta år. VR erbjuder gärna nya tågturer längs kustbanan men då måste antingen staten eller kommunerna betala för det.

En övergiven tågperrong.
Bildtext Tågstationen i Ingå börjar se ganska övergiven ut eftersom den inte använts sedan 2016.
Bild: Maria Wasström / Yle

I Ingå har tågen inte stannat sedan 2016 då lokaltåget mellan huvudstadsregionen och Karis, Y-tåget, lades ner. Teoretiskt sett kunde trafiken öppnas igen år 2024.

– Så här nära att få tillbaka tågtrafiken har vi inte varit sedan Y-tåget lades ner, säger Ingåpolitikern Henrik Wickström (SFP).

För tillfället jobbar VR på att ta fram kalkyler som grund för mer detaljerade diskussioner. I förhandlingarna deltar också Kommunikationsministeriet, Trafikledsverket, Helsingforsregionens trafik HRT och de västnyländska kommunerna.

Enligt Wickström har det skett framsteg som gör det möjligt att fortsätta förhandlingarna. Han menar att orsaken till att det nu ser lovande ut igen har att göra med att tiderna förändrats och att samhället i dag prioriterar rälstrafik mer än tidigare.

På önskelistan ett spår till

VR:s Hannukainen återkommer till att kapaciteten på kustbanan är begränsad eftersom banan är enspårig. Ett par extra turer per dag går trots allt att fixa också med den nuvarande kapaciteten. Vill man ha flera turer är en lösning att bygga mötesplatser – vilket så klart kostar pengar.

En annan lösning är att vänta på Esbo stadsbana som blir klar om kanske åtta år. Den innebär att två nya spår byggs mellan Alberga och Köklax, för att tågtrafiken mot Karis ska kunna bli punktligare och smidigare. Det har man planerat länge men byggandet kommer inte i gång innan Kyrkslätt och Esbo kan enas om var en viktig tågdepå ska placeras.

En skylt vid en järnväg som visar att man inte får gå vidare.
Bildtext Under årens lopp har flera plankorsningar ändrats till planskilda korsningar för att öka säkerheten längs både Hangö-Hyvingebanan och kustbanan. Det har skett särskilt efter den ödesdigra olyckan i Skogby för fem år sedan och i samband med elektrifieringen av Hangö–Hyvingebanan.
Bild: Maria Wasström / Yle

Tanken är i varje fall att tågtrafiken på kustbanan ska utvecklas efter hand fram till 2030 då Esbo stadsbana beräknas vara klar och flera turer på kustbanan blir möjliga. Då kan närtågen åka på egen räls hela vägen till Helsingfors utan att blockera snabbtågen mellan Åbo och Helsingfors.

Många kockar

När det gäller tågtrafik längs kustbanan är många instanser inkopplade och nu gäller det att göra upp nya modeller för hur både trafiken och ekonomin ska ordnas.

Hannukainen från VR säger att det är beställaren som betalar. Han lyfter fram exempel från Tammerforsregionen där städer och kommuner själva deltar i kostnaderna för närtrafiken eftersom de statliga pengarna inte räckt till.

– För tillfället ser det inte ut som om riksdagen skulle bevilja mer pengar för tågtrafiken, åtminstone finns det inte sådana pengar i nästa års budget, säger Hannukainen.

Utredningar på hälft

På Trafikledsverket Väylä vill Jaakko Knuutila, direktör för trafikledsplanering, inte ta ställning till hur och om de utökade tågturerna kan ordnas i framtiden. Enligt Knuutila är det de lokala aktörerna som i första hand ansvarar för om det blir möjligt att öppna upp för persontrafik längs Hangöbanan, och i förlängningen lokaltrafik längs kustbanan.

Knuutila meddelar per e-post att Trafikledsverket för närvarande utreder behovet av mötesplatser och andra förbättringar längs kustbanan.

Redan för några år sedan gjorde Trafikledsverket en utredning över hur man kunde förbättra kustbanan. Intresset för att till exempel göra kustbanan tvåspårig har inte vunnit terräng så länge framtiden för den eventuella nya Åbobanan (den som felaktigt brukar kallas entimmeståget) är oklar.

För tillfället börjar ändå ett stort reparationsprojekt för att stabilisera banvallen på kustbanan vara på målrakan. Det förbättrar också punktligheten.

Knuutila tillägger att det är för tidigt att ta ställning till vilken instans som står för kostnaderna eftersom behovsutredningen ännu inte är klar.

Kommunerna kan öppna plånboken

Raseborgs stadsdirektör Petra Theman ärvde ordförandeposten i kustbanegruppen av sin företrädare Ragnar Lundqvist. Hon förhåller sig positivt till utvecklandet av tågtrafiken längs kustbanan.

– Det är bra om vi kan utveckla och använda den infrastruktur vi har för att möjliggöra pendling – också inom regionen – på ett miljövänligt och smidigt sätt, säger Theman men tillägger att allt ändå beror på kostnaderna.

– Jag kan varken säga bu eller bä innan jag vet vad notan är. När vi vet vad den är måste ärendet behandlas av politikerna, säger Theman.

En parkeringsplats med p-skylt och cykelställ och ett tåg som kör förbi.
Bildtext I dag susar tågen förbi Ingå station utan att stanna. Flera tågförbindelser längs kustbanan skulle möjliggöra att åtminstone en del av tågen stannade också på de mindre stationerna som Sjundeå och Ingå. Stationer med fler passagerare skulle i sin tur få flera förbindelser än i dag.
Bild: Maria Wasström / Yle

Ingås kommunstyrelseordförande Henrik Wickström är inne på samma linje.

– Kommunen vill vara med om att stärka pendlingsmöjligheterna men inte på bekostnad av busstrafiken, säger Wickström.

För att förbättra bussförbindelserna till Ingå köper kommunen bussturer utöver de kommersiella turerna. I dag ligger den årliga summan som kommunen köper bussturer för på 335 000 euro, uppger logistiker Juha Heikkinen i Ingå.

– Vi vet sedan tidigare att tågtrafiken inte är den billigaste trafikformen men VR har också signalerat att det särskilt sommartid kan finnas marknadsmässiga intressen att trafikera hela vägen till Hangö, säger Wickström.

Han anser ändå att staten borde delta i kostnaderna för tågtrafiken, vilket sker redan nu.

– I slutändan handlar det om politisk prioritering, säger Wickström.

Sjundeå anslöt sig år 2018 till Helsingforsregionens trafik HRT och har sedan dess tillgång till närtrafik. Kommunen bidrar ekonomiskt till tågtrafiken.

Tågstationen i Ekenäs en dimmig vårmorgon.
Bildtext Elektrifieringen av Hangöbanan öppnar möjligheter för både gods- och persontrafik.
Bild: Yle/Tove Virta

De västnyländska kommunerna har aktivt varit med och understött förslaget om mer tågtrafik. Men huruvida de är intresserade att delta i kostnaderna är ännu oklart.

- Vi har ännu inte fört diskussioner på den nivån. Vi måste först få kalkyler från VR. Förstås måste man då granska vad nyttan är. Om man får turer under rusningstrafiken så kanske det vara väl motiverat, säger Wickström.

Han hoppas att en ökad satsning på kustbanan också ska resultera i att ett stickspår till Joddböle i Ingå blir verklighet i framtiden. En tågförbindelse från djuphamnen i Ingå skulle avsevärt förbättra möjligheterna för företag att etablera sig och utveckla verksamheten.

Ingå hamn i Joddböle, fotograferad från havet.
Bildtext Joddböle industrihamn kan i framtiden ha en tågförbindelse till kustbanan genom ett stickspår till hållplatsen i Ingå station.
Bild: Inkoo Shipping

Juho Hannukainen säger att att VR inom kort kommer att presentera siffror om hur mycket det skulle kosta att lägga in några extra turer längs kustbanan. Han påpekar att också energipriset kommer att ha en betydelse för vad prislappen blir.

På andra språk

Diskussion om artikeln