Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

600 000 finländare står utanför det digitala samhället – äldreombudsman Päivi Topo: ”Äldre har rätt till service ansikte mot ansikte”

Äldreombudsman Päivi Topo på trappan, iklädd grann rock i höstens färger.
Bildtext Alla vill vi sköta våra egna ärenden så länge vi kan, betonar äldreombudsman Päivi Topo.
Bild: Anna Savonius / Yle

Äldreombudsman Päivi Topo är bekymrad över att många äldre inte har tillgång till tjänster i ett digitalt samhälle. Hon föreslår tre åtgärder för att trygga rätten till tjänster för våra äldsta invånare.

Avsaknaden av digitala färdigheter får inte stänga ut de äldsta i samhället från att sköta sina egna ärenden, betonar äldreombudsman Päivi Topo. Hon föreslår tre åtgärder som ska trygga de äldstas rättigheter i ett samhälle, där det digitala tar över allt mer.

  • Kommunerna är skyldiga att koordinera digitalt stöd för de äldsta i sin kommun. Tjänster ska finnas med låg tröskel, de ska vara gratis, lätta att hitta och tillgängliga, även fysiskt, till exempel vid bibliotek. Stödet ska vara kostnadsfritt.

  • En särskild servicekanal bör grundas. Via den kan man meddela att man inte använder några digitala anordningar och tjänster alls, utan behöver sköta sina ärenden per telefon, ansikte mot ansikte eller brevledes. Servicekanalen kunde samtidigt vara en del av den nationella krisberedskapen.

  • Fullmakter för äldres ärendehantering behöver göras tydligare. Var tredje äldre över 75 år behöver stöd i användningen av digitala tjänster. Dessa äldre kan besluta om sina angelägenheter själva, men har svårigheter med den tekniska användningen av digitala anordningar och tjänster. Beviljandet av fullmakter behöver bli smidigare.

600 000 äldre helt utanför det digitala

Päivi Topo, Finlands första äldreombudsman, är bekymrad över det stora antalet äldre som inte alls rör sig i den digitala världen. En smärtgräns går vid 75 år. Få av dem som är över 75 år använder digitala tjänster. Förutom ålder spelar också utbildning in.

– Det är fråga om 600 000 finländare och det är mycket, säger Topo. Till den gruppen hör också personer med funktionshinder av olika slag, vilket hindrar dem från att använda smarttelefon och dator.

Hon betonar också bibliotekens och föreningarnas roll. Pensionsföreningar har redan i över 20 års tid erbjudit de äldre digitalt stöd.

– Kommunerna kan samarbeta och stödja föreningarna i det här arbetet, fortsätter Topo.

Fullmakter för äldre är alltför komplicerade

Äldreombudmannen är kritisk till nuvarande praxis med fullmakter för äldre familjemedlemmar eller släktingar.

– Vi behöver ett enklare, mer enhetligt och tillgängligt system för fullmakter, betonar Päivi Topo. Bankerna, försäkringsbolagen, social- och hälsovården – alla har olika system för fullmakter.

Hon säger att frågan om likabehandling av äldre nu kräver engagemang av beslutsfattarna. Riksdagsledamöter, olika politiska partier och de olika ministerierna som berörs av frågan behöver samarbeta kring lösningarna.

– Det här arbetet kommer vi nu att fortsätta med, summerar Topo.

Mikko Ollikainen är riksdagsledamot från Österbotten. Han står utanför Lilla parlamentet i Helsingfors. I bakgrunden syns riksdagshuset.
Bildtext Riksdagsredamot Mikko Ollikainen (SFP) har tidigare varit kommundirektör i Vörå och vikarierande kommundirektör i Maxmo. Ollikainen befarar att pengar för att stöda äldre drunknar i potten med statsandelar.
Bild: Anna Savonius / Yle

Det finns en risk att kommunerna inte prioriterar det här

― Mikko Ollikainen, riksdagsledamot för SFP

Mikko Ollikainen har varit kommundirektör på olika håll i Österbotten. Han ser hur uppgifterna för kommunerna och välfärdsområdena hopar sig.

– Ska kommunerna göra mer, så behöver de ersättas för det. I Äldreombudsmannens förslag står det att kommunerna får pengar via statsandelar. Då kan pengar avsatta för stöd till äldre drunkna i den stora potten, befarar han.

Mindre kommuner har koll på sina äldsta invånare

Mikko Ollikainen säger att det finns fungerande system i små kommuner för att stödja de äldsta.

– Om jag tar min hemkommun Malax som exempel. Vi skapade ett bra system i början av coronapandemin. Hälsocentralen ringde alla över 75 år om vaccinet. Samtidigt kunde man fråga mycket annat, förklarar Ollikainen.

Han föreslår att kommunerna kunde göra uppsökande arbete bland 75 plussare tillsammans med pensionärsföreningar eller till exempel Folkhälsan.

– De har ju samma intresse: att via förebyggande vård få folk att må bra.

Lyfter fram Yles roll som sakgranskare

Ollikainen avslutar med att nämna Yle som en viktig aktör i förmedlandet av rätt information till landets äldsta.

– Vi har ett krig på gång och olika slags information cirkulerar på sociala medier. Därför är det viktigt att Yle stärker sin roll som granskare av rätt information. Alla har inte råd att hålla sig med tidningar, de har blivit ganska dyra.

Han föreslår att Yle kunde lyfta fram baskunskaper mera – bankkoder och fullmakter till exempel. Det skulle särskilt betjäna de äldsta och specialgrupper i samhället.

Här nedan kan du lyssna på hela intervjuerna med Päivi Topo och Mikko Ollikanen!