Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Skolornas förmåner kan ryka då HRT måste spara – stödet för gratisresor med barnvagn kvarstår

Människor i munskydd går vid en metro i Helsingfors.
Bildtext Biljettpriserna i kollektivtrafiken lär stiga från och med årsskiftet. Beslutet tas i början av november.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Helsingforsregionens trafik måste skära i förmåner för att få ekonomin i balans. Gratisresorna för passagerare med barnvagn ser ut att få fortsättning. Gratisresorna för skolklasser ser ut att försvinna.

Gratisresorna för dem som reser med barnvagn ser ut att få fortsättning. Gratisresorna för skolklasser ser ut att få ett slut. Högre biljettpriser verkar oundvikligt. Det här finns i vågskålarna då Helsingforsregionens trafik ska bestämma om sin nya biljettstrategi.

Då HRT:s styrelse behandlade strategin under tisdagen stod det ändå klart att man vill hålla kvar vissa rabatter. Rabatter som enligt tidigare förslag skulle slopas. Till exempel vill man hålla kvar gratisresorna för passagerare som reser med barnvagn.

Styrelsen efterlyste också en andra ändring i strategiförslaget. Studentrabatten ska rikta sig till heltidsstuderande snarare än till dem som lyfter studiestöd.

– Det här var precis det jag efterlyste. Det är socialpolitiskt befogat att låta passagerare med barnvagn åka gratis. Angående studerande vill vi undvika att det går att vara inskriven på ett universitet i en evighet och åtnjuta studentrabatt trots att man jobbar heltid, säger Björn Månsson (SFP), styrelsemedlem i HRT.

Björn Månsson
Bildtext HRT:s styrelse bad om två ändringar i biljettstrategin. Björn Månsson (SFP) är nöjd med båda.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Skolornas gratisresor hotas

De gröna är också för gratisresor för dem som reser med barnvagn, säger Sirpa Kauppinen, en av partiets representanter i HRT:s styrelse. Men hon säger att det finns en stötesten i strategin: Förslaget om att skolor ska tvingas betala för att åka kollektivt under studiebesök. Kauppinen befarar att det kan leda till att det är färdigrest för skolorna.

– Jag är rädd för att det går genom och att skolorna måste börja betala för sina biljetter. Skolorna är inte beredda på det här, kommunerna är inte beredda på det här. Jag har framfört i styrelsen att det här är ett dåligt förslag med idel förlorare, säger Kauppinen.

Månsson tror och hoppas att kommunerna är beredda att betala och studiebesöken därför kan fortsätta även om kollektivtrafiken slutar vara gratis.

– Det är en del av skolornas verksamhet. Det hör inte till HRT att stå för det här, men vi hoppas innerligt att kommunerna går in för att betala.

Nu återremitteras strategin. Då lär HRT:s styrelse rösta om de kostnadsfria skolresornas framtid. Baserat på tisdagens diskussion ser det ut som att majoriteten av styrelsen är för att skolorna ska börja betala.

Biljettpriserna stiger

Tisdag nästa vecka ska styrelsen också fastställa de slutgiltiga biljettpriserna. Just nu ser det ut som att en enkelbiljett i AB-zonen blir åtminstone 20 cent dyrare från och med årsskiftet. Och att ett månadskort blir kring 5 euro dyrare.

– Vi mäter hela tiden hur nöjda passagerarna är och HRT får väldigt gott betyg. Det handlar om en balansgång mellan priset och servicenivå och vi har bestämt att vi inte ska skära i servicenivån, säger Björn Månsson.

Kauppinen håller med om att det är svårt att åstadkomma en tillräckligt stark finansiering. Men hon tror ändå att högre biljettpriser är fel väg att gå.

– Då kommunerna inte vill skjuta till mer medel har HRT inget val. Men strategin säger att HRT ska få mer passagerare. Det uppnår man inte genom att höja biljettpriserna, säger Kauppinen.

HRT:s utgifter för nästa år ser ut att stiga med 130 miljoner. Genom en rad åtgärder i biljettstrategin räknar HRT med att biljettintäkterna ska öka med drygt 71 miljoner.

Diskussion om artikeln