Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Arthouse i Pargas ett steg närmare verklighet – husägare hoppas nu att projektet går mot en ljusare framtid

Uppdaterad 26.10.2022 08:33.
Skiss, Arthouse på Köpmansgatan.
Bildtext Mot Köpmansgatan ser Arthouse ungefär lika ut som i planen från 2018.
Bild: Studio Puisto

Husbygget Arthouse i Pargas har tagit ett steg framåt då Åbo förvaltningsdomstol valde att förkasta besvären mot det nya bygglovet. Domen kan ännu överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Det var redan 2014 som Ted Wallin, Kjell Gustavsson, Mosa Moulani och Marko Silanterä, de fyra husägarna till Tarmolahuset på Köpmansgatan 7 i Pargas, hade planer på att riva det gamla huset och bygga ett nytt hus som skulle gå under namnet Arthouse.

Efter en lång planering fick projektet bygglov 2018, men grannfastigheten Pargas Affär var inte nöjd med planerna och förde frågan till domstol. Bland annat motsatte de sig de balkonger som planeras på södra sidan av huset rakt ovanför Pargas Affärs fastighet. Det första bygglovet förkastades 2019, men efter det har planen uppdaterats och ett nytt bygglov beviljades i maj 2020.

I mitten av oktober i år valde Åbo förvaltningsdomstol att förkasta besvären mot bygglovet. Domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas fram till den 9 november.

Hus på gågatan i Pargas.
Bildtext Planen är att huset till vänster ska rivas, för att ge utrymme för nybygget Arthouse.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Förhoppningen är mer liv och rörelse i Pargas centrum

Företagaren Ted Wallin som är en av drivkrafterna bakom Arthouse hoppas att projektet nu går mot en ljusare framtid.

– Alla orter behöver utveckling och Arthouse är ett projekt där vi vill liva upp centrum och få nya invånare. Det blir mera kommers och förhoppningsvis är alla nöjda och glada, säger Wallin.

Tanken är att bygga ett bostads- och affärshus med 21 bostäder och ungefär 500 kvadratmeter affärsutrymme. Huset skulle ha fyra våningar, med ett parkeringhus under marken, affärsutrymmen på gatuplan och två våningar med bostäder.

– Planen är att alla lokaler är i ett rum och öppet kök, sen drar vi in balkongglasen i bostaden för att det ska ge en känsla av att man i sin enrummare har till och med tre rum.

Interiör, Arthouse.
Bildtext Bostädernas balkonger kan fungera som extra rum.
Bild: Studio Puisto

Sedan det första bygglovet föll i förvaltningsdomstolen 2019 har planen gjorts om så att det nu kommer tillräckligt med dagsljus in i trappuppgången. De balkonger som Pargas Affär besvärat sig kring finns fortfarande kvar och var heller inte orsaken till att bygglovet förkastades den första gången.

Ritning av ett bostadshus.
Bildtext Arthouse har balkonger åt flera olika håll. De här balkongerna på södra sidan av huset har väckt missnöje hos grannen Pargas Affär.
Bild: Studio Puisto

Stort intresse bland Pargasborna

Överlag har responsen från lokalinvånarna varit positiv, tycker Wallin.

– Det har varit ett stort intresse bland Pargasborna och om projektet nu kommer igång, så har vi kanske snart lite mer ingående fyrdimensionella ritningar att presentera.

Ifall projektet nu går vägen, när kan huset stå klart?

– Som jag sa redan 2015, så kommer det att stå klart 2017. Men förhoppningsvis är det klart 2024, det skulle vara väldigt fint, säger Wallin.

Man med en hund i famnen i ett konstgalleri.
Bildtext Ted Wallin, här med dotterns hund Xante, vill se framåt och inte fundera på de problem som varit med Arthouse.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Rabbe Bäcklund, styrelseordförande för Pargas Affär, säger att styrelsen ännu inte fattat beslut om de kommer att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.

Ted Wallin hoppas att Arthouse i Pargas nu kan byggas

5:56

Diskussion om artikeln