Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Oljud oroar invånare då vägen mellan Pargas och Åbo ska bli kortare: ”Vi undrar varför det är så bråttom ut till skärgården”

En karta som visar vart den nya bron ska byggas mellan åbo och pargas.
Bildtext Syftet med en ny omfartsväg är att göra trafiken till Åbolands skärgård smidigare.
Bild: Miro Johansson / Yle

Vägplanen för en ny omfartsväg från Skärgårdsvägen över Kustö till S:t Karins börjar ta form. Områdets invånare ifrågasätter om de planerade bullerskydden kommer vara tillräckliga för att hålla oljudet borta.

Planerna på en ny omfartsväg från Pargas har veterligen diskuterats sedan 1950-talet och nu har planerna tagit ett konkret steg framåt.

I praktiken innebär projektet att en ny väg skulle förena Skärgårdsvägen och Kustö med västra S:t Karins. På det viset skulle vägavståndet mellan Åbo och Pargas bli kortare, trafiken i S:t Karins centrum bli smidigare och trycket på Skärgårdsvägen minska.

På tisdagen (25.10) presenterade Närings-, trafik-, och miljöcentralen i Egentliga Finland projektets vägplan på ett informationstillfälle i S:t Karins. Företaget som ska förverkliga bygget, Sitowise, och S:t Karins stad deltog också.

– Det var ett livligt deltagande med mycket diskussion om olika ämnen, säger Matti Kiljunen, projektchef vid NTM-centralen.

En hand visar någotning på en karta för en herre som sitter.
Bildtext Invånare diskuterade detaljer om hur en ny väg skulle påverka deras bostäder med Matti Kiljunen, projektchef på NTM-centralen.
Bild: Cecilia Juuti / Yle

Enligt Trafikledsverket åker 9 600 till 14 400 fordon på vägavsnittet mellan Rävsundsbron och riksväg 1 (E18) varje dag. Trafiken uppskattas öka ytterligare fram till år 2030.

Syftet med projektet är att lätta trycket på Skärgårdsvägen.

En del invånare bekymrade

Tisdagens informationstillfälle lockade drygt 80 personer som ville kommentera vägplanen. Flera av deltagarna bor invid den planerade omfartsvägen, bland dem Susanne Agte och Gunilla Wilen-Rosenqvist.

– Vi är bekymrade över vägen och bron som radikalt kommer att förändra både natur och miljö i framtiden, säger Susanne Agte.

En yngre kvinna och en äldre kvinna poserar invid varandra.
Bildtext Susanne Agte och Gunilla Wilen-Rosenqvist har deltagit i diskussionerna om omfartsvägen flera gånger.
Bild: Cecilia Juuti / Yle

De flesta invånare som talade under tisdagens informationstillfälle uttryckte en oro över att de bullerskydd som ska byggas längs med vägen och bron inte kommer räcka till för att dämpa ljudet från trafiken.

Den oron delar också Agte och Wilen-Rosenqvist.

– Vi bor vid Kustö sund där bron går. Den kommer vi höra alla dagar, och nätter och kvällar kanske, säger Gunilla Wilen-Rosenqvist.

rävsundsbron

Pargas vill ha genväg till Åbo väster om S:t Karins

"Vägsnutten ödesfråga för Pargas" säger Kyösti Kurvinen.

Agte och Wilen-Rosenqvist har följt med planerna om den nya omfartsvägen länge och de har flera gånger tagit tillfället i akt att påverka projektplanen och diskutera den.

– Vi anser helt enkelt inte att det finns orsak att bygga hela vägen. Vi undrar varför det är så bråttom ut i skärgården och på vilken basis man räknar att bilmängden ska öka, säger Agte.

Respons från invånarna beaktas

Invånare har fått kommentera och ifrågasätta planen redan tidigare, bland annat under ett virtuellt informationstillfälle i september 2021. Sammanlagt har de ansvariga för projektet tagit emot ungefär 200 kommentarer, samtal och meddelanden hittills.

Landsväg

Nya omfartsvägen mellan skärgården och S:t Karins ligger på is

I Pargas hoppas man att en ny omfartsväg från Kustö till västra S:t Karins, som skulle förkorta vägen mellan Pargas och Åbo, ska bli verklighet inom en snar framtid. Men för tillfället ligger planerna på is.

Tisdagens informationstillfälle var första gången invånarna fick se konkreta kartor och planer över bullerskydd. Därför var det väntat att planerna skulle väcka diskussion, säger Matti Kiljunen.

– Under kvällen kom det frågor om detaljer, till exempel om jordschaktning och om hur bullerskydd placeras i förhållande till det. De var bra iakttagelser, de måste beaktas i det fortsatta arbetet.

Då Kiljunen presenterade hur långt man fortskridit i projektet konstaterade han att det är nu man ska kommentera planerna, för då grävmaskinen dyker upp på åkern är det för sent.

En karta över en ny bro och omfartsväg som ska byggas i St Karins.
Bildtext Bullerhindren är designade för att passa in i skärgårdsomgivningen. Bullerskydden på bron över Kustö sund ska vara genomskinliga.
Bild: Cecilia Juuti / Yle

Åsikterna är ändå många, och frågan är om alla kan tas i beaktande då den nya omfartsvägen förverkligas. Enligt Kiljunen är den utmanande terrängen på Kustö ett problem, som gör att det helt enkelt inte går att förverkliga ett tillräckligt bullerskydd överallt.

– Till exempel vid Rävsundsprojektet är terrängen kuperad. Då konstaterade vi att vi inte kan bygga tillräckligt höga bullerskydd vid alla byggnader till ett rimligt pris.

Arbetet att skapa en vägplan inleddes i maj 2021 och planen ska vara färdig i januari 2023. Då finansieringen är godkänd tar det åtminstone tre år innan bygget är färdigt. Enligt Matti Kiljunen tar det minst fyra år innan den nya omfartsvägen kunde stå klar.

Diskussion om artikeln