Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kapplöpning om jättevindkraftspark i havet utanför Jakobstad – många kritiska frågor på OX2:s infotillfälle

Människor som sitter i ett auditorium
Bild: Mikaela Löv / Yle

Två vindkraftsbolag vill bygga en havsbaserad vindkraftspark utanför Jakobstadsområdet. OX2 presenterade sina planer på ett infotillfälle på tisdagen och mötte genast på mothugg och kritiska frågor.

Vindkraftsbolaget OX2 har inlett en miljökonsekvensutredning för att bygga en havsbaserade vindkraftspark 35 kilometer väster om Jakobstad.

Det handlar om en stor park, Laine, med maximalt 150 kraftverk spridda på ett 450 kvadratkilometer stort område. Vindparken skulle generera lika mycket el som en kärnkraftsreaktor.

Ungefär 80 personer, lokalpolitiker, tjänstemän, sommarstugeägare och andra intresserade, slöt upp när vindkraftbolaget bjöd in till informationstillfälle i Jakobstad på tisdag kväll.

Många kritiska frågor från publiken

OX2 och NTM-centralen informerade om programmet för miljökonsekvensutredning, och de kritiska frågorna lät inte vänta på sig. Både vad det gäller vindparken men också själva informationstillfället.

Olli Takalammi, projektledare för OX2, talade sig varm för projektet som han anser både skulle locka investerare och ha en sysselsättande effekt i regionen.

Takalammi anser att läget för vindparken är bra, både vad det gäller miljö, teknik och havsplan och det är också ett lämpligt område enligt försvarsmakten.

OX2 är ett svenskägt bolag med huvudkontor i Stockholm. Trots det hölls presentationer på finska, vilket väckte negativa reaktioner bland åhörarna.

Här kan du höra Kari Limnell, Jorma Malinen och Susanna Hellén kommentera OX2:s planer på en vindpark.

Röster om vindparken Laine

5:05

Producera mera el än Olkiluoto 2

Vindkraftsparken Laine skulle ligga mitt i Kvarken 29 kilometer från kusten. Vindkraftverkens totala höjd över havet skulle bli 270 meter, eller till och med 370 m om tekniken så tillåter.

Den uppskattade årsproduktionen är ungefär TWh, alltså terawattimmar, el. Det är mera än Olkiluoto 2 producerar och kan jämföras med Olkiluoto 3 som vid full kapacitet ska kunna producera 13 TWh om året.

Röster höjdes för att fråga vad man ska med all denna el till, i dag finns det inte ens stamnät för att ta emot all el som en vindpark skulle producera.

Går det så att österbottningarna drar längsta strået medan elen säljs till utlandet och varken arrende eller vinst tillfalller regionen? Någon frågade också vad som händer i fall OX2 i framtiden säljer vindparken till utländska bolag.

Sjökabelfästen oroar villaborna

Elektriciteten som produceras förs till land via sjökablar. På fastlandet sköts elöverföringen från havsvindkraftsparken med luftledningar och med jordkablar i närheten av platsen där ledningarna dras i land.

Sjökablarnas landfäste var en stor källa till diskussion på tisdagen. Stugägarna vill inte ha landstigningsplatserna, elstationer och kraftlinjer intill sina sommarställen.

Åhörarna oroade sig också för hur muddringsarbetena kommer att påverka vattenkvaliteten, hur fiskarnas vandring påverkas, om vindparken kommer att störa utsikten, om kulturmiljön och huruvida vindparken medför buller.

Undersöker möjlighet att producera vätgas

I projektet granskas dessutom möjligheten att producera väte. Projektet omfattar därför också vätgasledningar från projektområdet till fastlandet.

Vätgas är ett sätt att ta tillvara överskottselektricitet från vindkraftverk. Den framställs genom elektrolys ur vatten med hjälp av det överskottsel som inte kan lagras.

Människor som sitter i ett auditorium.
Bild: Mikaela Löv / Yle

Två bolag tävlar om att bygga vindpark

OX2 är inte ensam om sina planer. Också Skyborn Renewables Offshore Finland Oy, tidigare Wpd Finland, planerar en havsvindkraftspark, Reimari, utanför Karleby, Jakobstad och Nykarleby i samma storleksklass.

Skyborn Renewables ordnar informationstillfälle på tisdag den 2 november.

Ilmatar Offshore, som också begärt undersökningstillstånd för havsvindkraft i samma område, hoppade av förra veckan och koncentrerar sig istället på Åland.