Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Riksdagen godkände lag som gör det lättare att få abort i Finland – se hur riksdagsledamöterna röstade

Uppdaterad 26.10.2022 16:31.
Riksdagsledamöterna Johan Kvarnström (SDP), Saara-Sofia Sirén (Saml) och Pekka Aittakumpu (C) berättar vad de tycker om den nya lagen. - Spela upp på Arenan

Riksdagen röstade idag för den nya abortlagen som ger gravida större självbestämmanderätt. Rösterna föll 125–41, drygt 30 ledamöter var frånvarande. Regeringspartiet Centern splittrades i frågan.

Den nya abortlagen ökar på den gravidas självbestämmanderätt genom att bland annat slopa kravet på att aborten måste motiveras.

En viss lagstadgad grund ska inte längre vara villkor för abort, den gravida behöver inte ange exempelvis sociala skäl som orsak till att graviditeten ska avbrytas.

Det behövs inte heller längre konsultation med två läkare såsom hittills. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott föreslår att läkarutlåtandena och motiveringarna försvinner vid abort före den tolfte veckan av graviditet.

Också efter den tolfte graviditetsveckan kan en graviditet avbrytas om den gravida ber om det, om en fortsatt graviditet eller förlossning skulle utföra en fara för den gravidas hälsa eller liv.

Ändringarna träder i kraft tidigast i början av 2023.

Centern i två läger men ja-sidan större

I dagens omröstning sade 19 av regeringspartiet Centerns ledamöter ja till den nya lagen medan fyra sade nej och sex ledamöter var frånvarande. En ledamot avstod från att rösta.

Redan tidigare hade det blivit uppenbart att Centern är delat i frågan, och inom partiet har man tillåtits att rösta enligt egen övertygelse.

Omröstningen föregicks av en lång och tidvis hätsk riksdagsdebatt med skuldpåläggning från bägge sidor.

Som väntat var det Kristdemokrater och Sannfinländare som ledde motståndet mot friare abort i riksdagsdebatten, men liksom Centern delade frågan också oppositionspartiet Sannfinländarna.

De klart flesta inom Sannfinländarna, 31 ledamöter, röstade nej medan tre röstade för. Fyra ledamöter var frånvarande.

Däremot var Kristdemokraterna eniga i frågan, alla röstade emot.

Bakom lagändringen finns Medborgarinitiativet Egen Vilja 2020 från september 2020. Medborgarinitiativets syfte var att uppdatera Finlands abortlagstiftning till 2020-talet. Kampanjen arrangerades av Kvinnosaksförbundet Unionen, med stöd från bland annat Amnesty International.

Initiativet betonade självbestämmanderätt och mänskliga rättigheter. Man ville ändra Finlands abortlag så att den motsvarar finländsk praxis och nordisk lagstiftning.

Social- och hälsovårdsutskottet var inte enhälligt i sitt utlåtande om nyabortlag. 12 ledamöter röstade för det medan fem röstade emot.