Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tofufabriken i Ekenäs tog i bruk sitt nya biogasverk – ett ekologiskt val som också är bra ur ekonomisk synvinkel

Två män framför en fabriksbyggnad med globformat tak
Bildtext Jalofoods utvecklingsdirektör Stig Westerlund och verkställande direktör Jouko Riihimäki framför det nya biogasverket.
Bild: Helena von Alfthan / Yle

Nu har ett biogasverk som producerar ånga, el och värme till tofufabriken i Leksvall startat sin verksamhet. Biogasverket garanterar att fabriken stannar kvar i Raseborg, och med stigande energipriser är kraftverket också ekonomiskt lönsamt för Jalofoods.

Tofufabriken ligger i en rad faluröda hallar i skogen nära Ekenäs. Nytt för i år är den gröna kupolen som sticker upp längst bak på tomten.

Det är det nya biogasverket som fått namnet Globen. Sojafiber och vassla som blir över i tofutillverkningen förs över i rör till biogasanläggningen.

– Där bryter bakterier ner den här massan som bildas och av det bildas metangas. Metangasen sparas under kupolen och den bränner vi för att producera värme för att koka sojamassan som fibrerna kommer ifrån, berättar utvecklingsdirektör Stig Westerlund.

ett rör går genom luften till en faluröd byggnad och bakom en byggnad med grön kupol
Bildtext I ett rör som går genom luften blåser man in sojafiber som blir över i produktionen av tofu. Vassla, en näringsrik vätska, leds genom marken i ett rör.
Bild: Helena von Alfthan / Yle

En stor fördel med att ha biogasanläggningen bredvid fabriken är att resterna från sojaproduktionen kan gå direkt in i kraftverket och inte kyls ner under någon transportsträcka.

– Det är ett slutet system. Det kommer in sojabönor, och ut kommer det tofu. Från sojabönan producerar vi både tofun och energin som vi behöver för att producera tofun, säger Westerlund.

Största delen av energin som kommer ur biogasverket är ånga som behövs för att koka soja, men det som blir över används för värme och el.

I ett litet rum vid kraftverket finns en stor V8-motor som bränner metangas när produktionen av gas är mer än vad som behövs för att producera ånga.

– Vi hoppas på att 80 procent av vårt elektricitetsbehov kan produceras här i Globen, säger vd Jouko Riihimäki.

Biogasverket producerar el, ånga och värme

Planeringen av ett eget biogasverk på företaget Jalofoods tomt började 2016. I september 2022 blev biogasverket verklighet.

Energibolaget One1 ansvarar för finansieringen, byggandet och driften av biogasverket.

Det är sojaresterna från tofutillverkningen som används som bränsle i biogasverket.

Målet är att skapa en verksamhetsmodell som bygger på cirkulär ekonomi där fabriken själv kan producera den el som behövs av restprodukter från tofutillverkningen.

Den nya ånggeneratorn bränner metangas och producerar ånga som sedan används för att koka sojabönorna.

Vi går vidare till en faluröd container. Inne finns en skinande ny ånggenerator. Det är här som största delen av metangasen används.

Generatorn bränner gasen och skapar mycket snabbt och effektivt ånga som behövs i produktionen.

– Vi kokar sojamassan som vi producerar tofu av med ångan, berättar Westerlund.

Man i maskinrum
Bildtext Utvecklingsdirektör Stig Westerlund vid den splitternya ånggeneratorn.
Bild: Helena von Alfthan / Yle

Vi får inte gå in i fabriken, och det är förbjudet att fotografera produktionen. Men vi får kika in genom ett fönster på fabriksgolvet med de blänkande maskinerna.

– Här pressas tofun och vasslan kommer ut, och den vasslan går in i kraftverket. Det är samma som när man tillverkar ost, förklarar Westerlund.

Sojarester blir energi som används i tofutillverkning

14:17

Sedan förs den heta vasslan och sojafibrer som filtrerats bort i rör till biogasverket och så fortsätter cirkeln sin gång.

Det som blir kvar efter att sojaresterna gått igenom biogasanläggningen används som gödsel.

Ekologiskt tänk blev ekonomiskt lönsamt på grund av läget på energimarknaden

Jalofoods började planera biogasverket 2016. Vd Jouko Riihimäki berättar att det inte såg så ekonomiskt lönsamt ut med ett kraftverk när de bestämde sig för investeringen i januari 2021.

De kunde inte ana vilken stor förändring i energimarknaden som skulle komma ett drygt år senare.

– Elpriserna var lägre och nu är det högre så nu är det ur ekonomisk synvinkel bättre, säger Riihimäki och tillägger att det är bra med en balans mellan den ekonomiska och ekologiska synvinkeln.

Ett paket tofu.
Bildtext Bolaget har gått över från att använda ekologiska sojabönor som odlas i Europa. Tidigare kom sojabönorna från Brasilien.
Bild: Paula Tiainen / Yle

– När vi fattade beslutet såg det ut som att det blir plus minus noll. Men för att våra värderingar är som dom är beslöt vi att vi vill göra det här. Det för oss framåt i det ekologiska syftet som är väldigt viktigt i vår verksamhet, fortsätter Stig Westerlund.

Jalofoods i ett nötskal

Företaget heter Oy Soya Ab, även känt under företagsnamnet Jalofoods.

Företagets varumärken är Jalotofu och Jalotempe.

Företaget köptes 2021 av svenska Humble Group, och verkar nu som ett dotterbolag i koncernen.

Jalofoods tillverkar tofu och tempe av ekologiskt odlade sojabönor som odlats i Europa.

2021 var bolagets omsättning över 4 miljoner euro.

För att klara den dyra investeringen i ett kraftverk samarbetar tofufabriken med energibolaget One1.

Jouko Riihimäki berättar att kraftverket kostade ungefär 1,3 miljoner euro, en omöjligt stor summa för Jalofoods.

Man framför faluröda fabriksbyggnader
Bildtext Vd Jouko Riihimäki tycker tofu passar utmärkt på julbordet.
Bild: Helena von Alfthan / Yle

– Vi har en omsättning på lite över 4 miljoner euro så det var omöjligt att investera 1,3 miljoner euro bara i biogasverket. Det var en jättebra lösning att ta One1 med, säger Riihimäki.

Jalofoods köper ånga, elektricitet och värme av energibolaget med ett 20 års avtal.

För ett litet företag som Jalofoods gäller det att hela tiden utveckla och investera. Under de fem följande åren vill man fördubbla verksamhetens volym.

Biogasverket på samma tomt innebär att verksamheten knyts till Raseborg.

Nästa stora investering blir robotar för packningssidan. Robotarna kommer att kosta 200 000 euro och ska vara i användning i februari 2023.

Tofu packas på tofufabriken i Ekenäs.
Bildtext Tofu packas på fabriken i Ekenäs. Bilden är från augusti 2022.
Bild: Paula Tiainen / Yle

Diskussion om artikeln