Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nu får alla som är under 25 år i Egentliga Finland gratis preventivmedel i ett år framåt – gäller allt från kondomer till spiraler

Preventivmedel: p-piller, spiral, p-ring, kondomer och p-stav.
Bildtext Egentliga Finlands välfärdsområde inleder ett försök med gratis preventivmedel från och med november i ett år. På bilden ovan finns kondomer, en p-ring, spiraler, p-plåster, p-stav, och en applikator för spiraler.
Bild: Paula Collin / Yle

Från och med den första november får alla unga under 25 år i Egentliga Finland tillgång till kostnadsfria preventivmedel. Det här hoppas man ska leda till färre aborter, förbättrad sexuell hälsa bland unga och att unga ska våga prata mer om sexualitet.

Taru Elo är chef för projektet med att utveckla preventivvårdstjänsterna i Egentliga Finland. Enligt Elo är det flera olika saker man hoppas på att få ut av det här projektet.

– Vi hoppas att det här ska leda till ett mindre antal aborter. Vi hoppas också på att få till stånd en bredare diskussion om sexualitet och sex, och vi hoppas att det här ska leda till att unga blir bättre på att upprätthålla sitt sexuella välmående.

I Egentliga Finland har de som är under 25 år haft omfattande tillgång till gratis preventivmedel i tio av landskapets 27 kommuner. I och med projektet förbättras tillgången till kostnadsfria preventivmedel alltså i 17 kommuner. Till exempel i Åbo har man sedan tidigare erbjudit gratis preventivmedel åt personer under 25, men endast i ett år.

Kondomeja kaupan hyllyllä.
Bildtext Också unga män har nu möjlighet att skydda sig mot oönskade graviditeter och könssjukdomar utan extra kostnader.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

I Pargas innebär det nya projektet en stor förändring för ortens unga. Här har det hittills varit gratis med preventivmedel i ett halvår, och det här har endast gällt p-piller och p-ring för personer under 20 år.

Betty Helander jobbar vid mödra- och preventivrådgivningen på Familjecentret i Pargas. Hon säger att det här är ett välkommet projekt.

– Det är jättefint att det blir möjligt för unga att få kostnadsfritt preventivmedel. För studerande och personer med en tuffare ekonomisk situation är det här viktigt, ekonomin ska inte behöva vara ett hinder för att man ska få ett passande preventivmedel.

En kvinna med blont hår sitter vid ett bord.
Bildtext Betty Helander.
Bild: Maj Lundström / Yle

I pilotprojektet ingår alla slags preventivmedel – p-piller, p-stavar, spiraler, p-plåster, p-ringar och kondomer. Det här betyder att också unga män har möjlighet att skaffa gratis preventivmedel.

– Det här innebär att man kan välja just det preventivmedel som passar bäst för en själv, och inte behöver välja ett billigare alternativ för att man inte har råd. Det går såklart inte att få varje märke av preventivmedel som finns på marknaden, men det är ett brett utbud, säger Elo.

Betty Helander säger att det också är viktigt att informera och utbilda unga nu när fler alternativ blir tillgängliga. Hon ser ändå just nu inga risker med projektet, och tror inte att det kommer öka mängden könssjukdomar att fler unga eventuellt börjar använda mer långtidsverkande preventivmedel.

– Man har lika gärna kunnat skippa kondomen hittills, och det är oavsett viktigt att använda skydd mot könssjukdomar om man har många olika partners.

Ehkäisyvälineitä: e-pillereitä, kierukoita, ehkäisyrengas, kondomi, ehkäisykapseli
Bildtext I försöket ingår alla slags preventivmedel – p-piller, p-stavar, spiraler, p-plåster, p-ringar och kondomer.
Bild: Paula Collin / Yle

Också rådgivning ingår

Till projektet hör också att förbättra rådgivning som gäller preventivmedel och sexuell hälsa och göra det lättare för unga att hitta information om ämnet. Elo säger att det i nuläget kan vara svårt för unga att veta vart de ska vända sig för att få information om den här typen av frågor. Då kan det hända att de istället vänder sig till sociala medier, och där rör sig också sådan information som kan vara felaktig.

– Oavsett om man börjar med preventivmedel eller inte så ska beslutet inte handla om att man inte får tillgång till tjänsten eller informationen, säger Elo.

Betty Helander vid preventivrådgivningen i Pargas hoppas att det här ska leda till att fler söker sig till mottagningen. Hon säger att det är fint att också sexualfostran ingår i pilotprojektet.

– Sexualfostran är något man kanske mer aktivt behöver ta upp här på mottagningen, man kunde på ett mer systematiskt sätt gå in noggrannare på det.

Kan leda till långsiktiga besparingar

Pengarna för pilotprojektet kommer från Social- och hälsovårdsministeriet, och finansieringen fortsätter fram till slutet av 2023. Det är ännu inte bestämt om välfärdsområdet kommer att fortsätta finansiera projektet efter det.

Taru Elo säger att även om det här är en stor ekonomisk satsning, så kan det leda till långsiktiga besparingar och minskat lidande, eftersom det är omöjligt att veta hur till exempel en abort kan påverka en ung människas liv på lång sikt.

– Om det uppstår olika problem efter att man gjort abort, så kan också det här leda till kostnader, säger Elo. Det kan till exempel handla om att man börjar må psykiskt dåligt eller blir marginaliserad efter aborten.

Det är ett stort antal unga som har rätt att få tillgång till gratis preventivmedel, men 25-åringar och äldre får också i fortsättningen bekosta sitt preventivmedel själva. Både Taru Elo och Betty Helander anser att åldersgränsen på 25 år är lämplig.

– Det finns nationella riktlinjer kring den här gränsen, och jag tycker att den är bra. Om jag fick välja skulle jag nog ändå dela ut gratis preventivmedel också till äldre, säger Helander.

Diskussion om artikeln