Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hanna Nohynek: Inga medicinska skäl att ge vårdpersonal en ny dos coronavaccin inom den närmaste tiden

Porträtt på överläkare Hanna Nohynek framför en skulptur.
Bildtext Överläkare Hanna Nohynek vid Institutet för hälsa och välfärd är också med i expertgruppen för vaccinationsfrågor.
Bild: Fanega Jorge González / Yle

Flera sjukvårdsdistrikt funderar på att ge vårdpersonalen möjlighet att ta en fjärde dos coronavaccin nu på hösten. Lapplands sjukvårdsdistrikt har redan på tisdagen gjort en sådan rekommendation på sitt område.

Sjukvårdsdistriktens planer är i strid med Institutet för hälsa och välfärd THL:s rekommendation om att ge en boosterdos coronavaccin endast åt de som är minst 65 år gamla eller hör till en riskgrupp.

Överläkare Hanna Nohynek vid hälsomyndigheten är förvånad över att regioner börjar bryta mot de nationella rekommendationerna, eller funderar på att göra det.

– Vad hoppas de egentligen uppnå med det här? Vad är målet riktigt, kommenterar Hanna Nohynek till Svenska Yle.

Vid Lapplands sjukvårdsdistrikt påpekar man att smittspridningen skulle kunna minska avsevärt då. Samtidigt hänvisar man till en enskild israelisk studie som visar det.

Också biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen vid HUS säger att det skulle kunna skydda bättre mot smittspridning om vårdpersonalen fick en ny dos coronavaccin.

Hon påpekar också att THL:s nuvarande linje skiljer sig från den i de flesta andra europeiska länder, eftersom den inte rekommenderar att vårdpersonalen eller till och med hela den vuxna befolkningen ska få ta en fjärde fjärde dos coronavaccin.

– Det finns medicinska skäl att utvidga coronavaccinationerna till fler. Det har ju också kommit uppdaterade vacciner mot omikronvarianten, säger hon.

Inte hållbart i längden att vaccinera mot smittspridning

Men Hanna Nohynek, som sitter med i expertgruppen för vaccinationsfrågor, håller inte med om Ruotsalainens bedömning. Nohynek säger att de som är 60-plussare eller riskgrupp redan har kunnat få en fjärde dos vaccin.

– De vuxna som är 18-59 år och inte hör till en riskgrupp behöver inte få ett uppdaterat skydd i nuläget. Hos dem är skyddet mot allvarlig sjukdom på en god nivå, säger Nohynek.

Hon betonar också att vaccinerna ger ett begränsat och relativt kortvarigt skydd mot smittspridning: cirka 50 procent i 2-3 månader.

– Därmed har det inte en så stor effekt i att minska sjukfrånvaron. Och om vårdpersonalen skulle få vaccin för att minska sjukfrånvaron så borde också andra yrken få det, säger Nohynek.

– Är det faktiskt hållbart i längden att vaccinera hela befolkningen 3-4 gånger om året, när nyttan är relativt liten, och vaccinationer också kan föra med sig vissa biverkningar, tillägger hon.

Nohynek säger att preliminära vetenskapliga studier dessutom visar att skyddet mot smittspridning inte är så mycket bättre ens med de nyaste vaccinerna som innehåller skydd både mot den ursprungliga coronavirusvarianten och mot omikronvarianter.

Hon säger också att man inte, såsom Lapplands sjukvårdsdistrikt, kan titta endast på en enskild studie, utan att den vetenskapliga bedömningen handlar om att man ser vad flera olika studier visar.

Expertgruppen för vaccinationsfrågor följer med läget kontinuerligt. Gruppen gör vid behov förändringar i sina rekommendationer, men inga sådana förändringar är i sikte än.

Olika linjer i nordiska länder

Till exempel i Sverige rekommenderas inte en boosterdos till vårdpersonal eller till friska vuxna, men de som är 18 år eller äldre har ändå möjlighet att ta vaccinet om de vill, oberoende om de är vårdpersonal eller inte.

I Danmark rekommenderas en boosterdos till den vårdpersonal som vårdar äldre personer och personer som hör till en riskgrupp. I Norge rekommenderas eller erbjuds vårdpersonalen inte en ny vaccindos nu på hösten eller vintern.