Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny lounge ska locka småbarnsföräldrar och distansarbetare till Raseborgs museum

Raseborgs museums museichef Lassi Patokorpi.
Bildtext Museichef Lassi Patokorpi har många visioner för hur museiverksamheten kan utvidgas. Här står han i den byggnad som planeras bli en museilounge.
Bild: Minna Almark / Yle

Raseborgs museum vill förnya sin verksamhet när det nya konstmuséet Chappe blir färdigt. Planen är att museibyggnaden från 60-talet blir en lounge med flexibla utställningar och plats för distansarbete.

Museigården i Ekenäs centrum förändras rejält i och med att det nya konstmuseet Chappe öppnar sina dörrar våren 2023.

Förhoppningen är att besökarantalet stiger från 10 000 till 50 000 per år. Både museishoppen och caféet kommer att förnyas och det behövs mera sittplatser.

Därför är planen att utvidga caféet och skapa en lounge i museibyggnaden från 1960-talet.

Chappe förbinds med Raseborgs museum genom en underjordisk korridor och tanken är att besökarna fortsätter till den nya loungen efter att de gått igenom Chappes lokaler.

– Meningen är att det ska vara en mysig plats där man kan ta en kopp kaffe och där det finns utställningar i samma lokal, säger museichef Lassi Patokorpi.

Nya flexiblare utställningar gynnar hela regionen

Raseborgs museum skulle frångå modellen att ha en eller två stora utställningar i den gamla byggnaden. I stället är tanken att skapa olika moduler och vitriner med mindre och flexiblare utställningar.

Museet har nämligen en stor samling av bland annat fotografier och föremål som man kan visa upp i så kallade miniutställningar. Meningen är också att man snabbt och flexibelt kan bygga upp utställningar kring aktuella teman.

– Om det till exempel är någon stor fotbollsmatch så kan vi ställa ut fotbollsskor, säger Patokorpi som exempel.

Museisal i Raseborgs museum i Ekenäs.
Bildtext Byggnaden från 60-talet består av tre våningar. Varje år brukar det byggas en till två stora utställningar här, men tanken är att det konceptet slutar.
Bild: Minna Almark / Yle

De stora årliga utställningarna kräver mycket arbete och energi att bygga upp och det nya konceptet skulle vara både ekonomiskt och ekologiskt mera hållbart, fortsätter han.

Utställningarna skulle också ha en längre livslängd i och med att modulerna lätt kan flyttas till andra ställen i västra Nyland, till exempel till biblioteket i Ingå eller Kyrkslätt, fortsätter Lassi Patokorpi.

– På det sättet kan vi berätta om regionens historia i hela västra Nyland och inte bara för dem som besöker museet i Ekenäs.

Distansarbetare och småbarnsföräldrar ska trivas i loungen

Den gamla museibyggnaden är ritad av Ola Hansson och stod klar i slutet av 1960-talet. Meningen är att inredningen ska gå i tidsenlig stil.

Det ska vara gratis att besöka museiloungen och förhoppningen är att den ska locka den svårflörtade gruppen mellan 25 och 35 år.

Där kommer bland annat att finnas plats för distansarbetare och det ska ordnas olika slags evenemang som föreläsningar eller Dj-spelningar.

– Vi riktar oss också till småbarnföräldrar och kunde till exempel ordna program på morgonen för dem, planerar Patokorpi.

Samtidigt poängterar han att de flexibla modulerna gör det möjligt att ha olika små utställningar som riktar sig till olika målgrupper.

Kultur- och fritidsnämnden i Raseborg godkände planerna på en avgiftsfri museilounge under sitt möte på torsdagen (27.10).

Diskussion om artikeln